На головну

Методика розрахунку техніко-економічних показників Меропр 1

  1.  CТРОЕНІЕ атома. МЕТОДИКА РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
  2.  II. Завдання, організація і методика дослідження.
  3.  XVIII. Система статистичних показників будівництва
  4.  Абсолютні показники варіації і методи їх розрахунку
  5.  Агрегатні індекси кількісних показників
  6.  Алгоритм маркетингового розрахунку цін
  7.  Алгоритм багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу зв'язку показників

1. Виручка за 2009 рік з урахуванням впровадження заходи щодо вдосконалення процесу бронювання складе: 134040 + 6 702 = 140 742 тис. Р.

2. Структура собівартості до проведення заходу: повна собівартість у 2008 році склав 102 462 тис. Р., В тому числі постійні витрати 15 047,84 тис. Руб. і змінні витрати 87 378 тис. руб.

Розрахунок собівартості після впровадження заходу: постійні витрати не зміняться - 15 047,84., А змінні витрати необхідно розрахувати:

- Змінні витрати на 1 карбованець виручки = 87 378/134 040 = 0,65 руб .;

- Плановані змінні витрати = 0,65 * 140 742 = 91 482,3 тис. Р .;

- Витрати на проведення заходу 4,7 тис. Р.

Таким чином, планована собівартість після впровадження заходу становитиме: 15 047,84 + 91 482,3 + 4,7 = 106 534,84 тис. Р.

3. Зміни інших показників розраховуються відповідно до формул в таблиці 4.1.

Проведені розрахунки показують, що внаслідок зростання виручки відбулося збільшення наступних показників: балансовий прибуток - на 8%, фондовіддача на 5%. Крім того, збільшення виручки вплинуло на зростання продуктивності праці на 4%.

В цілому, впровадження заходів щодо вдосконалення процесу бронювання буде економічно ефективним заходом.

Таблиця 4.2.

Техніко-економічні показники ефективності доставки замовлення в номер в ТОВ "Приокская"

 № п / п  Найменування показника  Од. вим.  До проведеніяМеропріятій 2008 рік  Після впровадження меропріятій2009 рік  зміни
 +/- %
 Виручка (без ПДВ)  тис. руб.  134 040  142 082,4  8042,4
 собівартість  тис. руб.  102 426  107 595,4  5 313,4
 Вартість основних виробничих фондів  тис. руб.  6 711  6 711 -
 чисельність працівників  чол.
 Фонд оплати праці  тис. руб.  4 756  4 948
 Балансовий прибуток (р.1 - с.2)  тис. руб.  31 614  34 487  2 873
 Рентабельність виробництва (с.6 / с.2) х100% %  30,8  1,2 х
 Рентабельність продажів (с.6 / c.1) х100% %  23,5  24,2  0,1 х
 Продуктивність праці (с.1 / c.4)  руб. / чол  2 529,06  2 583,3  54,24
 Фондовіддача (с.1 / с.3)  руб. / руб.
 Середня заробітна плата (с.5 / с.4)  тис. руб. / чол  89,7  89,9  35,3  100,2


 Впровадження заходів щодо вдосконалення послуг обслуговування: вдосконалення асортименту послуг, що надаються |  Методика розрахунку техніко-економічних показників Заході 2

 Сучасні тенденції розвитку і вдосконалення управління |  Управління персоналом в соціально-економічних системах |  Особливості управління персоналом в сфері обслуговування |  Загальна характеристика об'єкта дослідження |  Старший адміністратор |  Аналіз і оцінка системи управління персоналом і характеризують її показників |  Аналіз ринку, конкурентний аналіз і оцінка конкурентоспроможності готелю «Вероніка» з позиції якості обслуговування |  Оцінка ефективності запропонованих заходів |  Впровадження заходів щодо вдосконалення процесу бронювання |  Впровадження заходів щодо вдосконалення послуг обслуговування: можливість доставки замовлення в номер |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати