Головна

Тема 4 Облік виробничих запасів

  1.  I. СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  2.  Абсолютні показники наявності джерел формування запасів і витрат
  3.  Абсолютні показники забезпеченості запасів і витрат джерелами фінансування
  4.  Активи виробничих організацій
  5.  Аналіз впливу обліку виробничих запасів на прибуток
  6.  Аналіз вікового складу та морального зносу основних виробничих фондів
  7.  Аналіз завантаження основних виробничих фондів

4.1 Поняття запасів, їх класифікація та завдання бухгалтерського обліку.

4.2 Документальне оформлення, оцінка та облік надходження матеріалів.

4.3 Документальне оформлення, оцінка та облік витрат матеріалів.

4.4 Організація обліку матеріалів в місцях їх зберігання і в бухгалтерії.

4.5 Особливості обліку палива.

4.6 Особливості обліку тари і тарних матеріалів.

4.7 Особливості обліку запасних частин, автомобільних шин, грошових документів.

4.8 Облік давальницької сировини, прийнятого в переробку, і переданого в переробку на сторону, тимчасових споруд.

4.9 Облік господарського інвентарю, спеціального оснащення, спеціальної (захисної), форменого та фірмового одягу та взуття.

4.10 Облік брухту і відходів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні камені.

4.11 Інвентаризація запасів, відображення в обліку її результатів.

4.12 Облік запасів на позабалансових рахунках.

Тема 5 Облік грошових коштів.

5.1 Загальні положення і завдання обліку грошових коштів і фінансових вкладень.

5.2 Облік грошових коштів в касі, інвентаризація каси, облік її результатів.

5.3 Облік грошових коштів на розрахункових рахунках в банках.

5.4 Облік грошових коштів на валютних рахунках в банках.

5.5 Облік грошових коштів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на спеціальних рахунках в банках.

5.6 Облік грошових коштів в дорозі. Структура звіту про рух грошових коштів, порядок складання звіту про цільове використання отриманих коштів |  Тема 13 Бухгалтерська звітність

 Особливості обліку реалізації продукції на умовах комісії, при бартерних угодах, іншого вибуття продукції. |  Облік витрат на реалізацію |  Поняття фінансового результату діяльності організації, склад прибутку (збитку), завдання бухгалтерського обліку. |  Облік фінансових результатів від поточної діяльності організації |  Облік доходів і витрат за інвестиційної, фінансової та іншої діяльності. |  Порядок формування та облік прибутку до оподаткування, чистого прибутку (чистого збитку) організації |  Реформація бухгалтерського балансу і облік використання нерозподіленого прибутку, погашення непокритого збитку. |  Поняття власного капіталу організації, облік статутного капіталу, власних акцій (часток у статутному капіталі). |  Облік резервного та додаткового капіталів |  Значення, види, склад бухгалтерської звітності, підготовчі роботи перед складанням річної бухгалтерської звітності, строки та порядок подання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати