На головну

Незадовільний результат випробування при прийомі на роботу

  1.  A. Для кожного результату існує причина
  2.  Знову за роботу
  3.  I. Попередні випробування
  4.  II. Прогнозування рівнів результативного ознаки
  5.  III.1 порівняльний аналіз: ключові результати
  6.  P.S. ВІН ТАКОЖ СКАЗАВ: Не женися за РЕЗУЛЬТАТАМИ.
  7.  V. Повторні випробування

При укладанні трудового договору угодою сторін може бути обумовлене випробування працівника з метою перевірки його відповідності доручається роботі.

Умова про випробування повинна бути зазначено в трудовому договорі. Відсутність в трудовому договорі умови про випробування означає, що працівник прийнятий без випробування.

Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а для керівників організацій та їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів організацій - шести місяців, якщо інше не встановлено федеральним законом.

У строк випробування не зараховуються період тимчасової непрацездатності працівника та інші періоди, коли він фактично був відсутній на роботі.

При незадовільному результаті випробування роботодавець має право до закінчення строку випробування розірвати трудовий договір з працівником, попередивши його про це у письмовій формі не пізніше ніж за три дні з зазначенням причин, які послужили підставою для визнання цього працівника не витримав випробування (ст.71 ТК).

Звільнення проводиться за п. 14 ст. 81 ТК з посиланням на ст. 71 ТК.

текст наказу

в зв'язку з незадовільним результатом випробування,

за пунктом 14 статті 81 та статті 71 Трудового кодексу

(Підстава звільнення)

Підстава: 1. Подання безпосереднього керівника

від «___» ________ 200 ___ г.

Не можуть бути звільнені з цієї підстави:

особи, які надходять на роботу за конкурсом на заміщення відповідної посади, проведеним в порядку, встановленому законом;

-вагітні жінки;

особи, які не досягли віку вісімнадцяти років;

особи, які закінчили навчальні заклади початкової, середньої та вищої професійної освіти і вперше поступають на роботу за отриманою спеціальністю;

особи, які обрані (обрані) на виборну посаду на оплачувану роботу;

особи, які запрошені на роботу в порядку переведення від іншого роботодавця за погодженням між роботодавцями;

-особи, яким випробувальний термін не встановлюється відповідно до вимог Трудового кодексу, інших федеральних законів і колективного договору (ст.70 ТК). Виконавчого органу організації |  Додаткові підстави для припинення трудового договору з ініціативи роботодавця (адміністрації) з окремими категоріями працівників

 Наркотичного або іншого токсичного сп'яніння |  ПРОТОКОЛ |  Працівникові в зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків |  На застосування адміністративних стягнень |  Створювало реальну загрозу настання таких наслідків |  Товарні цінності, якщо ці дії дають підставу |  З продовженням даної роботи |  Одноразове грубе порушення керівником організації (філії, представництва), його заступниками своїх трудових обов'язків |  Подання працівником роботодавцю підроблених документів або свідомо неправдивих відомостей при укладанні трудового договору |  До державної таємниці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати