Головна

Особливості обліку запасних частин, автомобільних шин, грошових документів

  1.  Amp; 21. Особливості фіктивності шлюбу як підстави його недійсності.
  2.  D) книзі обліку господарських операцій
  3.  I. Методику обліку
  4.  II. техніку обліку
  5.  III. Основні особливості проекту Конституції
  6.  III. Характерні ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАНЬ ВЕАІКОГО СИМВОЛ
  7.  IV. Особливості проведення та адміністрування курсу

Запасні частини, деталі, вузли і агрегати, а також шини транспортних засобів надходять на склади від постачальників для підтримки основних засобів у робочому стані, для технічного обслуговування і поточного ремонту. На склад можуть надходити також запасні частини, придатні до вживання, зняті зі списаних об'єктів основних засобів.

На складах запасні частини, деталі, вузли і агрегати зберігають і враховують окремо: нові; зняті з основних засобів, в тому числі придатні до вживання; потребують ремонту; відремонтовані; негідні, які підлягають здачі в металобрухт.

Для відокремленого їх обліку можуть бути передбачені до рахунку 10 субрахунку 5 «Запасні частини» додаткові субрахунка:

- "Запасні частини";

- «Обмінний фонд»;

- «Автомобільні шини на складі»;

- «Автомобільні шини на транспортних засобах».

На субрахунку «Запасні частини» ведеться облік наявності та руху придбаних або виготовлених для потреб основної діяльності запасних частин, призначених для виробництва ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів за ціною придбання або виготовлення, а також запасні частини, зняті з основних засобів .

На субрахунку «Обмінний фонд" відображаються господарські операції, пов'язані з урахуванням обмінного фонду агрегатів, вузлів і базових деталей. Агрегати, вузли та деталі, що були у вжитку, враховуються за ціною можливого використання встановлюється комісією виходячи з фізичного стану і ступеня зношеності деталей.

На субрахунку «Автомобільні шини на транспортних засобах» ведеться облік шин, що знаходяться на транспортних засобах. Вартість автомобільних шин (покришок, камер і ободной стрічки), що знаходяться на колесах і в запасі при транспортному засобі, включена в ціну автомобіля і, отже, до його первісної вартості, тому враховується в складі основних засобів.

Автомобільні шини, що надходять від постачальників у порядку поповнення запасу для заміни шин, входять до складу короткострокових активів і обліковуються на субрахунку «Автомобільні шини на складі».

Автомобільні шини оцінюються в обліку таким чином:

- Нові шини - за ціною придбання;

- Шини, що були у вжитку, але придатні для подальшого використання, - за ціною, що відповідає їх залишковим пробігу;

- Негідні шини, які підлягають здачі в утиль, - за ціною утильний гуми.

При установці нових шин на транспортний засіб в бухгалтерському обліку робляться записи:

Д-т рах. 23 ... К-т рах. 10 с / рах. «Автомобільні шини на складі» - на вартість шин, переданих зі складу для установки на транспортний засіб;

Д-т рах. 23 ... К-т рах. 16 - на величину ТЗВ, пов'язаних з надходженням шин.

Для обліку грошових документів, придбані організацією, до рахунку 10 «Матеріали» може вводитися окремий субрахунок «Грошові документи». До них відносяться путівки в будинки відпочинку і санаторії, поштові марки, марки державного мита, вексельні марки, акцизні марки, оплачені авіаквитки і т.д.

Грошові документи враховуються за вартістю їх придбання та відображаються в обліку бухгалтерським записом:

Д-т рах. 10 с / рах. «Грошові документи» К-т рах. 60, 76.

Путівки в будинки відпочинку, санаторії можуть видаватися на пільгових умовах, коли працівники оплачують лише частину їх вартості, а решта суми списується на інші витрати по поточній діяльності організації.

На суму, внесену до каси працівником за путівку, складається бухгалтерська запис:

Д-т рах. 50 К-т рах. 10 с / рах. «Грошові документи».

Утримання вартості путівки з нарахованої працівникові заробітної плати за його заявою відображається бухгалтерським записом:

Д-т рах. 70 К-т рах. 10 с / рах. «Грошові документи».

На різницю між вартістю путівки і сумою, сплаченою працівником, складається бухгалтерська запис:

Д-т рах. 90/10 К-т рах. 10 с / рах. «Грошові документи». Особливості обліку тари і тарних матеріалів |  Облік давальницької сировини, прийнятого в переробку, і переданого в переробку на сторону, тимчасових споруд.

 Порядок нарахування амортизації нематеріальних активів, облік амортизаційних відрахувань |  Облік змін первісної вартості нематеріальних активів |  Документальне оформлення та облік вибуття нематеріальних активів |  Облік довгострокових активів, призначених для реалізації. |  Інвентаризація основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні активи, нематеріальних активів, довгострокових активів, призначених для реалізації, облік її результатів. |  Поняття запасів, їх класифікація та завдання бухгалтерського обліку |  Документальне оформлення, оцінка та облік надходження матеріалів |  Документальне оформлення, оцінка та облік витрат матеріалів |  Організація обліку матеріалів в місцях їх зберігання і в бухгалтерії |  Особливості обліку палива |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати