На головну

Вирішення задач

  1.  Amp; завдання 7.1
  2.  Amp; Завдання 9.2 Визначення категорії приміщення цехуфарбування
  3.  CТРОЕНІЕ атома. МЕТОДИКА РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
  4.  D) РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАВДАННЯ герменевтики
  5.  D. До завдань соціальної комунікації не відноситься
  6.  I. Завдання КУТВ щодо радянських республік Сходу
  7.  I. Історична наука і її завдання

Систематичне рішення задач є необхідною умовою успішного вивчення курсу фізики. Рішення задач допомагає усвідомити фізичний зміст явищ, закріплює в пам'яті формули, прищеплює навички практичного застосування теоретичних знань.

При вирішенні завдань необхідно виконати наступне:

Вказати основні закони і формули, на яких базується рішення задачі, роз'яснити буквені позначення, що вживаються при написанні формул. Якщо при вирішенні задачі застосовується формула, отримана для окремого випадку, що не виражає який-небудь фізичний закон або не є визначенням будь-якої фізичної величини, то її слід вивести.

Зробити креслення, що пояснює зміст завдання (в тих випадках, коли це можливо); виконувати його треба акуратно за допомогою креслярського приладдя.

Супроводжувати рішення задачі короткими, але вичерпними поясненнями.

Висловити все величини, що входять в умову задачі, в одиницях однієї системи (СІ) і виписати їх для наочності стовпчиком.

Підставити в остаточну формулу, отриману в результаті рішення задачі в загальному вигляді, числові значення, виражені в одиницях однієї системи. Недотримання цього правила призводить до невірного результату. Виняток з цього правила допускається лише для тих величин, які входять в чисельник і знаменник формули з однаковими показниками ступеня. Такі величини не обов'язково висловлювати в одиницях тієї системи, в якій ведеться рішення задачі. Їх можна виразити в будь-яких, але тільки однакових одиницях.

Перевірити, чи дає робоча формула правильну розмірність шуканої величини. Для цього в робочу формулу слід підставити розмірність всіх величин і провести необхідні дії. Якщо отримана таким шляхом співвідношення не збігається з розмірністю шуканої величини, то завдання виконане невірно.

Провести обчислення величин, підставлених в формулу, керуючись правилами наближених обчислень (див. Додаток), записати у відповіді числове значення і скорочене найменування або розмірність одиниці виміру шуканої величини в тій системі, в якій проводилося обчислення.
 Самостійна робота по навчальних посібниках |  Виконання контрольних робіт

 Закон збереження заряду |  Напруженість електричного поля |  Потік вектора напруженості електричного поля |  Теорема Остроградського - Гаусса. |  Потенціал електричного поля |  Робота по переміщенню заряду в полі |  Зв'язок потенціалу електричного поля з напруженістю |  Диполь і його характеристики |  Диполь в зовнішньому електричному полі |  з'єднання конденсаторів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати