Головна

Поняття як форма мислення. Особливості математичних понять

  1. A)работает со всеми перечисленными форматами данных
  2. Amp;&&106. Где на рабочем столе отображается информация о запущенных приложениях Windows
  3. Amp;&&264. Объединение нескольких компьютеров с целью обмена информацией называется
  4. B) Вторая форма утопического сознания: либерально-гуманистическая идея
  5. B. Система общественно-экономических формаций (формационный подход).
  6. D) Четвертая форма утопического сознания: социалистическо-коммунистическая утопия
  7. E) область информатики, изучающая полиграфию

Поняття відображають найсуттєвіші, найістотніші ознаки речей і явищ об'єктивної дійсності. Вироблення поняття є новою якістю в процесі пізнання світу. Пізнання реальної дійсності відбувається двома способами: за допомогою чуттєвого пізнання - відчуттів, сприймань, уявлень або за допомогою мислення. Однією з форм мислення є поняття. При утворенні понять користуються аналізом, синтезом, порівнянням, узагальненням, абстрагуванням.

Джерелом вироблення понять є навколишнє середовище, де спостерігають різні форми, кількості, відношення.

Математика, як і інші науки, вивчає світ, який нас оточує, але вивчає особливо, зосереджуючи увагу на істотних ознаках об'єктів, відмежовуючись, абстрагуючись від другорядних. Наприклад, геометрія вивчає форму предметів, абстрагуючись від їх кольору, маси, густини тощо. Навіть слово «предмет» заміняють словом «геометрична фігура». Також результатом абстракції є і такі математичні поняття, як «число», «величина», «площина», «рівняння», «функція» тощо. Отже, поняття відображають ознаки об'єктів і явищ об'єктивної дійсності, але в той же час математичні об'єкти реально не існують. Всі вони створені розумом людини в процесі історичного розвитку суспільства і існують лише в мисленні людини, а також у тих знаках, символах, які утворюють математичну мову.Непрямі доведення. | Зміст і обсяг поняття, відношення між ними

Запоріжжя | З М І С Т | ПЕРЕДМОВА | Розділ І | Висловлення. Прості і складені висловлення | Квантори | Структура теореми | Види теорем | Найпростіші схеми правильних міркувань | Способи означення математичних понять |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати