Головна

Методика розрахунку конструкцій за граничними станами

  1.  CТРОЕНІЕ атома. МЕТОДИКА РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
  2.  II. Завдання, організація і методика дослідження.
  3.  Абсолютні показники варіації і методи їх розрахунку
  4.  Алгоритм маркетингового розрахунку цін
  5.  Алгоритм розрахунку (однофакторний дисперсійний аналіз)
  6.  Алгоритм розрахунку кільцевих способом
  7.  Алгоритми розрахунку факторів зміни комплексних статей собівартості

Розрахункові формули для підбору перерізів і перевірки несучої здатності конструкцій за першим граничним станом виходять з основного нерівності

N ? S, (3.1)

де: N - зусилля, що діє в розраховується елементі конструкції (функція навантажень і інших впливів);

S - граничне зусилля, яке може сприйняти що розраховується елемент (функція фізико-механічних властивостей матеріалу, умов роботи і розмірів елемента).

Так як зовнішні впливи (навантаження F) можуть змінюватися в широких межах, то в Сніпах розрізняють розрахункові (найбільші) величини «F» і нормативні «Fn»(Нормального режиму експлуатації)

F = Fn· gf . (3.2)

Fn приймаються по СНиП 2.01.07-85 "Навантаження і впливи", а коефіцієнт надійності за навантаженням (gf) Визначається рівнем забезпеченості w (F0) = 0.999, тобто допускається за все 0.1% випадків перевищення розглядуваного навантаження за весь період експлуатації споруди. Таким чином, за СНиП, gf коливається від 1.05 - для маси металевих конструкцій, до 1.6 - для снігу.

Зазвичай, на конструкції діють одночасно кілька видів навантажень. Тому, в методиці граничних станів, це враховується коефіцієнтом сполучень y ? 1, на який слід множити кожну з сумміруемих навантажень. Згідно СНиП y коливається від 1 до 0.6 і менше - для особливих випадків.

Крім того, надійність споруди повинна відповідати його призначенню та ступеня відповідальності. За цими характеристиками споруди розділені на 3 класу. З цією метою введено коефіцієнт надійності по відповідальності: для першого класу gn = 0.95?1.2, для другого - gn = 0.95, для третього - gn = 0.8?0.95.

Таким чином, ліву частину нерівності (3.1) можна записати

N = gn· Fni· gfi· yi·  (3.3)

де  - Зусилля в елементі від одиничної навантаження;

m - число одночасно враховуються навантажень.

У правій частині нерівності (3.1) S залежить, в першу чергу від нормативного (Rn) І розрахункового (Rу) Опорів матеріалу, які пов'язані між собою за допомогою коефіцієнта надійності за матеріалом gm співвідношенням

Rу = Rn / gm. (3.4)

Як Rn приймається мінімальні sт або su, З забезпеченістю 0.95 (95%). При нормальному законі розподілу це досягається зменшенням середнього значення опору на 1.64 стандарту, тобто

Ru = Ru - 1.64 · s. (3.5)

значення gm по СНиП знаходяться в межах 1.025 до 1.100.

Розглянуті коефіцієнти gf, gn, Y і gm не вичерпують весь комплекс факторів, що визначають напружений стан конструкцій. Так, не враховують змінність в часі, навантаження, раптовий і ударний характер її впливу, концентрації напружень, випадкові ексцентриситети навантажень, вплив низьких і високих температур, умовність розрахункової схеми і безліч інших чинників.

Для їх обліку вводиться коефіцієнт умов роботи gс = 0.7?1.2, на який множиться Ry і диференційований за видами елементів і характеру впливів.

Таким чином, остаточно нерівність (3.1) першого граничного стану може бути записано

N = gn· Fni· gfi· yi·  ? А · Ru· gс/ gm = S, (3.6)

де А - геометрична характеристика поперечного перерізу елемента (площа, момент опору і т.п.).

Граничні стани першої групи перевіряються розрахунком на максимальні розрахункові навантаження.

Друга група граничних станів перевіряється за нормативними (експлуатаційним навантаженням). Нерівність граничного стану має вигляд:

gn· Fni· yi· di ? D, (3.7)

де di - Переміщення конструкції від одиничного впливу;

D - гранична величина переміщення, що встановлюється нормами, або проектним завданням. металевих конструкцій |  Навантаження і впливи, класифікація і поєднання навантажень

 Коротка історія розвитку металевих конструкцій |  організація проектування |  Необхідні характеристики металів і методи їх оцінки |  А) Загальна характеристика |  Б) Нормування сталей |  Вплив різних факторів на властивості стали |  Робота стали під навантаженням |  Види напруг і їх облік при розрахунку елементів МК |  Або стислих елементів |  Б) Основа роботи і розрахунку елементів, що згинаються |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати