Головна

Підмножина. Рівні множини. Зображення множин і зв'язків між ними за допомогою кругів Ейлера

  1. Алгоритм рішення транспортні за допомогою надбудови "Поиск решения" у MS Excel
  2. Безпечні рівні випромінювань
  3. Вентиляція за допомогою дефлекторів
  4. Види взаємозв'язків між явищами та процесами.
  5. Визначення добутку двох цілих невід'ємних чисел як числа елементів декартового добутку двох скінченних множин
  6. Визначення рівнів шуму від вентиляторів з урахуванням звукоізоляції цегляної стіни
  7. Виконуються за допомогою деталей, що мають різьбу.

Означення: Підмножиноюмножини А називається така множина В, кожен елемент якої належить А. Позначається В А.

Будь-яка множина має дві невласні підмножини - саму себе і порожню множину: Ø А і А А.

Означення: Дві множини А і В називаються рівними тоді і тільки тоді, коли вони містять ті самі елементи, тобто коли кожен елемент множини А є також елементом множини В і навпаки. Позначається А=В.

Наприклад, множини А={2, 4, 6} i B={4, 2, 6} рівні між собою, бо містять однакові елементи.

Множини і операції над ними зручно ілюструвати наочно за допомогою кругів Ейлера (або діаграм Ейлера - Венна). Проілюструємо за допомогою кругів Ейлера відношення включення для множин А, В і С, якщо: А - множина трикутників, В - множина рівнобедрених трикутників і С - множина рівносторонніх трикутників.

А


С В

 Поняття множини і елемента множини. Порожня множина. Способи задання множин | Переріз і об'єднання множин. Закони цих операцій. Доповнення підмножини

Структура теореми | Види теорем | Найпростіші схеми правильних міркувань | Непрямі доведення. | Поняття як форма мислення. Особливості математичних понять | Зміст і обсяг поняття, відношення між ними | Способи означення математичних понять | Вимоги до логічно правильних означень понять | Приклади математичних понять, які розглядаються в початковому курсі математики | Система вправ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати