Головна

Облік обладнання, будівельних матеріалів, витрат на придбання довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.

  1.  Bank of America і його придбання компанії US Trust.
  2.  А. Виробнича функція і функції витрат
  3.  Абсолютні показники наявності джерел формування запасів і витрат
  4.  Абсолютні показники забезпеченості запасів і витрат джерелами фінансування
  5.  Амортизація нематеріальних активів
  6.  Аналіз взаємозв'язку витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт), обсягу продажів і прибутку. Розрахунок точки беззбитковості
  7.  Аналіз впливу на величину собівартості прямих матеріальних витрат

В процесі будівництва, реконструкції, технічного переозброєння проводиться установка обладнання.

Облік витрат на придбання обладнання здійснюється в розрізі найменувань придбаного і устаткування, що монтується, склад, перелік видів і найменувань якого визначається проектно - кошторисною документацією.

До обладнання, яким забезпечується будівництво, відноситься технологічне, енергетичне, електротехнічне, загальнозаводське, підйомно-транспортне; опалювальні агрегати, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматизації, зв'язку; всі види експлуатаційного обладнання і устаткування для капітального будівництва, що здійснюється за договорами між замовниками та монтажними організаціями, інші види обладнання.

Воно поділяється на обладнання, яке потребує монтажу й не потребує монтажу.

Устаткування, яке не потребує монтажу (вільно стоять верстати, сільськогосподарські машини, вимірювальні прилади та ін.), Враховується безпосередньо на рахунку 08 «Вкладення у довгострокові активи» в міру його надходження.

Придбання обладнання, яке не потребує монтажу, у постачальників відбивається бухгалтерськими записами:

Д-т рах. 08/1 К-т рах. 60 - на вартість обладнання без ПДВ;

Д-т рах. 18 К-т рах. 60 - на ПДВ, пред'явлений до оплати постачальником, що є резидентом Республіки Білорусь.

У разі придбання обладнання у нерезидента Республіки Білорусь, яка не є державою - членом Митного союзу, сума ПДВ, сплачена організацією-одержувачем при надходженні обладнання на підставі митної декларації в республіканський бюджет, відображається бухгалтерським записом:

Д-т рах. 18 К-т рах. 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки», 55 «Спеціальні рахунки в банках» та інших рахунків - на суму ПДВ, сплачену при ввезенні основних засобів на митну територію Республіки Білорусь.

При ввезенні обладнання на територію Республіки Білорусь з території держав - членів Митного союзу, сума ПДВ, що підлягає сплаті до республіканського бюджету, відображається бухгалтерським записом:

Д-т рах. 18 К-т рах. 68.

Організації мають право приймати до відрахування суму ПДВ, не сплачену постачальникам, в тому місяці, коли придбані товари, в тому числі і обладнання, яке не потребує монтажу, введені в експлуатацію для підприємницьких цілей.

Обладнання, що потребує монтажу, може бути введено в дію тільки після складання його частин, прикріплення до фундаментів, опор, міжповерхових перекриттів, підлоги та інших несучих конструкцій будівель і споруд і враховується у забудовника (замовника) на активному рахунку 07 «Устаткування до установки і будівельні матеріали ».

Замовник (забудовник) з метою здешевлення будівництва, здійснюваного підрядним способом, може купувати обладнання, яке потребує монтажу, за рахунок своїх коштів і передавати їх підряднику.

Документальне оформлення приймання такого обладнання залежить від того, надійшло воно на склад забудовника або безпосередньо на будівельно-монтажний майданчик.

Устаткування, яке надходить на склад забудовника, приймається спеціальною комісією за участю представника підрядної монтажної організації, яка буде здійснювати монтажні роботи. Комісія складає акт, на підставі якого обладнання оприбутковується у замовника в підзвіт матеріально відповідальній особі. Передача обладнання в монтаж і, отже, на відповідальне зберігання підряднику оформляється актом, прийняте обладнання підрядником для монтажу від замовника, останньому не оплачується.

Устаткування, що надходять безпосередньо на будівельно-монтажні майданчики приймає уповноважений підрядника, що оформляється актом.

Витрати на обладнання, що вимагає і не потребує монтажу, здійснюється шляхом підсумовування фактично вироблених витрат на його покупку за ціною постачальника, витрат на заготівлю і доставку обладнання на склад, інших аналогічних витрат. Транспортно-заготівельні витрати враховуються на рахунку 07 «Устаткування до установки і будівельні матеріали» субрахунку 1 «Устаткування щодо встановлення на складі» в загальній сумі відхилень фактичної собівартості обладнання від його облікової вартості і включаються до складу капітальних вкладень пропорційно вартості зданого в монтаж обладнання в установленому організацією для розподілу відхилень порядку. До витрат на обладнання, що вимагає монтажу, додаються витрати на монтаж.

На вартість надійшов від постачальників обладнання, що вимагає монтажу, в обліку забудовника складається бухгалтерська запис:

Д-т рах. 07/1 К-т рах. 60 - на вартість обладнання без урахування ПДВ;

Д-т рах. 18 К-т рах. 60,51, 52, 55, 68 - на суму ПДВ, пред'явленого до оплати постачальником.

Аналітичний облік за рахунком 07/1 ведеться за найменуваннями обладнання та місцях зберігання.

Забудовники можуть здійснювати монтаж обладнання своїми силами, тобто господарським способом, або передавати ці роботи для виконання будівельно-монтажним організаціям на договірних умовах, тобто виконувати їх підрядним способом.

При підрядному способі здійснення будівництва завезене на будівельний майданчик обладнання, яке потребує монтажу, підрядник приймає на облік на дебет позабалансового рахунку 005 «Устаткування, прийняте для монтажу».

У замовника передача обладнання підряднику в монтаж оформляється актом про приймання - передачу обладнання в монтаж, на підставі якого складається бухгалтерська запис:

Д-т рах. 07/2 К-т сч.07 / 1.

Після монтажу обладнання в споруджуваний об'єкт, його вартість списується до витрат будівництва у замовника бухгалтерським записом:

Д-т рах. 08/1 К-т рах. 07/2.

Вартість монтажних робіт включається у замовника до складу витрат по будівництву бухгалтерськими записами:

Д-т рах. 08/1 К-т рах. 60 - на вартість монтажних робіт, виконаних підрядним способом (без ПДВ);

Д-т рах. 18 К-т рах. 60 - на ПДВ, пред'явлений до оплати підрядником.

Документами, що підтверджують виконання монтажних робіт і факт передачі замовнику змонтованого підрядником обладнання, є товарна накладна, акт здачі - приймання виконаних робіт, що оформляються в установленому порядку.

Підрядник списує змонтоване обладнання записом по кредиту позабалансового рахунку 005.

При введенні в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, його частин, етапів вартість обладнання і витрати на його монтаж утворюютьсамостійний інвентарний об'єкт обліку основних засобів, тобто запис Д-т рах. 01 - К-т рах. 08 робиться окремо на вартість будівлі і окремо на вартість кожного виду обладнання в ньому. Облік витрат на створення основних засобів та інвестиційної нерухомості при підрядному і господарському способах ведення робіт |  Облік будівельних матеріалів у замовника (забудовника).

 Основи організації бухгалтерського обліку |  Бухгалтерський облік в системі управління, його завдання та загальні принципи організації у юридичних осіб і індивідуальних підприємців |  Розвиток форм бухгалтерського обліку та їх характеристика. |  Поняття вкладень в довгострокові активи, їх класифікація, завдання обліку. |  Облік витрат на придбання основних засобів, інвестиційної нерухомості, предметів фінансової оренди (лізингу), нематеріальних та інших довгострокових активів. |  Визначення облікової вартості завершених вкладень в довгострокові активи, облік незавершених вкладень в довгострокові активи |  Поняття основних засобів, їх класифікація, порядок формування первісної вартості. |  Документальне оформлення та облік надходження основних засобів, організація їх аналітичного обліку |  Порядок нарахування амортизації вартості основних засобів і облік амортизаційних відрахувань |  Лінійний спосіб нарахування амортизації основних засобів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати