Головна

Введення нафтового родовища в розробку

  1.  Альбітитового і грейзеновие родовища
  2.  Африканські родовища алмазів.
  3.  Біогенні і біохімічні осадові родовища
  4.  Біогенні осадові родовища
  5.  Вулканогенно-осадові родовища
  6.  Високотемпературні гідротермальні родовища

При розробці нафтових і газових родовищ виділяють наступні стадії:

· початкова, На якій разбурівается і облаштовують родовище;

· середня або основна, Відповідна виходу розробки родовища на запроектовані показники (період стабільного видобутку);

· стадія різко зменшення видобутку нафти, Коли при постійній або кілька зростаючої видобутку рідини швидко зменшується видобуток нафти і при заводнении зростає обводненість продукції свердловин;

· завершальна, Протягом якої спостерігаються порівняно повільне, але стабільне падіння видобутку нафти і таке ж зростання обводнення продукції.

Відповідно і система розробки нафтового родовища не відразу набуває запроектований вид. При цьому темп введення родовища в розробку істотно впливає на її показники. Для кількісної оцінки впливу цього темпу вважатимемо, що за проміжок часу Dt в розробку вводиться певна кількість елементів системи Dnэ. Якщо в елементі запаси нафти дорівнюють Nэ, А число свердловин nэ, То для одного елемента параметр А. П. Кри-лова

 . (3.6)

Позначимо темп або швидкість введення елементів в розробку через v (t). маємо

 . (3.7)

З (3.6) і (3.7) отримаємо приріст втягуються в розробку запасів

 , (3.8)

де Nе кр - Параметр Крилова для одного елемента.

Введемо поняття про темп розробки елемента zэ(T), Що дорівнює відношенню поточного видобутку нафти з свердловин елемента до вилученими запасами нафти в даному елементі, так що

 . (3.9)

Темп розробки елемента змінюється в часі. Якщо від моменту t до деякого моменту часу t в розробку було введено Dnэ елементів, то для видобутку нафти з них отримуємо такий вираз:

 . (3.10)

У формулі. (3.10) темп розробки елемента zэ береться середнім за проміжок часу  . Для того щоб визначити видобуток нафти з родовища в цілому до деякого моменту часу t, Необхідно у формулі (3.10) розглядати її зміни за нескінченно малий відрізок часу dt, А потім перейти до інтегралу в межах від  до  . Таким чином, видобуток нафти з родовища в цілому в момент часу t визначиться наступним чином:

 . (3.11)

Для прогнозування видобутку нафти з родовища в цілому важливо знати зміну в часі темпу розробки одного елемента системи, запаси в ньому і швидкість введення елементів в експлуатацію. Темп розробки елемента, що впливає на видобуток нафти з родовища в цілому, визначається фізико-геологічними властивостями пласта, її системою і технологією. Разом з тим значний вплив на рівень видобутку нафти робить і швидкість разбуривания, облаштування та введення в експлуатацію родовища.

  Системи з майданних розташуванням свердловин |  Режими пластів, технологія і показники розробки

 Об'єкт і системи розробки |  Класифікація і характеристика систем розробки |  Рядні системи розробки |  проектування розробки родовищ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати