На головну

Чи є даруванням вручення цінних подарунків за місцем роботи за трудове досягнення?

  1.  Amp; && 281. Комп'ютерним вірусом є
  2.  Amp; && 50. Яка з перерахованих програм є утилітою?
  3.  B) У відкритті того, що в основі пізнання лежить соціальна практика, завдяки чому пізнавальний процес є діалектичним.
  4.  C.) Яке з тверджень не є вірним
  5.  C.) Яке з тверджень не є вірним
  6.  Схема роботи механізму реплікації ДНК
  7.  II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

а) так, так як річ передається безоплатно;

б) так, так як у обдаровуваного виникає право власності на цінний подарунок;

в) так, так як юридичні дії схожі з актом дарування;

г) немає, так як це не цивільно-правовий договір, а заохочення, передбачене трудовим законодавством;

183. Договір дарування рухомого майна повинен бути укладений у письмовій формі у випадках, коли:

а) дарувальником є ??юридична особа, вартість дарунка перевищує п'ять встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці, а договір містить обіцянку дарування в майбутньому;

б) дарувальником є ??юридична особа;

в) вартість дарунка перевищує п'ять встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці;

г) обдаровуваний зобов'язується в зв'язку з цим зробити для дарувальника певну роботу;

184. Договір дарування вважається розірваним, якщо обдаровуваний відмовився від дару:

а) в усній формі, в той час як договір укладений у письмовій формі;

б) в письмовій формі, в той час як договір дарування був зареєстрований;

в) до його передачі йому дарувальником;

г) після його передачі йому дарувальником;

185. Дарування, супроводжуване передачею дару обдаровуваному, може бути зроблено у формі:

а) залежить від виду переданого в дар майна і суб'єктів договору;

б) вимагає державної реєстрації;

в) простій письмовій;

г) усній;

186. Договір дарування нерухомого майна здійснюється у формі:

а) простій письмовій;

б) простій письмовій з подальшою його державною реєстрацією;

в) нотаріальної;

г) усній.

187. Не допускається дарування від імені малолітніх і громадян, визнаних недієздатними, їх законними представниками подарунків, вартість яких перевищує мінімальний розмір оплати праці:

а) в п'ять разів;

б) в десять разів;

в) в п'ятнадцять разів;

г) в п'ятдесят разів;

  Чи зобов'язана сторона, яка не надала виконання зобов'язання за договором міни, виконати своє зобов'язання, якщо зустрічне зобов'язання вироблено? |  Чи вправі юридична особа подарувати належну йому річ на праві господарського відання або оперативного управління?

 Загальна частина. Тест частина 2. 5 сторінка |  Загальна частина. Тест частина 2. 6 сторінка |  Цивільне право (Особлива частина). Тест частина 1 |  Чи допускається дострокове виконання зобов'язання, пов'язаного із здійсненням його сторонами підприємницької діяльності? |  Чи буде додаткове зобов'язання, що забезпечує основне зобов'язання, недійсним у разі недійсності основного зобов'язання? |  Чи зберігається належить кредиторові право утримання речі за ним у разі відчуження її боржником третій особі? |  Чи повертається завдаток при припиненні зобов'язання за угодою сторін до початку його виконання? |  Чи допускається відмова комерційної організації від укладення публічного договору за наявності можливості надати споживачеві відповідні товари або послуги? |  Чи є виконання сторонами договору продажу нерухомості до державної реєстрації переходу права власності підставою для зміни їх відносини з третіми особами? |  Чи потрібна чиєсь дозвіл або згода на прийняття пожертви? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати