Головна

Вимоги до оформлення курсової роботи

  1.  Схема роботи механізму реплікації ДНК
  2.  I. Загальні вимоги
  3.  II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ
  4.  II. Системні вимоги І ПОЧАТОК РОБОТИ
  5.  II. Вимоги безпеки при несенні вартової служби
  6.  II. Вимоги до оформлення
  7.  II. Вимоги до оформлення статті

2.1 Розробка і складання плану курсової роботи

План курсової роботи повинен бути складений на основі попереднього ознайомлення з літературою та практичним матеріалом. Курсова робота повинна складатися зі вступу, 5-8 питань і ув'язнення. У вступі відображається актуальність обраної теми і її практичне значення для діяльності будівельної організації; в основній частині розкривається більш детально тема дослідження курсової роботи; висновок повинен містити висновки і пропозиції по даній темі.

2.2 Підбір літератури та практичного матеріалу

Для підбору основної та додаткової літератури необхідно ознайомитися з предметно-тематичними каталогами по розділах, назва яких збігається з назвою теми курсової роботи, причому слід звертатися до найбільш пізнім виданням. Особливу увагу слід звернути на законодавчі та нормативні акти, які останні зміни в них внесені. Також з багатьох питань організації, ведення бухгалтерського обліку необхідно користуватися матеріалами, що публікуються в таких журналах, як: «Облік в будівництві »,« Бухгалтерський облік »,« Економіка і облік в будівництві »,« Партнер »,« Бухгалтерський облік в будівництві »та ін.

У роботі повинні бути висвітлені організаційні та методичні аспекти ведення обліку з обраної тематики. Залежно від теми курсової роботи в якості практичного матеріалу додатків повинні бути представлені первинні облікові документи і облікові регістри організації (наприклад, Головна книга, журнали-ордери, відомості, бухгалтерська звітність, податкові декларації).

2.3 Оформлення курсової роботи

Робота повинна бути оформлена грамотно, не містити орфографічних і граматичних помилок. курсової роботи |  Загальний обсяг курсової роботи повинен становити 40-45 сторінок.

 Загальна частина |  Тема 4 Облік грошових коштів |  Види, форми і системи оплати праці. |  їх використання |  ТЕМИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ І ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ |  Облік витрат на виробництво |  Для цілей бухгалтерського обліку на 20 ___ г. |  Між об'єктами будівництва |  від 18.09.2006 N 115н) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати