Головна

Критичну силу можна визначити використовуючи відомі вирази

  1.  A) можна змінити тип діаграми, ряд даних, параметри діаграми і т. Д.
  2.  А тепер-то можна пожерти? -запитав повеселілий, але не менш голодний Ніколя.
  3.  А) Неможливість слідувати основному правилу.
  4.  А) Усвідомлення можливостей словесного опису
  5.  Абсолютно благовірного поведінка не можливо і не потрібно
  6.  Алгоритм випливає з виразу 5.1
  7.  АМЕРИКА БАЧИТЬ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

d · N1 = D · N2, Або ?Мi = ?Me. Умова критичного стану можна бачити з діаграм Мi =  і Me = N · (e + f) і відповідає точці дотику "m", де

su = ? · y · ES, ? =  - Кривизна, ES = S / ? - січний модуль деформацій.

 а - розрахункова схема; б - залежність між навантаженням і прогином стержняРісунок 3.8 - Робота позацентрово стиснутого стержня

Прогин визначається з умови рівноваги Me = Мi

Me = N · (e + f) і Mi = ? · E · JS

f =  , (3.34)

Ставлячи y = -f · sin (? · x / l), - форма зігнутої осі стержня, отримуємо значення кривизни ?.

В результаті підстановок отримаємо шукане співвідношення

? = ?o +  . (3.35)

Вирішуючи систему отриманих рівнянь, можна отримати значення довжини стрижня "l", при якій задана навантаження N буде критичною, зменшується зі збільшенням "е". Критична сила залежить також від форми перетину стрижня, що враховується коефіцієнтом впливу форми перерізу ?, який в свою чергу залежить від відносного ексцентриситету m = e / ? (де ? = W / A - ядрове відстань) і умовної гнучкості .

Для практичних розрахунків вводиться поняття наведений ексцентриситет

mef = M · ?. (3.36)

 
 а - епюри напружень; б - поперечний переріз стержняРісунок 3.9 - Напружено-деформований стан позацентрово стиснутого стержня в момент втрати стійкості    Малюнок 3.10 - Умова критичного стану позацентрово стиснутого стержня
         

Таким чином, формула перевірки стійкості позацентрово стиснутих стрижнів записується

 ? Ry· ?c, (3.37)

де ?e = scr.e/ Ry - Коефіцієнт стійкості, що залежить від mef и  (За таблицями і графіками СниП).

З точки зору економії металу, в розглянутих стержнях, доцільно розвивати перетин у напрямку ексцентриситету, але при цьому, зростає небезпека втрати стійкості стрижня в перпендикулярному напрямку - щодо осі "у".

У зв'язку з цим, в формулу перевірки стійкості вводиться понижувальний коефіцієнт "з"

 ? Ry· ?c, (3.38)

де з = Ncr· M / Ncr = ?у· M / ?у; з = f (mx= E / ?x, Форми перетину, ?у);

?у і Ncr - Коефіцієнт стійкості і критична сила для центрально стиснутого стержня.

е) Перевірка на втомнуздійснюється за формулою

smax ? ? · Rv· ?v, (3.39)

при обмеженні

? · Rv· ?v ? Ru/ ?u; ?u = 1.3, (3.40)

де Rv - Умовне розрахункове опір втоми.

Для 1-ї та 2-ї груп елементів (номер групи визначається за концентрацією напружень)

? = 0.064 · (n / 106)2 - 0.5 · (n / 106) + 1.75; (3.41)

для 3-й - 8-й груп елементів

? = 0.07 · (n / 106)2 - 0.64 · (n / 106) + 2.2; (3.41)

при n> 3.9 · 106 циклів ? = 0.77,

?v =  - Коефіцієнт впливу асиметрії циклу;

де а і b = f (? і знака зусилля);

? = smin/ smax = -1 При n = 2 · 106.

Таким чином ?, змінюється від 0.77 до 2.14; 1 ? ?v v - Від 2.7 до 14.5 кН / см2 в залежності від групи елемента і типу стали.

Проведені підрахунки показують, що вібраційна міцність може зменшуватися в 13.5 - 23 рази в залежності від режиму навантаження, типу стали і концентрації напружень.

Так, для прикладу, підкранова ферма з нижнім поясом з L100х10 (8-я група елементів) має вібраційну міцність ? · Rv· ?v = 5.4 кН / см2.

(Rv = 2.7 кН / см2; ? = 3.31 і ?v = 1.67) і підкранова балка зі звареного двутавра - ? · Rv· ?v = 66.3 кН / см2. (Rv = 10 кН / см2; ? = 3.31 і ?v = 1.67), т. Е. В 8.7 рази вище вібраційної міцності підкранової ферми.

ж) Перевірка морозостійкостіздійснюється за формулою

smax ? ? · ?с· Ru/ ?u, (3.42)

де b - коефіцієнт зниження R.

При експлуатаційної tо ? t1, Забезпечується в'язке руйнування стали, тоді ? = 1. При t 2 сталь руйнується крихко, експлуатація конструкції неприпустима. При t = t2 розрахунковий опір знижується на 20-30% в залежності від типу стали і товщини прокату.

Експериментально встановлено при t = t2 - ? = 0.7 ? 0.8,

при t2 1 - ? = 1 ? (0.7 ? 0.8),

? = 1 - ? ·  ; (3.43)

t1 і t2 - Критичні температури.

Розглянемо розрахунковий опір хладостойкости для елементів ферми прикріплених в вузлах до фасонки 10 мм для районів Москви і Новосибірська з розрахунковими t = -26oЗ і t = -39oС, сталь С245 (ВСт3пс6).

При t <20 мм маємо ? = 0.25. критичні t1 = -12.5оС, t2 = -32.5оС, ?с = 1, ?n = 1.3. Тоді для Москви ? = 0.86, для Новосибірська ? = 0.67.

Таким чином, хладостойкость для Москви -23.8 кН / см2 - Збігається з Ry = 24 кН / см2, Для Новосибірська - 18.6 кН / см2 - Знижена на 30%.

  І стиснуто-зігнутих стрижнів |  Глава IV. сортамент

 Б) Нормування сталей |  Вплив різних факторів на властивості стали |  Робота стали під навантаженням |  металевих конструкцій |  Методика розрахунку конструкцій за граничними станами |  Навантаження і впливи, класифікація і поєднання навантажень |  Види напруг і їх облік при розрахунку елементів МК |  Або стислих елементів |  Б) Основа роботи і розрахунку елементів, що згинаються |  В) Основи роботи і розрахунку на стійкість центрально стиснутих стрижнів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати