На головну

Векторний спосіб опису руху

  1. Арктурианские миры разнообразны, но неописуемо красивы, с изысканной архитектурой, фонтанами, садами и храмами. Многие заседания галактических советов проходят в системе Арктура.
  2. Б) Координатний спосіб задавання закону руху точки
  3. Векторний добуток двох векторів
  4. Задача К.1. Визначення кінематичних характеристик точки а) Натуральний спосіб задавання закону руху точки
  5. Координатний спосіб опису руху
  6. Матричний спосіб розв'язання СЛАР

Положення матеріальної точки в просторі також можна задати за допомогою радіуса-вектора (див. Лекцію 0.1), який проводять з початку системи координат до матеріальної точки. Цей спосіб є більш раціональним. При русі матеріальної точки в загальному випадку величина і напрям з часом змінюються, тобто він є функцією часу:

= . (1.1.2)

У будь-який момент часу проекції радіуса-вектора на координатні осі дорівнюють координатам точки. Радіус-вектор через координати точки виражатиме так:

= + + , (1.1.3)

де , , - відомі вам з лекції 0.1 орти, тобто одиничні вектори. При векторному спосіб опису руху точки одне векторне рівняння (1.1.3) замінює три рівняння (1.1.1).Координатний спосіб опису руху | Опис руху за допомогою параметрів траєкторії

ЕЛЕМЕНТИ КІНЕМАТИКИ | Вектор переміщення | ШВИДКІСТЬ | ПРИСКОРЕННЯ | РУХ ПО КОЛУ | КІНЕМАТИКА ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ | СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ЛІНІЙНИМИ ТА КУТОВИМИ ВЕЛИЧИНАМИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати