На головну

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ

  1.  I. Загальні правила
  2.  I. Загальні правила
  3.  I. ОСНОВНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ робіт
  4.  II. Правила Користування
  5.  III. Основні правила та обов'язки ПРАЦІВНИКІВ
  6.  IX. Правила складання комерційного акта і акта загальної форми
  7.  V. Загальні правила правопису ненаголошені голосних

міжсесійний письмової контрольної роботи (МПКР)

Шрифт: Times New Roman

Розмір шрифту: 12 пт

Вирівнювання тексту: по ширині сторінки, Заголовки - по центру

Інтервал між рядків: 1,15 пт

Нумерація сторінок: з другої сторінки в нижньому правому куті, Титульна сторінка Не потрібно нумерувати, перша сторінка тексту нумерується цифрою 2.

Структура МПКР: 1. Титульний лист

2. Відповіді на питання МПКР

3. Бібліографія (якщо немає спеціальних вказівок викладача)

4. Чистий аркуш для рецензії викладача

Оформлення титульного аркуша: Див. Методичку.

Оформлення відповідей МПКР: 1. МПКР з кожної дисципліни повинна бути написана на аркушах формату А4.

2. Відповідь на питання повинен починатися з нової сторінки.

3. У заголовку необхідно вказати номер питання і його формулювання.

Терміни здачі МПКР на рецензію: 1. Здавати МПКР можна з дня отримання завдання.

2. МПКР не приймаються, якщо студент здав її менш, ніж за тиждень (7 днів) до початку нової сесії.

3. Якщо МПКР не зараховано (не прийнята) у встановлені терміни, то студент під час поточної сесії зобов'язаний здати і захистити в усній формі МПКР викладачеві дисципліни.

Кількість перездач МПКР: три перездачі.

Форма здачі МПКР: 1. Принести в коледж і зареєструвати у зам. директора по УР.

2. Переслати поштою на адресу коледжу:

169300, Республіка Комі, м Ухта, проспект Космонавтів, буд. 21 А, ПОУ «Ухтинский педагогічний коледж».

3. Переслати по e-mail на адресу pedcoli97@mail.ru.

4. У темі вказати: МПКР_5-З-1_Педагогіка_Іванова.

Увага! Без дотримання цих умов роботи по e-mail прийматися не будуть:

1. При пересиланні по e-mail контрольна робота з кожної дисципліни повинна бути розміщена в одному файлі, включаючи: титульний аркуш, відповіді на питання МПКР, бібліографію.

2. При пересиланні по e-mail на титульному аркуші повинен бути вказаний e-mail.

3. Необхідно вказувати тему повідомлення відповідно до вимог (див. Форма здачі МПКР п. 4)


Приклад оформлення титульного аркуша (рамки не робити)

 Професійний освітній заклад «Ухтинский педагогічний коледж» Контрольна РАБОТАпо дисципліни «Педагогіка» Спеціальність: 050144 Дошкільна образованіеКурс III семестр 5Группа 6 / ЗФорма навчання заочнаяФамілія ІвановаІмя ІрінаОтчество ІванівнаАдреса:169300, РК, м Ухта, вул. Сенюкова, д. 39А, кв. 20тел. 74 - 10 - 68м. тел. 8 - 812-94-555-64e-mail: ivanova@mail.ru Ухта, 2015

Розподіл студентів групи 6 / З за варіантами

 № п / п  П. І. Б. студента  № варіанту МПКР
 Андрєєва Ніна Миколаївна
 Арутюнян Людмила Олександрівна
 Баладжаева Вікторія Сабировна
 Балогланова Наталія Альбертівна
 Бережна Віра Олександрівна
 Бондар Любов Миколаївна
 Боричевського Наталія Сергіївна
 Варакина Яна Олександрівна
 Гостеніна Любов Іванівна
 Даниленко Олена Леонідівна
 Жукова Валентина Василівна
 Журавльова Наталія Петрівна
 Зільке Олена Сергіївна
 Іванчикова Тетяна Іванівна
 Канева Анастасія Володимирівна
 Канева Марія Михайлівна
 Кирилова Олена Петрівна
 Кочергіна Тетяна Ростиславівна
 Курбанова Ольга Юріївна
 Лук'янова Інна Анатоліївна
 Марина Олена Анатоліївна
 Маграніна Віра Василівна
 Маркелова Анастасія Сергіївна
 Матюхіна Уляна Миколаївна
 Мєшкова Любов Іванівна
 Міцінська Дар'я Володимирівна
 Нікішина Олеся Володимирівна
 Сабитова Діана Абілжановна
 Самойленко Ольга Василівна
 Сафіна Ірина Олександрівна
 Сергєєва Лариса Василівна
 Сметаніна Надія Володимирівна
 Смирнова Катерина Миколаївна
 Соколова Галина Петрівна
 Струтинська Любов Миколаївна
 Тушонкова Світлана Петрівна
 Ускова Ольга Василівна
 Фесенко Олена Миколаївна
 Філатова Анна Миколаївна
 Хозяинова Діна Олександрівна
 Чернишова Олена Германівна
 Шіликовская Єлизавета Валеріївна
 Шипуліна Ольга Володимирівна

Міжсесійний письмова контрольна робота з дисципліни «Педагогіка»

Пояснення до виконання завдань: після формулювання відповіді необхідно вказати літературні джерела, які були використані при відповіді на питання.

Завдання, відмічені знаком (*), є практичними. Для їх виконання необхідно вивчити питання теоретично, щоб обгрунтувати свою відповідь.

Тема 1. «Загальна характеристика педагогічної професії»

питання:

1. Виникнення і становлення педагогічної професії.

2. Особливості педагогічної професії.

3. Своєрідність педагогічної професії.

4. Соціальна значущість професії педагога.

5. Гуманістична функція педагогічної професії.

6. Колективний характер педагогічної діяльності.

7. Творча природа праці вчителя.

8. Перспектива розвитку педагогічної професії.

9. * Зіставте поняття «педагогічна професія», «педагогічна спеціальність», «педагогічна кваліфікація».

10. * Підібрати висловлювання вчених, педагогів, філософів про професії педагога.

Тема 2. «Педагогічна діяльність»

питання:

1. Сутність педагогічної діяльності.

2. Основні види педагогічної діяльності.

3. Структура педагогічної діяльності.

4. Походження педагогічної діяльності.

5. Педагогічна діяльність як професія.

6. Ціннісні характеристики педагогічної діяльності.

7. Стилі педагогічної діяльності.

8. Характеристика демократичного стилю діяльності.

9. Характеристика авторитарного і ліберально-попустительского стилів діяльності.

10. Порівняльна характеристика навчально-дисциплінарної та особистісно-орієнтованої моделі навчання.

11. * Проаналізувати структуру діяльності на прикладі своєї навчальної діяльності.

Тема 3. «Професійні якості та особистість педагога»

питання:

1. Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога.

2. Професійна компетентність учителя.

3. Зміст теоретичної готовності вчителя.

4. Зміст практичної готовності вчителя.

5. Структура професійної компетентності вчителя.

6. Педагогічна майстерність вчителя.

7. Розвиток особистості педагога у системі педагогічної освіти.

8. Професійне самовиховання і його роль в становленні особистості вчителя.

9. Професійний ідеал і засоби професійного самовиховання.

10. Освіта як загальнолюдська цінність.

11. Самовиховання в структурі процесу формування особистості.

12. Вибір педагогічної діяльності і мотивація педагогічної діяльності.

13. Загальна культура - умова професіоналізму педагога.

14. Наукова ерудиція, ціннісні орієнтації як компоненти педагогічної культури.

15. Етика і естетика педагогічної праці.

16. Педагогічна творчість і майстерність.

17. Професійно-значущі якості особистості педагога.

18. Власне особистісні якості педагога.

19. Відмінність теоретичної і практичної готовності педагога.

20. Зв'язок педагогічної професійної компетентності, педагогічної майстерності та педагогічної культури педагога.

21. Професіограма педагога.


Тема 4. «Конвенція прав дитини»

питання:

1. Міжнародно-правові акти про права людини і дитини: декларація і конвенція.

2. Характеристика статей Конвенції про права дитини.

3. Ювенальна юстиція в Західній Європі.

4. * Розробити пам'ятку для батьків «Права дитини на охорону здоров'я».

5. * Розробити пам'ятку для батьків «Права дитини на освіту».

6. * Розробити пам'ятку для батьків «Права дитини на захист та допомогу».

7. * Зробити рекламний плакат з пропаганди дотримання будь-якого права дитини (плакат повинен містити графічне зображення і текст супроводжує його).

8. * Есе на тему «Небезпеки ювенальної юстиції».

9. * Яке право порушено в ситуації. Доведіть свою відповідь.

Рома дуже шумно поводився в групі (бігав, заважав іншим). Вихователь посадила хлопчика на стілець і сказала, що він буде сидіти на ньому весь день.

* Тема 5. «Система освіти за кордоном»

Уявити систему освіти різних країн (перелік країн представлений нижче) у формі доповіді з наступних питань:

1. Чи ввімкнено дошкільне виховання в загальну систему освіти цієї країни як перша його ступінь;

2. Типи дошкільних установ і вік дітей, їх відвідують;

3. Мета і основні принципи виховання;

4. Наявність програми виховання для ДНЗ країни;

5. Особливості організації педагогічного процесу, а також виховно-освітньої роботи з дітьми, зокрема режиму дитячого життя;

6. Взаємодія дитячого садка з сім'єю;

7. Забезпечення дошкільних установ кваліфікованими кадрами, їх підготовка;

8. Актуальні проблеми дошкільної освіти в цій країні.

Перелік країн:

1. Австрія

2. Англія

3. Німеччина

4. Голландія

5. Іспанія

6. Італія

7. Китай

8. Португалія

9. США

10. Країни Латинської Америки

11. Фінляндія

12. Франція

13. Швейцарія

14. Швеція

15. Японія

* Тема 6. «Програми виховання і навчання дітей дошкільного віку в ДОУ»

Дати характеристику програми за наступною схемою:

 Назва програми (рік видання)  мета програми  структура програми  завдання розділів  особливості програми

Перелік програм:

1. Дитинство

2. Веселка

3. Витоки

4. Парма

5. Розвиток

6. Кроха

7. Золотий ключик

8. «Від народження до школи»

9. З дитинства - в отроцтво

10. «Обдарована дитина»

Основна література

1. Болотіна Л. Р., Комарова Т. С., Баранов С. П. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник для студентів середніх навчальних закладів. 2-е изд. - М .: Видавничий центр "Академія", 1997.

2. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для учнів пед. училищ / Под ред. В. І. Ядешко, Ф. А. Сохіна.-М., 1986.

3. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкільна педагогіка: Учеб. посібник для студ. середовищ. пед. навч. заведеній.-М., 2008.

4. Батурина Г.І., Кузіна Т. Ф. Введення в педагогічну професію. - М., 1998..

5. Буре Р. С., Островська Л. Ф. Вихователь і діти: Посібник для вихователя дит. саду. - М., 1979.

6. Буре Р. С., Островська Л. Ф. Вихователь і діти: Посібник для вихователя дит. сада.- М., 1985.

7. Дошкільна педагогіка. Частина 1 / За ред. В. І. Логінова.-М., 1988.

8. Дошкільна педагогіка. Частина 2 / За ред. В. І. Логінова.-М., 1988.

9. Дошкільна педагогіка: Методика і організація комуністичного виховання в дитячому садку. Учеб. Посібник для студентів пед. ін-тів / За ред. В. І. Логінової, П. І. Саморуковой.-М., 1983.

10. Дошкільна педагогіка: Учеб. посібник для учнів пед.учіліщ по спец. №2010 "Виховання в дошкільних установах" і №2002 "Дошкільне виховання" / Под ред. В. І. Ядешко, Ф. А. Сохина. - М .: Просвещение, 1978.

11. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник / За ред. А. В. Суровцевой.-М., 1962.

12. Лабораторний практикум з дошкільної педагогіки та методикам: Учеб. посібник для студентів пед. ін-тів / За ред В. І. Логінової, П. Г. Саморуковой.-М., 1981.

додаткова література

1. Азаров Ю. П. Мистецтво воспітивать.- М., 1979.

2. Амонашвілі Ш. А. Єдність мети: Посібник для учітеля.-М., 1987.

3. Амонашвілі Ш. А. Здрастуйте діти !. - М., 1983.

4. Амонашвілі Ш. А. Як живете діти ?: Посібник для учітеля.-М., 1986.

5. Андріаді І. П. Основи педагогічної майстерності: Учеб. посібник для студ. середовищ. пед. навч. закладів.- М., 1999..

6. Вержбицька М. А. Покликання. - М., 1989.

7. Волков І. П. Мета одна - доріг багато. - М., 1990.

8. Питання навчання в дитячому садку / За ред. А. П. Усовой.- М., 1955.

9. Виховання дітей раннього віку в умовах сім'ї і дитячого садка. Збірник статей і документів. - СПб .: "Дитинство-Прес", 2003.

10. Виховання дітей раннього віку. - М., 1986.

11. Виховання і навчання дітей в дитячому садку / За ред. А. В. Запорожця, Т. А. Марковой.- М., 1976.

12. Виховання і навчання дітей шостого року життя / Под ред. Л. А. Парамонова, О. С. Ушаковой.- М., 1987.

13. Виховання і батьки / Упоряд. Л. В. Загік, В. М. Іванова. - М., 1985.

14. Гордін Л. Ю. Заохочення і покарання у вихованні дітей. - М., 1971.

15. Демакова І. Д. З вірою в учня. - М., 1989

16. Денякіна Л. М. Керівник дошкільного закладу. Професія чи покликання? - Мінськ: Вид-во "Фінанси. Облік. Аудит.", 1997.

17. Дитячий садок в Японії. Досвід розвитку дітей в группе.- М., 1987.

18. Дитинство: Програма розвитку та виховання дітей в дитячому садку / За ред. Т. Н. Бабаєвої, 3. А. Михайлової, Л. М. Гурович. - СП-б., 1996..

19. Джослин К. Р. Позитивне виховання від А до Я: Пер з англ Мн., 1996..

20. Джуринський А. Н. Історія зарубіжної педагогіки: Навчальний посібник для вузів. - М., 1999..

21. Дошкільна педагогіка: Посібник для педагогічного училища, коледжу / Упоряд. Носкова М. А.- Сиктивкар, 1994.- Ч.1.

22. Іванов К. А. Все починається з учителя: Учеб. Посібник для студентів пед.ін-тов.- М., 1983.

23. Витоки: базисна програма розвитку дитини-дошкільника. - М., 2001..

24. Караковский В. А. Стати людиною: Загальнолюдські цінності - основа цілісного навчально-виховного процесу.- М., 1993.

25. Кикнадзе А. В. Мистецтво бути человеком.-М., 1987.

26. Конвенція ООН про права дитини // Рад. Педагогіка. - Тисяча дев'ятсот дев'яносто один.

27. Концепція дошкільного виховання // Дошкільне виховання. -

28. Коротяєва Б. І. Вчення - процес творчий: Кн. для вчителя: З досвіду роботи.- М., 1989.

29. Корчак Я. Як любити дитину: Книга про воспітаніі.- М., 1990.

30. Короткий довідник по педагогічної технології / За ред. Н. Е. Щурковой. - М .: Нова школа, 1997..

31. Короткий довідник по педагогічної технології.- М., 1997..

32. Крикунова Т. К. Практична педагогіка: Виховна робота ... тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять.

33. Лешли Д. Працювати з маленькими дітьми, заохочувати їх розвиток і вирішувати проблеми: Пер. з англ ..: Кн. для вихователя дит. сада.-М., 1991.

34. Люблінська А. А. Бесіди з вихователем про розвиток дитини. -М., 1962.

35. Люблінська А. А. Вихователю про розвиток ребенка.-М., 1972.

36. Макаренко А. С. Виховання громадянина. - М., 1988.

37. Макаренко А. С. Зібрання творів у 4 т., Т.1 .: Марш тридцятого року. Педагогічна поема. Ч. 1, 2. - М., Правда, 1987.

38. Макаренко А. С. Зібрання творів у 4 т., Т.2 .: Педагогічна поема. Ч. 3. Честь. - М., Правда, 1987.

39. Макаренко А. С. Зібрання творів у 4 т., Т.3 .: Прапори на баштах. Розповіді. - М., Правда, 1987.

40. Макаренко А. С. Зібрання творів у 4 т., Т.4 .: Книга для батьків. Статті про літературу. А. М. Горький і А. С. Макаренка. - М., Правда, 1987.

41. Макаренко А. С. Зібрання творів у 5 т., Т.1 .: Педагогічна поема. Ч. 1, 2. - М., Правда, 1971.

42. Макаренко А. С. Зібрання творів у 5 т., Т.2 .: Педагогічна поема. Ч. 3. Марш тридцятого року. - М., Правда, 1971.

43. Макаренко А. С. Зібрання творів у 5 т., Т.3 .: Прапори на баштах. Повість в трьох частинах. - М., Правда, 1971.

44. Макаренко А. С. Зібрання творів у 5 т., Т.4 .: Книга для батьків. - М., Правда, 1971.

45. Макаренко А. С. Зібрання творів у 5 т., Т.5 .: Честь. Статті про літературу. А. М. Горький і А. С. Макаренка. - М., Правда, 1971.

46. ??Майстри дошкільного виховання: З досвіду роботи Дет.сад, отмечен.медалямі ВДНХ / Упоряд. Н. А. Реуцкая.- М., 1989.

47. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Орієнтири і вимоги до оновлення змісту дошкільної освіти. Методичні рекомендації.

48. Моносзон Е. І. Основи педагогічних знаній.- М., 1986.

49. Освітня робота в дитячому садку за програмою "Розвиток": Методичний посібник для вихователів дошкільних установ / За ред. О. М. Дьяченко, В. В. Холомовской - М .: Видавництво "ГНОМ і Д", 2001.

50. Навчання дітей в дошкільних установах села / Под ред. А. С. Алексєєвої. - М., 1990.

51. Спілкування дітей в дитячому садку і сім'ї / За ред. Г. А. Репиной, Р. Б. Стеркиной. - М., 1990.

52. Суспільне дошкільне виховання на сучасному етапі / Упоряд. В. А. Калмикова; Під ред. М. І. Журавлевой.-М., 1981.

53. Досвід православної педагогіки. - М., 1993.

54. Педагогіка школи: Учеб. посібник для студентів пед. ін-тів / За ред. Г. І. Щукіной.-М., 1977.

55. Петроченко Г. Г. Педагогічні ситуації в дошкільній педагогіке.- Мн., 1984.

56. Підласий І. П. Педагогіка. Новий курс: Підручник для студ. пед. вузів: У 2 кн., Ч.1 - М., 1999..

57. Підласий І. П. Педагогіка. Новий курс: Підручник для студ. пед. вузів: У 2 кн., Ч.2 - М., 1999..

58. Положення про дошкільну установу // Дошкільне виховання, 1991, №1.

59. Практикум з дошкільної педагогіки: Посібник для середніх і вищих педагогічних навчальних закладів та працівників дошкільних установ / За ред. Г. С. Красніцкой.- М., 1998..

60. Програма "Розвиток" (основні положення) .- М., 1994..

61. Веселка. Програма і керівництво для вихователів другої молодшої групи дитячого садка / Упоряд. Г. Н. Доронова. - М., 1993.

62. Веселка. Програма і керівництво для вихователів по вихованню, розвитку і утворень дітей 5-6 років в дитячому садку / Упоряд. Г. Н. Доронова.- М., 1997.

63. Веселка. Програма і керівництво для вихователів середньої групи дет. саду / Упоряд. Г. Н. Доронова.- М., 1994..

64. Веселка. Програма та керівництво з виховання, освіти і розвитку дітей двох-трьох років. - М., 1996.

65. Веселка: Програма і мет. керівництво по вихованню, розвитку і освіти дітей 6-7 років в дет. саду / Упоряд. Г. Н. Доронова.- М., 1997..

66. Розвиток. Програма нового покоління для дошкільних освітніх установ. Підготовча до школи група. Вид. 2-е, испр. і доп. / Под ред. О. М. Дьяченко. - М .: "Видавництво ГНОМ і Д", 2002.

67. Розвиток: програма нового покоління для дошкільних освітніх установ. Молодша група / Под ред. О. М. Дьяченко. Видання друге, виправлене і доповнене. - М .: Видавництво ГНОМ і Д, 2000..

68. Розвиток: програма нового покоління для дошкільних освітніх установ. Середня група / Под ред. О. М. Дьяченко. Видання друге, виправлене і доповнене. - М .: "Видавництво ГНОМ і Д", 2000.

69. Сатаров В. А., Маралів В. Г. Педагогіка ненасильства. - М., 1994..

70. Смиш В. П. Моя професія - вихователь дитячого садка: Кн. для вихователя дет.сада: З досвіду роботи.- М., 1989.

71. Сорокіна А. І. Дошкільна педагогіка. Підручник для дошкільних пед.уч-щ.- М., 1961.

72. Спок Б. Дитина і догляд за нім.- Мн., 1996.

73. Довідник дитячого садка. Основні законодавчі та інструктивні документи / Упоряд. А. І. Зоріна-Тарасова.-М., 1980.

74. Середина О. До питання про предметному навчанні / Дошкільне виховання, 1997, №3

75. Стєркіної Р. Б. Поговоримо про спадкоємність. / Обруч, 1997, №1.

76. Столяренко Л. Д., Самигін С. І. Педагогіка. 100 екзаменаційних відповідей. Експрес-довідник для студентів вузів. - Ростов н / Д: видавничий центр "МарТ", 2002.

77. Стрєлкова С. Від «школи для маленьких» до школи «Маленької» і «великий» / Обруч, 1997, №1.

78. Тонкова-Ямпільська Р. В., Черток Т.Я. Вихователю про дитину дошкільного віку: Від народження до 7 лет.-М., 1987.

79. Усова А. П. Навчання в дитячому садку / За ред. А. В. Запорожца.-М., 1981.

80. Усова А. П. Навчання в дитячому саду.-М., 1970.

81. Учитель, якого чекають: З досвіду полтавського педагогічного ...- 1 988.

82. Фромм А., Гордон Т. Популярна педагогіка. - Екатерібург: Изд-во АРД ЛТД, 1997..

83. Хейм Г. Джіннотт Діти і ми: Нові рішення старих проблем.- СПб, 1996..

84. Цирульников А. М. Педагогіка, народжена життям: Кн. для вчителя М., 1988.

85. Штейнер Р. Виховання дитини з точки зору духовної науки.- М., 1993.

Розподіл завдань контрольної роботи з дисципліни «Педагогіка» за варіантами На 2014- 2015 навчальний рік |  Для студентів заочного відділення

 завдання |  Міжсесійний письмова контрольна робота з дисципліни |  Тема 1.2. Дитячі хвороби та їх профілактика. |  Тема 2.1. Педагогічний контроль стану фізичного і психічного благополуччя дітей. |  Розподіл завдань контрольної роботи |  Предмет психології. Психологія як галузь наукового знання. Методи психологічного пізнання. |  практичні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати