На головну

Процентний фінансовий вексель

  1.  Бухгалтерський облік і фінансовий менеджмент
  2.  вексель
  3.  вексель
  4.  Вексельні операції з юридичними і фізичними особами
  5.  Питання 2. Фінансовий контроль.
  6.  Питання 5. Фінансовий ринок. Організаційна модель фінансової інфраструктури.
  7.  Глава 6 ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

При зверненні процентного фінансового векселя слід враховувати наступні обставини:

1) якщо в векселі інше не обумовлено, то відсоток нараховуються з моменту початку його звернення

2) перший раз відсоток нараховуються в кінці того періоду, коли векселедержатель отримав право на пред'явлення його до погашення

3) сума нарахованих відсотків розраховується за фінансовим векселем відповідно до його номінальною вартістю за такою формулою:

П = (Н * С / 100%) * (В / 365),

П - сума доходу в руб. за період обертання векселя

Н - номінальна вартість векселя в рублях

С -% ставка річних

В - термін обігу векселя в днях

365 ілі366-кількість календарних днів в році, за який здійснюється розрахунок доходу.

Короткі висновки по темі:

Вексель - найважливіший фінансовий інструмент в ринкових умовах, що виконує найважливіші функції засобу платежу, кошти позики, накопичення і придбання нових майнових прав.

Він має низку специфічних властивостей як цінний папір.

Векселі різняться за термінами обігу, умов реалізації, за типом звернення і за призначенням.

У деяких ситуаціях відмінності фінансового та товарного векселі стираються. Наприклад, товарний вексель, будучи неодноразово переданим за індосаментом перетворюється фінансовий вексель. А за договором міни за надані послуги або реалізовані товари (продукцію) може бути вручений фінансовий вексель в якості оплати.

Проте, в бухгалтерському обліку існують різні системи рахунків для обліку фінансових і товарних векселів. Слід пам'ятати, що виданий вексель відображає кредиторську заборгованість, а отриманий - дебіторську.

Фінансовий вексель є цінним папером, але багато принципів обігу цінних паперів на нього не поширюються. Наприклад, не можна дооцінювати фінансовий вексель, також як і створювати для нього резерви під знецінення вкладень у цінні папери. Не підлягають векселі також оподаткуванню за ПДВ.

Список рекомендованої літератури:

1. Кондраков Н. Д. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - М .: інфа-му, 2008.

2. Бухгалтерський облік: Підручник / П. С. Безруких, Н. П. Кондраков, В. Ф. Палій та ін .; Під ред. П. С. Безрукіх.- М .: Бухгалтерський облік, 2008.

3. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / Під ред. Ю. А. Бабаєва - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

ТЕМА 6: «ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-виробничих запасів» (МПЗ)

план Облік фінансового векселя у векселедержателя (інвестора). |  Завдання обліку МПЗ. Класифікація МПЗ

 Облік зарахування НМА на баланс |  Облік деяких специфічних видів НМА |  Короткі висновки по темі. |  Особливості обліку фінансових векселів (ФВ) |  Особливості векселів. Види векселів. |  ВІДМІНУ ТОВАРНОГО І ФІНАНСОВОГО ВЕКСЕЛІВ |  Система рахунків з обліку векселів |  Облік векселів як засобу розрахунку |  Особливості обліку фінансових векселів (ФВ) |  Можливість утворення резерву під знецінення фінансових вкладень для векселів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати