Головна

за допомогою маховика

  1.  L Нагадати покупцям про товар за допомогою реклами
  2.  А. Прогнозування за допомогою програми EXCEL по рівняннях трендів
  3.  АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ ПОДХОДА Генрі Мінцберг.
  4.  Аналіз за допомогою ефекту операційного важеля
  5.  Аналіз структури і структурних змін за допомогою статистичних показників.
  6.  Аналіз структури явища за допомогою динамічних показників.
  7.  Аналіз структури явища за допомогою індексів.

У разі незабезпечення необхідної величини ? при роботі машини можуть виникнути небажані явища і процеси (вібрація, підвищені енергетичні витрати, неможливість виконання технологічного процесу і т.д.). За умови періодичних коливань кутової швидкості вала для отримання заданої величини ? використовують маховик - масивне колесо з великим моментом інерції.

Основне завдання при розрахунку маховика - це визначення його моменту інерції. Маховик з таким моментом інерції Iмахів в інтервалі швидкостей від ?max до ?min (Див. Рис. 4.5) повинен провести роботу, рівну зміні кінетичної енергії механізму за цей час:

Ахатmax = ?Eмеx.

Розрахунок величини моменту інерції маховика

Наведений момент інерції механізму можна представити у вигляді

Iпрmax= Iпост.часть+ Iмахів+ ?I max при ? = ?max,

Iпрmin= Iпост.часть+ Iмахів+ ? I min при ? = ?min,

де Iпост.часть - Постійна складова приведеного моменту інерції механізму; Iмахів - Момент інерції маховика або махових мас (коліс, валів і т.д.), (величина постійна для даного механізму); ?I max - Складова приведеного моменту інерції при максимальній швидкості в циклі ?max; ?I min - Складова приведеного моменту інерції при мінімальній швидкості в циклі ?min.

тоді

 . (4.15)

З (4.15) випливає (якщо , )

.

З урахуванням (4.13) і (4.14) отримаємо

 . (4.16)

Для визначення величини Iмахів задаються величинами ?ср и ?. Формулу (4.16) можна спростити, якщо прийняти ?Imax= ?Imin. тоді

.

При великих махових масах (коли Iмахів>> Iпост.часть) Можна наближено прийняти

.

Для визначення величини  можна користуватися діаграмами моментів сил рушійних Мдв(?) і сил опорів Мопору(?) (Рис. 4.9).

Мал. 4.9. Моменти сил рушійних і сил опорів в циклі Т

площі f1...f4, Обмежені кривою Мопору і графіком Мдв, Являють собою різниці робіт рушійних моментів Мдв і моментів опорів Мопору. Суми площ мають співвідношення

f1 + f3 = f2 + f4.

Вибирають найбільшу з заштрихованих площ. якщо  , То величину максимальної надлишкової роботи можна визначити за формулою

,

де ?? и ?М - Масштаби графіків по осях и М.

Регулювання неперіодичних коливань кутової швидкості головного валу машини проводиться за допомогою спеціальних регуляторів. Одним з найпростіших є відцентровий регулятор (регулятор Дж. Уатта). Нерівномірність ходу ведучого ланки машини |  ГОЛОВНИЙ МОЗОК І ОКО

 Кінетична енергія, приведена маса, |  Наведений момент інерції механізму |  Рівняння руху машини в формі кінетичної енергії |  Рівняння руху машини в диференціальної формі |  Режими руху машини |  Механічний ККД механізму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати