Головна

Приймальний полуколплект телесигналізації системи МСТ-95

  1.  B.5. Нутрощі операційної системи
  2.  CAD / CAM системи високого рівня
  3.  CAD / CAM системи нижнього рівня
  4.  CAD / CAM системи середнього рівня
  5.  DSS - системи підтримки прийняття рішень - СППР
  6.  II.2 Аналіз системи цілей АТЦ
  7.  III. МЕТОДИ РІШЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

Приймальний полукомплект ТС ДП, структурна схема якого наведена на рис. 7.50, містить частотний приймач (ПрП), модуль обробки (МОБ), модулі сигнальних осередків (мся) і елементи індикації (сигнальні елементи). Всі перераховані елементи, крім елементів індикації, розташовані в блоці ТС ДП. Елементи індикації розташовуються на лицьовій панелі диспетчерського щита (сигнальні ключі БСП, однопозиційні сигнальні блоки БС, цифрові осередку телевимірювання яті).

Частотні сигнали кодової серії надходять з лінії зв'язку в частотний приймачі ПрП. Кодова комбінація, перетворена приймачем в серію прямокутних імпульсів, надходить на розподільник, розташований в модулі МОБ. Розподільник перемикається на кожному такті серії. Його вихідні ланцюга відкриваються тільки на довгих імпульсах (паузах). Кожен вихід розподільника пов'язаний з входом однієї сигнальної осередку (рис. 2.71) модуля мся, що входить до складу оперативного пам'яті ОЗУ. Кожен модуль мся містить 16 таких осередків, а ОЗУ включає в себе 8 таких модулів.

Сигнальна осередок виконана на двох D-тригерах. Перші тригери всіх модулів мся приймають поточну інформацію, другі - зберігають дані, отримані в попередній серії. Перезапис інформації з першої групи тригерів в другу відбувається по сигналу «Зчитування», що надходить на модуль МОБ. Сигнал «Скидання», що надходить з того ж модуля, здійснює запис 0 в усі тригери першої групи. За сигналами «Зчитування» і «Скидання» модулі мся можуть управлятися окремо. Це дозволяє легко організувати дію ТЗ і ТИ за викликом, що розширює обсяг інформації, що приймається.

До виходів модуля мся підключені сигнальні елементи, розміщені на панелі диспетчерського щита. Виходи сигнальних осередків пронумеровані відповідно до номерів імпульсів і пауз в кодової серії. Це дозволяє легко визначити місце підключення сигнального елемента конкретного об'єкта без спеціальної плати кодування. У процесі прийому серії модуль МОБ здійснює контроль одержуваної кодової комбінації. Якщо серія була прийнята без спотворення, проводиться зчитування прийнятої інформації і передача її на сигнальні елементи. У ключах і сигнальних блоках розташовані світлодіоди з струмообмежуючими резисторами. Елементи пам'яті винесені в окремі модулі мся. У блоці ТС ДП встановлюється 8 таких модулів, що дозволяє управляти 128 елементами індикації. В осередках телевимірювань яті розташовані цифрові індикатори і дешифратори (рис. 7.51). Функції відсутнього на ДП блоку ТІ виконують модулі мся. Сигнали від мся надходять на осередки телевимірювання яті, розташовані на мозаїчної панелі щита ДП. Осередки ТИ включають в себе дешифратори ДШ і восьмісегментний напівпровідникові індикатори ПІ. На рис. 7.51 приведена структурна схема одного розряду пристрою ТИ ДП. Зазвичай табло ТИ містить два-три розряди, що відображають значення контрольованого параметра. Модуль сигнальних осередків мся містить 16 осередків оперативного пам'яті ОЗУ (рис. 7.52)). Блок ТЗ КП включає в себе 8 модулів мся, схема одного з них представлена ??на рис. 7.53, а схема одного осередку мся і тимчасова діаграма її роботи - на рис. 2.71. Входи кожного осередку пам'яті підключаються до виходів розбраті подільника МОБ

 


Мал. 7.52. Структурна схема ОЗУ

(Див. Рис. 7.52): один вхід - до одного з 8 виходів, які відмикаються на довгих імпульсах «І», або - на довгих паузах «П» кодової комбінації; інший вхід - до одного з 8 загальних для груп з 8 осередків виходів «ОВ» (0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56)

Таким чином, до кожного з 8 модулів мся з виходів «І» і «П» розподільника МОБ підходить по 8 ліній, що підключаються до відповідних входів елементів пам'яті. Інші 16 входів модуля мся об'єднані між собою і підключені до загального виходу «ОВ» розподільника: модуль МСЯ1 - до виходу 0; модуль МСЯ2 - до виходу 8; модуль МСЯЗ - до виходу 16 і т.д. У кожному модулі мся перші 8 осередків працюють на паузах, інші 8 - на імпульсах.

Вихідні ланцюги осередків пам'яті підключені до зовнішніх роз'ємів з таким розрахунком, щоб спростити підключення сигнальних елементів до певних позиціях розподільника: номера контактів роз'ємів відповідають номерам об'єктів в проектній документації. Наприклад, висновки ключа 1-го об'єкта підключають до контактів 1А і 1Б роз'єму И1, ключа 2-го об'єкта до контактів 2А і 2Б роз'єму И1 і т.д. Аналогічно до роз'ємів П1 і П2 підключають сигнальні елементи, що належать відповідним позиціям розподільника в групі пауз. Такий спосіб формування вихідних ланцюгів модулів мся дозволив відмовитися від спеціальної плати кодування і істотно спростити конструкцію ключів і сигнальних елементів.

Остання осередок модуля DD16 (див. Рис. 7.53) відрізняється від інших наявністю ланцюга R84, СЗ1. Цей осередок призначена для управління миготливим сигналом «ТС» (контроль прийому серії ТС). У семи перших модулях блоку ТС ДП на конденсаторі С31 встановлена ??шунтирующая перемичка і осередок працює в звичайному режимі. У восьмому модулі перемички немає, а вхід комірки DD16 підключений до 60-ї позиції розподільника «І», де в нормальній серії ТС постійно закодована одиниця. Оптрон U16 передає цей сигнал на вхід S1 тригера DD16.1, збуджуючи його. З виходу 2 тригера DD16.1 на D-вхід тригера DD16.2 подається 0. В кінці кодової комбінації при зчитуванні тригер DD16.2 перемикається. На його виході 12 з'являється сигнал 1, отпирающий транзистор VT32, через який запалюється сигнальний світлодіод. Одночасно починається заряд конденсатора С31. Через 0,2 с на S-вхоае тригера DD16.2 з'явиться сигнал 1, який повертає тригер в попередній стан. Транзистор VT32 закривається, сигнальний світлодіод гасне. У наступних кодових серіях повторюється аналогічний

.

Мал. 7.53. Модуль сигнальних осередків мся

процес.

Оскільки в режимі миготливого світла використовується тільки одна сигнальна осередок в одному модулі мся, то аналогічні осередки в інших модулях шляхом установки перемички, шунтирующей конденсатор С31, перетворюються в осередки, придатні для прийому звичайних двох-або однопозиційних сигналів

Модуль обробки МОБ (Рис. 7.54) є приймальний пристрій ТС ДП. Сигнал з виходу приймача надходить на контакт С2 роз'єму модуля. Далі сигнал про ходить на вхід S лінійного тригера DD1.1. Ланцюг DD4.3, С12, R38, R39 забезпечує роботу тригера в режимі повторювача, тобто його вихідний сигнал відповідає вхідному в будь-який момент часу.

вихід 1 тригера DD1.1 через інвертори DD4.1 і DD4.2 з'єднаний з лічильником розподільника, який утворений двома лічильниками DD9 і DD10. Виходи розподільника утворюються між парами виходів лічильників, кожен з яких має 8 виходів. До виходів підключені транзисторні ключі. Група транзисторів VT26- VT33 є спільною для імпульсів і пауз. Група транзисторів VT5-VT12 працює на імпульсах, а група транзисторів VT13-VT20 - на паузах.

Чи включається в роботу та чи інша група транзисторів керуючими транзисторами VT22 або VT23. Транзистор VT22 відкривається при наявності в серії довгого імпульсу, транзистор VT23 - при наявності довгої паузи. При порушеній триггере затримки ТЗД блокується перемикання інвертора DD4.1 і проходження через нього сигналу від лінійного тригера DD1.1 на вхід 14 лічильника розподільника DD9. Тригер заборони (ТЗП) DD7.2 блокує зчитування отриманої інформації, якщо в серії ТС виявився збій або сталася рассинхронизация.

 
 


Мал. 7.54. Функціональна схема модуля МОБ

Селекцію по тривалості елементів прийнятої серії здійснює датчик часу на базі лічильника DD8. його вихід 3 - Це вихід довгого імпульсу або довгою паузи, а вихід 5 - вихід наддовгих імпульсу. На С-вхід лічильника DD8 надходять імпульси тактового генератора DD2.1, DD2.2. Інвертор DD2.3 переключається на імпульсах і паузах надходить серії лінійним тригером DD1.1, при цьому він здійснює скидання лічильника DD8 як на початку імпульсу, так і на початку паузи.

Тригер затримки (ТЗД) DD7.1 порушується за С-входу на 63-й позиції розподільника завдяки ОПТРОН U1. Скидається ТЗД наддовгим імпульсом. Мал. 7.54. Функціональна схема модуля МОБ

Тригер заборони ТЗП спрацьовує, якщо при збудженому триггере затримки ТЗД виникає пауза, тобто 63-й імпульс виявляється несверхдлінним. Сигнал на збудження триггере ТЗП надходить на його iS-вхід з лінійного тригера DD1.1 через інвертори DD5.1 ??і DD5.2. Якщо при скинутому триггере ТЗД в серії виявляється наддовгий імпульс (пауза), тригер заборони ТЗП порушується за С-входу лічильником DD8 через інвертори DD5.3 і DD5.4. Збуджений тригер ТЗП блокує зчитування інформації через інвертори DD6.2, DD6.3, DD6.4 і транзистор VT21, а відкриваючи транзистор VT24, запалює на щиті сигнал «Збій». На першій позиції розподільника відкривається оптрон U2 і через інвертор DD6.1 подає імпульс скидання на /? - Вхід тригера заборони ТЗП. Крім того, відкривається транзистор VT25, який подає сигнал 1 на входи скидання всіх модулів мся.

Розташовані в модулі МОБ тумблери SA1 і SA2 служать для оперативної перевірки тракту запису-зчитування і справності елементів індикації на щиті. Нормальне положення тумблерів - вимкнений. При включенні тумблера SA1 в усі осередки всіх модулів мся буде записуватися сигнал 0. При включенні тумблера SA2 (SA1 вимкнений) в усі осередки всіх модулів мся записується одиниця.

Робота полукомплекта ТС ДПполягає в запису серії ТС, що надходить з КП, відтворенні на диспетчерському щиті отриманої інформації за умови відсутності в процесі прийому збоїв і рассинхронизации розподільників КП і ДП.

Сигнали ТЗ з лінії зв'язку надходять на лінійний модуль МЛ і з його виходу на приймач ПрП. З виходу ПрП сигнал проходить на модуль МОБ. У прийнятої серії імпульсу відповідає 1, паузі - 0. На кожному імпульсі серії розподільник перемикається в наступну позицію.

Протягом перших восьми імпульсів відбувається перемикання лічильника DD9. Дев'ятий імпульс переводить його в першу позицію, а з виходу Р (Перенесення) сигнал 2 подається на С-вхід лічильника DD10, перемикаючи його в наступну позицію. Таким чином, виходить 8 х 8 = 64 позиції розподільника.

Коли розподільник доходить до 63-го місця, відмикається транзистор VT1, тому що сигнал 1 надходить на його базу з виходу 5 лічильника DD9. На базу транзистора VT2 також надходить сигнал 1 з виходу 10 лічильника D.D10. Відмикання транзисторів VT1 і VT2 призводить до спрацьовування оптрона LJ1 і порушення тригера ТЗД DD7.1 через інвертор DD4.4. Світлодіод HL1, розташований на лицьовій панелі модуля МОБ, зазначає спалахом момент проходження 63-го місця.

З моменту порушення тригера ТЗД проходження сигналів з виходу / лінійного тригера DD1.1 на С-вхід лічильника DD9 заблоковано інвертором DD4.1. Якщо 63-й імпульс серії виявився несверхдлінним, то перша ж пауза призведе до порушення тригера ТЗП DD7.2 через інвертори DD5.1 ??і DD5.2. На 6 "-вхід тригера ТЗП при цьому надходить сигнал 1 з інвертора DD5.2. Порушення тригера ТЗП призводить до блокування зчитування інформації через інвертори DD6.2, DD6.3, DD6.4 і транзистор VT21 закривається, транзистор VT24 при цьому відкривається, на щиті з'явиться сигнал «Збій».

У цьому стані схема буде перебувати до приходу наддовгих імпульсу, на якому лічильник DD8 сигналом 1 з виходу 5 через Л-вхід скине тригер ТЗД DD7.1. Через інвертори DD4.1 і DD4.2 сигнал 1 з виходу 2 тригера DD7.1 надійде на лічильник DD9 і розподільник перейде на 64-ю позицію. Після закінчення наддовгих імпульсу в серії з'явиться остання пауза, на якій на виході / тригера DD1.1 буде сигнал 0, на С-вході лічильника DD9 також буде сигнал 0.

З приходом першого імпульсу наступної серії на С-вході лічильника DD9 знову з'явиться сигнал 1, лічильник переключиться і розподільник перейде на 1-у позицію. У цей момент скинеться тригер ТЗП, закриється транзистор VT24, зникне сигнал «Збій» на щиті. Одночасно через транзистори VT3 і VT4 спрацює оптрон U2, з його виходу 4 надійде сигнал 0 на інвертор DD6.1, в результаті цього відкриється транзистор VT25 і на всі модулі мся надійде сигнал «Скидання».

Таким чином, відбулася синхронізація розподільника з серією ТС. У кожній наступній серії буде відбуватися перевірка синхронизма на 63 позиції. Якщо серія прийнята без збоїв, в момент появи сигналу 1 на виході 5 лічильника DD8, на вході 11 інвертора DD6.4 з'явиться сигнал 0, тому що скидання тригера ТЗД відбувається із затримкою завдяки ланцюга R5, С4. Після скидання тригера ТЗД на виході 11 інвертора DD6.4 з'явиться сигнал 1, транзистор VT21 короткочасно відкриється і на всі модулі мся надійде імпульс «Зчитування». При переході розподільника в першу позицію відкривається транзистор VT25 і на всі модулі мся надійде імпульс «Скидання».

У процесі прийому серії лічильник DD8 вимірює тривалість кожного імпульсу і кожної паузи. При виявленні в серії довгого імпульсу (паузи), з виходу 3 лічильника DD8 на входи 1 і # інверторів DD3.1 і DD3.3 надходить сигнал 1. На іншому вході кожного інвертора з виходу 2 лінійного тригера DD1.4 по черзі з'являється сигнал 1. На виході 4 інвертора DD3.2 сигнал 1 з'являється на імпульсах кодової серії, на виході 11 інвертора DD3.4 - на паузах. Наприклад, довгий імпульс прийшов на 23-у позицію. При цьому відкриті транзистори VT31 і VT6 (16 + 7И = 23). Також відкрито транзистор групи «імпульси» VT22. Створюється ланцюг: + 12 В - транзистор VT31 - контакт С21 роз'єму МОБ - світлодіод осередку мся - контакт С25 роз'єму - транзистор VT6 - транзистор VT22 - GND (-12 В). У першому тригері осередку мся, підключеної входами світлодіода до 23-й позиції, запишеться сигнал 1.

Якщо серія буде прийнята без збоїв, то за сигналом «Зчитування» інформація з першоготригера осередку мся перепишеться у другій і відобразиться на одному з індикаторних елементів щита. Передавальний полукомплект телесигналізації системи МСТ-95 |  Передавальний полукомплект телеуправління системи МСТ-95

 Технічна характеристика системи телемеханіки МСТ-95 |  Короткі технічні дані системи МСТ-95 |  Приймальний полукомплект телеуправління системи МСТ-95 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати