На головну

Автоматичні вимикачі

  1.  Автоматичні і кнопкові вимикачі, рубильники та роз'єднувачі
  2.  Автоматичні індекси.
  3.  Автоматичні пункти обміну валюти (апів).
  4.  автоматичні гармати
  5.  Автоматичні стаціонарні системи пожежогасіння
  6.  АВТОМАТИЧНІ, АБО УБУДОВАНІ, СТАБІЛІЗАТОРИ

Автоматичні вимикачі (автомати) призначені для автоматичного захисту електричних установок від неприпустимих перевантажень і струмів короткого замикання, а також для нечастих включень і відключень електричного кола при нормальних умовах роботи. Загальний вигляд автоматичного вимикача показаний на рис. 6.8.

За принципом дії автоматичний вимикач є первинне реле прямої дії (рис.6.9). За рахунок зусилля Fп, Створюваного пружиною 2, автомат утримується у включеному стані засувкою 1. Струм захищається електродвигуна, протікаючи по обмотці електромагніту 4, створює зусилля Fэ, Яке прагне притягнути якір 3 до електромагніту. Якщо струм в обмотці електромагніту досягає значення, при якому зусилля Fэ стає більше сили Fп, То якір 3, прітянувшісь до електромагніту, поверне засувку вгору і звільнить важіль 5. Під дією пружини 6 відбудеться розмикання контактів QF.

Рис.6.8. Загальний вигляд автоматичного вимикача

Рис.6.9. Принципова схема роботи автоматичного вимикача: 1 - засувка; 2 - пружина; 3 - якір; 4 - обмотка електромагніту; 5 - важіль; 6 - відключає пружина

Пристрій, що впливає на засувку автомата, називається расцепителем. Залежно від виконання автомат може бути укомплектований одним або декількома типами расцепителей: електромагнітними, тепловими, дистанційними, нульовими або комбінованими (теплової з електромагнітним).

Контактна система автоматів забезпечена дугогасильними камерами і розрахована на відключення досить великих струмів. Тому автомати використовуються не тільки для комутації електричного кола в нормальних режимах, але і для захисту електроустановок при перевантаженнях і коротких замиканнях.

Застосування автоматичних вимикачів замість плавких запобіжників дає наступні переваги:

- Усувається можливість роботи електродвигуна в неповнофазному режимі, тому що при перевантаженнях і коротких замиканнях відключаються відразу три фази;

- Значно знижуються простої електрообладнання, тому що на включення спрацював автомата потрібно менше часу, ніж на заміну перегорів запобіжника;

- Час-струмові характеристики автоматів захисту від перевантажень більш відповідають захищається електроустаткування, ніж час-струмові характеристики запобіжників.

Найбільшого поширення в електроустановках отримали автомати серії ВА51, АП50Б, АК63 і ін.

Автомат АП50Б складається з підстави, групи головних контактів, дугогасильних камер, електромагнітного і теплового расцепителей, кнопок «Пуск» і «Стоп». Теплові расцепители захищають електроустановки від струму перевантаження, електромагнітні - від струму короткого замикання, розмикаючи головні контакти через механізм розчеплення. Теплові расцепители, як правило, регульовані, електромагнітні - нерегульовані. Марка автомата АП50-2М3ТН розшифровується так: АП - тип автомата, 50 - максимальний струм головних контактів (А), 2 - число електромагнітних (М) расцепителей; 3-число теплових (Т) расцепителей; Н - один расцепитель мінімальної напруги.

Автоматичні вимикачі серії ВА51 призначені для установки в електричних ланцюгах напругою до 660 В змінного струму, для захисту електричних ланцюгів від перевантажень і коротких замикань, нечастих пусків (до 30 включень у годину) і зупинок асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, а також для оперативних включень і відключень електричних навантажень.

У паспортних даних кожного типу автомата вказується значення його номінального струму, тобто такого струму, при якому автомат може працювати протягом необмеженого часу; наводяться дані про теплові розчеплювача, якими комплектується автомат, а також номінальний струм цих расцепителей.

При виборі автоматичних вимикачів для електродвигуна необхідно дотримуватися таких умов:

1) номінальну напругу автоматичного вимикача Uав має дорівнювати напрузі електричної мережі Uc або перевищувати його:

Uав ? Uc ; (6.5)

2) номінальний струм автоматичного вимикача Iн.ав повинен бути рівним номінальному току електродвигуна Iн.дв. або перевищувати його:

Iн.ав. ? Iн.дв.; (6.6)

3) номінальний струм теплового і електромагнітного розчеплювача має дорівнювати номінальному струму електродвигуна або бути трохи більше його з подальшим регулюванням струму установки теплового розчеплювача на номінальний струм електродвигуна:

Iн.расц ? Iн.дв , (6.7)

де Iн.расц - Номінальний струм електромагнітного расцепітеля4

4) струм відсічення електромагнітного розчеплювача Iотс.расц повинен становити не менше 1,25-1,6 пускового струму Iпуск електродвигуна:

Iотс.расц ? (1,25...1,6) Iпуск. (6.8)

У приміщеннях з нормальними умовами середовища (сухі, опалювальні, сухі неопалювані) автомати захищеного виконання повинні встановлюватися без додаткових захисних пристроїв. Автомати відкритого виконання повинні встановлюватися в шафах і ящиках. У сирих і особливо сирих приміщеннях з вологістю 100% повинні застосовуватися автомати захищеного виконання, а при наявності в повітрі ще і домішок аміаку - автомати тропічного виконання.

Для захисту освітлювальних ланцюгів застосовують різьбові пробкові автомати, які вворачивают в корпус нарізного запобіжника типу Е27 замість теплової вставки (пробки). При перевантаженні або короткому замиканні контакти пробочного автомата відключають лінію. плавкі запобіжники |  теплові реле

 Класифікація електричних апаратів |  Апаратура ручного управління |  магнітні пускачі |  Електромагнітні реле управління |  датчики |  Вибір апаратури управління та захисту електрообладнання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати