Головна

Опис установки і методу вимірів

  1.  C.1.3. опис розсилок
  2.  I. Два методу підходу до робітничих мас
  3.  IV. Опис ціннісних орієнтирів змісту навчального предмета
  4.  VII. Правопис ні і ні
  5.  А) ПРОБЛЕМА МЕТОДУ
  6.  Акт про введення в експлуатацію бурової установки
  7.  Алгоритм методу Брандона

Вимірювання е.р.с. джерела можна зробити методом компенсації, який є одним з основних прийомів точних лабораторних електричних вимірювань. Він заснований на порівнянні шуканої е.р.с. з відомим падінням напруги на ділянці кола. Проаналізуємо роботу схеми, зображеної на малюнку 1.

Е.р.с. Е більше е.р.с. досліджуваного елемента Ех, Тому що Ех повинна бути менше, ніж падіння напруги на всьому дротовому реохордів (потенціометрі) АС. Розглянемо, за яких умов сила струму в ланцюзі елемента Ех дорівнюватиме нулю.

 
 


 Малюнок 1

Запишемо рівняння по 1 і 2 правилу Кірхгофа:

Вузол А:

 (1)

для контуру АЕСВА:

 (2)

для контуру ВАЕхВ:

 (3)

якщо I3= 0, то рівняння (1) буде мати вигляд  і, отже, рівняння (2) і (3) можна переписати

 (4)

 , (5)

де R1 и R2 - Опору плечей реохорда АВ і ВС;

r - Внутрішньо опір батареї;

rx - Внутрішньо опір досліджуваного джерела.

Вирішуючи спільно (4) і (5) отримаємо

 (6)

отримане умова  означає, що при I3= 0 падіння напруги на ділянці АС, що створюється батареєю Е, Компенсує е.р.с. досліджуваного елемента Ех. Звідси і назва методу - компенсаційний. Оскільки на практиці внутрішній опір r джерела невідомо, доводиться відмовитися від безпосереднього використання формули (6), а ввести порівняння з е.р.с. еталонного елемента. Замінивши досліджуваний елемент Ех еталонним і переміщаючи контакт реохорда В, можна знайти таку точку  , Коли струм через гальванометр I3= 0 і вираз (6) буде мати вигляд:

 , (7)

де и  - Опору плечей реохорда и .

Розділивши почленно (6) і (7), отримаємо

 (8)

Для калиброванной дроту опір ділянок пропорційно їх довжині

 , (9)

де l и  - Довжини ділянок АВ и  , отже

 (10)

Робоча електрична схема дана на малюнку 2.

 
 


малюнок 2

Дріт реохорда АС натягнута на масштабну лінійку. Джерела е.р.с. з'єднані в схемі однойменними полюсами. включення батареї Е здійснюється ключем К, а елементів Ех и EN - Перемикачем П і ключем К1. опір Rб оберігає гальванометр і елемент EN від сильних струмів. В якості еталонного джерела використовується нормальний елемент Вестона, електродами якого служать амальгама кадмію і ртуть, а електролітом - насичений розчин сірчанокислого кадмію. Е.р.с. нормального елемента дорівнює 1,01836 В і мало змінюється з часом і від температури.

  теоретичне введення |  Порядок виконання роботи

 Вступ |  теоретичне введення |  Опис установки і методу вимірів |  Порядок виконання роботи |  теоретичне введення |  Лабораторна установка і метод вимірювань |  Порядок виконання роботи |  поляризація діелектриків |  Лабораторна установка і метод вимірювань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати