На головну

ПЕРЕДМОВА

  1. Передмова
  2. Передмова
  3. Передмова
  4. Передмова
  5. Передмова
  6. ПЕРЕДМОВА
  7. Передмова

У системі загальної середньої освіти одне із основних місць займає початкова школа, де закладається фундамент розумових, моральних та емоційно-вольових якостей особистості. Курс математики початкових класів є основою для осмисленого засвоєння системи математичних знань, формування умінь і навичок і отримання математичної освіти вцілому. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до успішного розв'язання цих завдань покладається, насамперед, на навчальну дисципліну «Основи початкового курсу математики».

Викладення матеріалу тісно пов'язано з програмою навчальної дисципліни «Методика навчання математики». В даному посібнику розкривається теоретичний і практичний зміст питань, що є основою початкового курсу математики. У посібнику розглянуто: множини, відповідності, відношення, математичні твердження та їх структуру, алгоритми, цілі невід'ємні числа, розширення поняття про числа, рівняння, нерівності, функції, елементи геометрії, величини та вимірювання їх. У посібнику вміщено способи доведення тверджень і зразки розв'язування вправ. Після кожного розділу пропонуються питання для самоконтролю, а також система вправ для самостійного розв'язання. Частина їх має творчий характер, що сприятиме розвитку логічного мислення і математичних здібностей студентів.

 З М І С Т | Розділ І

Запоріжжя | Висловлення. Прості і складені висловлення | Квантори | Структура теореми | Види теорем | Найпростіші схеми правильних міркувань | Непрямі доведення. | Поняття як форма мислення. Особливості математичних понять | Зміст і обсяг поняття, відношення між ними | Способи означення математичних понять |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати