Головна

II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

  1.  Схема роботи механізму реплікації ДНК
  2.  I. Основні функції ВІДДІЛУ
  3.  II. Завдання, організація і методика дослідження.
  4.  II. Системні вимоги І ПОЧАТОК РОБОТИ
  5.  III. ЯКА ІНФОРМАЦІЯ ПОТРІБНА КЕРІВНИЦТВУ ДЛЯ РОБОТИ
  6.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи

2.1. Відділ очолює начальник Відділу, який є за посадою прес-секретарем Голови Державної Думи.

Начальник Відділу має двох заступників.

2.2. Відділ для здійснення покладених на нього функцій:

а) в установленому порядку запитує необхідні документи і матеріали в комітетах і комісіях, підрозділах Апарату;

б) користується в установленому порядку інформаційними ресурсами Державної Думи, а також створює, в разі необхідності, власні бази даних;

в) використовує в установленому порядку державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і
 комунікації;

г) взаємодіє з депутатськими об'єднаннями в Державній Думі, комітетами і комісіями Державної Думи, їх апаратами, відповідними
 відділами інших структурних підрозділів Апарату з питань, віднесених до відання Відділу;

д) виконує доручення щодо забезпечення взаємодії Управління з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента Російської Федерації, апаратів Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, Уряду Російської


Федерації, інших федеральних органів державної влади, органів влади суб'єктів Російської Федерації, іншими організаціями з питань, віднесених до відання Відділу.

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

1. Начальник Відділу:

і) здійснює безпосереднє керівництво Відділу і несе персональну відповідальність за виконання

покладених на Відділ функцій і стан виконавчої дисципліни у Відділі;

1) виконує доручення Голови Державної Думи як прес-секретаря;

2) взаємодіє з секретаріатом Голови Державної Думи з питань, віднесених до відання Отделa;

3) представляє начальнику Управління матеріали з питань, віднесених до відання Відділу;

К) за дорученням начальника Управління приймає

участиев нарадах з питань, віднесених до відання справ

л) бере участь в нарадах у начальника Управління в обговоренні питань, віднесених до відання Відділу.

2. Заступник начальника відділу:

а) бере участь в оперативному плануванні роботи Відділу

б) організовує чергування співробітників Відділу по графіку, який затверджується начальником Відділу;

в) контролює роботу співробітників відділу і координує їх взаємодію з працівниками інших підрозділів Управління та Апарату;

г) контролює виконання плану роботи Відділу, готує звіти про його реалізацію;

д) за дорученням начальника Управління приймає участь в нарадах Апарату з питань, віднесених до відання Відділу;


е) за дорученням начальника Відділу бере участь в нарадах у начальника Управління під час обговорення питань, віднесених до відання Відділу;

ж) заміщає начальника Відділу по його дорученням.

3.3. радник:

а) за дорученням начальника Відділу організовує і контролює підготовку оперативних інформаційних повідомлень для ЗМІ;

б) готує для ЗМІ оперативні інформаційні матеріали про пленарні засідання, парламентських слуханнях, прес-конференціях і протокольних заходах керівництва Державної Думи, діяльності комітетів і комісій палати;

в) готує для ЗМІ інформаційні матеріали про діяльність Державної Думи, комітетів і комісій палати;

г) бере участь в плануванні роботи Відділу, за дорученням начальника Відділу координує дії співробітників Відділу;

д) за дорученням начальника відділу або його заступників здійснює оперативну взаємодію з іншими підрозділами Управління та Апарату;

е) веде оперативний моніторинг ЗМІ за результатами виступів керівництва Державної Думи.

3.4. консультант:

а) готує для ЗМІ оперативні повідомлення про законотворчу роботу депутатських об'єднань, комітетів і
 комісій палати, хід виконання програми законодавчої роботи, діяльності підрозділів Апарату,
 бере участь у висвітленні заходів і подій в Державній Думі;

б) несе відповідальність за відбір, формування і забезпечення випуску бюлетеня «Думський огляд», а також веде статистичну обробку увійшли до нього матеріалів;

в) відповідає за поширення оперативної інформації за програмою «Прес-служби державних установ» (система «Інфоком-сервіс»);


г) бере участь в поширенні інформації і інформаційних продуктів Відділу в ЗМІ;

д) відбирає матеріали регіональних інформаційних ЗМІ для їх використання в інформаційних продуктах Відділу.

3.5. Спеціаліст-експерт:

а) бере участь у висвітленні заходів за участю Голови Державної Думи, Першого заступника Голови Державної Думи, заступників Голови палати, Керівника Апарату Державної Думи;

б) забезпечує обмін інформацією зі ЗМІ, а також з прес-службами державних органів влади.

3.6 Конкретні посадові обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями відповідно до трудового законодавства Російської Федерації з урахуванням особливостей передбачених законодавством Російської Федерації про державну службу, Регламентом Державної Думи, Положенням про Апарат Державної Думи, Положенням про Управління по зв'язках з громадськістю і взаємодії із засобами масової інформації, а також цим Положенням.

3.7. Конкретні посадові обов'язки, права і відповідальність начальника Відділу і його заступників здійснюються цим Положенням, федеральним трудовим законодавством, федеральним законодавством про державну службу, Регламентом Державної Думи, Положенням про Апарат, Положенням про Управління no зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації.

Наведене Положення дуже докладно регулює діяльність відділу прес-служби. Звертає увагу той факт, що в Положенні детально прописаний функціонал кожного із співробітників підрозділу. Прес-службам інших організацій (в першу чергу, в недержавному секторі) варто взяти на озброєння цю форму


 роботи, так як це дозволяє об'єктивно оцінити ефективністькожного із співробітників, виявити факти прещення посадових повноважень і, навпаки,виділити відзначилися співробітників на тлі інших.

Костянтин Тарасов, керівник відділу прес-служби Державної Думи, робить акцент на тому, що «крім розглянутого підрозділи, в кожній парламентській фракції є свої прес-служби, які займаються інформаційним супроводом їх парламентської діяльності. Однак так як Б. В. Гризлов є не тільки главою фракції «Єдина Росія», а й Головою Державної Думи, заходи з його участю (в цій якості) супроводжує прес-служба парламенту ».

Варто звернути увагу, що в обов'язки відділу прес-служби також входить медіа-супровід поїздок Голови палати Парламенту в ділових відрядженнях по країні і за кордоном. Дана робота включає всебе і технічне забезпечення роботи журналістів.

Костянтин Тарасов, керівник відділу прес-служби Державної Думи, розповідаючи про свою роботу, зазначає: «взаємодія відділу прес-служби із засобами масової інформації будується по наступній моделі. Наприклад, Перший канал акредитує в Державній Думі на весь рік велика кількість своїх співробітників (кореспонденти, оператори і т.д.), діяльність яких координується з єдиного центру, куди відділ прес-служби надсилає інформацію про плановані заходи. Приблизно за день до початку заходу менеджери телеканалу, в свою чергу, направляють до відділу прес-служби повідомлення про те, хто конкретно з їх акредитованих журналістів буде висвітлювати той чи інший захід ». Підсумковий список учасників майбутнього заходу після цього формує Відділ акредитації та моніторингу ЗМІ, про якому ми розповіли вище.

Необхідно підкреслити, що кількісний склад запрошених журналістів безпосередньо залежить від формату заходу. Наприклад, на зустрічі керівників Держдуми з іноземними гостями виключно в результаті
 I. Основні функції ВІДДІЛУ |  Технічних причин, таких як розмір приміщення, не може бути присутнім занадто багато представників ЗМІ, тому

 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕС-СЛУЖБ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ |  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕС-СЛУЖБІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ |  ПОЛОЖЕННЯ |  I. основні положення |  III. Функції Прес-центру |  глава 2 |  Інформації Апарату Державної Думи |  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ |  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ |  І взаємодії із засобами масової інформації Апарату Державної |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати