На головну

Система рахунків з обліку МПЗ

  1.  B) вказівку кореспонденції рахунків
  2.  B. Основна система Шести йог Наропи
  3.  B. Система суспільно-економічних формацій (формаційний підхід).
  4.  II. Система функцій менеджменту.
  5.  IV. РОЗУМОВА ПРАЦЯ ЯК СИСТЕМА
  6.  PR - систематично підтримувані зусилля для забезпечення взаєморозуміння і співпраці між цією організацією та різними соціальними групами споживачів.
  7.  Quot; СИСТЕМА "У популярне пояснення

Для обліку МПЗ використовуються 3 групи рахунків:

· МПЗ, що належать організації враховуються на рахунках 07,10,11,41,43.

· МПЗ, які не належать організації, враховуються на позабалансових рахунках 002, 003, 004, 005.

· Регулюючими рахунками є 14, 42, 16, 15

1) МПЗ, що належать організації.

Рахунок 07 «Устаткування щодо встановлення»

Цей рахунок використовується для обліку вартості обладнання до початку монтажу.

Синтетичний облік матеріалів ведеться на рахунку 10 «Матеріали». Рахунок 10 призначений для узагальнення інформації про наявність та рух сировини, матеріалів, палива, запасних частин, інвентарю, тари та інших цінностей організації. Рахунок 10 - активний, інвентарний. За дебетом рахунка 10 відображається прийняття до обліку надійшли в організацію матеріалів. За кредитом рахунку 10 - вибуття. Сальдо за рахунком 10 завжди дебетове, показує величину матеріальних запасів на складі організації.

Рахунок 11 «Тварини на вирощування»

Рахунок 41 «Товари, придбані для продажу»

Рахунок 43 «Готова продукція»

МПЗ, не належать організації.

Рахунки цієї групи служать для обліку МПЗ тимчасово перебувають в організації в переробці або на зберіганні.

002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання»

003 «Матеріали, прийняті в переробку»

004 «Товарно-матеріальні товари на комісії»

005 «Устаткування, прийняте для монтажу» Переоцінка МПЗ. Резерв під знецінення МПЗ |  Регулюючі рахунки.

 Система рахунків з обліку векселів |  Облік векселів як засобу розрахунку |  Особливості обліку фінансових векселів (ФВ) |  Можливість утворення резерву під знецінення фінансових вкладень для векселів. |  Облік фінансового векселя у векселедержателя (інвестора). |  Процентний фінансовий вексель |  Завдання обліку МПЗ. Класифікація МПЗ |  Класифікація МПЗ |  Види фактичної собівартості матеріалів |  Методи оцінки при списанні з обліку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати