Головна

Time 0:00:00

  1.  Time 0:00:00
  2.  Time 0:00:00
  3.  Time 0:00:00
  4.  Time 0:00:00
  5.  Time 0:00:00
  6.  Time 0:00:00
  7.  Time 0:00:00

Бухгалтерська звітність являє собою єдину систему даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її діяльність, що складається на основі даних обліку:

+ {00} бухгалтерського

- {00} статистичного

- {00} оперативного

- {00} податкового

Theme 1

Score 1

Type 2

Time 0:00:00

Внутрішні користувачі бухгалтерської інформації зацікавлені в показниках:

+ {00} прибутковості

+ {00} собівартості

- {00} платоспроможності

- {00} фінансового становища

+ {00} ліквідності

Theme 1

Score 1

Type 2

Time 0:00:00

За допомогою трудових вимірників розраховують:

+ {00} норму виробітку

- {00} узагальнюючі показники

+ {00} продуктивність праці

+ {00} оплату праці

- {00} оціночні показники

- {00} кількість матеріальних цінностей

Theme 1

Score 1

Type 1

Time 0:00:00

Система документів першого рівня ...

- {00} стандарти

+ {00} законодавчих актів

- {00} інструкції

Theme 1

Score 1

Type 1

Time 0:00:00

До оборотних активів сфери виробництва відноситься:

- {00} кошти в касі

+ {00} паливо

- {00} готова продукція

Theme 1

Score 1

Type 1

Time 0:00:00

Незавершене виробництво - це ...

+ {00} предмети праці, що знаходяться в обробці на робочих місцях

- {00} сировину і матеріали, що знаходяться на загальнозаводських складах

- {00} оборотні кошти сфери обігу

Theme 1

Score 1

Type 2 Time 0:00:00 |  Time 0:00:00

 Time 0:00:00 |  Score 1 |  Time 0:00:00 |  Score 1 |  Time 0:00:00 |  Time 0:00:00 |  Time 0:00:00 |  Time 0:00:00 |  Time 0:00:00 |  Time 0:00:00 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати