Головна

Визначення прискорення точки

  1. Amp; Задача 9.2 Визначення категорії приміщення цехуфарбування
  2. D) персональные продажи - очень дорогое средство продвижения товара с точки зрения расходов на один контакт
  3. III. Двухполупериодное выпрямление с отводом от средней точки
  4. IV. ЗНАЧЕНИЕ ОБЕИХ СИСТЕМ. ЙОГИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ
  5. А) виготовлення фільтруючого патрону для визначення концентрації ацетилену
  6. А) визначення швидкостей точок
  7. А) Отложим на единичной окружности от точки Р0 в обе стороны дуги РоА и РоВ длиной -Цт- (Рис- 88) Тогда длина дуги

1. Відносний рух точки. Визначаємо компоненти прискорення відносного руху:

,

,

де - радіус кривизни відносної траєкторії у точці , тоді

.

(У випадку прямолінійної відносної траєкторії = 0).

2. Переносний рух точки.

.

Визначаємо компоненти прискорення переносного руху. Знаходимо кутове прискорення

,

та знаходимо тангенціальне прискорення переносного руху

,

яке спрямоване перпендикулярно (вздовж коли знаки та однакові, та проти коли знаки та різні).

Вектор спрямований до осі обертання (вздовж ) і його модуль

.

3. Абсолютне прискорення знаходимо за формулою

.

Величину вектора прискорення Коріоліса визначаємо за формулою

,

де - кут між векторами та . Напрям вектора визначаємо за правилом векторного добутку .

Модуль абсолютного прискорення знаходимо через проекції , та вектора на зручні декартові осі координат

.

Приклад 3. Визначити абсолютні швидкість і прискорення точки на заданий момент часу = 2 c. Рівняння обертального руху обруча (рад), а точка рухається відносно тіла (по його ободу) згідно рівняння (см). В початковий момент часу точка знаходилась у точці (рис. 4.7), радіус обруча = 20 см. Положення точки на рис. 4.7 вказує додатній напрям.

Розв'язання. Відносно нерухомої системи відліку, пов'язаної з віссю обертання фігури (рис. 4.8), точка здійснює складний рух. Він складається з двох рухів: відносного - руху точки по ободу обруча і переносного - руху точки разом з обручем при його обертанні навколо нерухомої осі. Ці рухи здійснюються у взаємно перпендикулярних площинах.

Для відображення майбутніх результатів введемо декартову систему координат : спрямуємо вісь угору вздовж осі обертання і зафіксуємо положення обруча на час = 2 c в площині (рис. 4.8).
Визначення швидкості точки | Визначення швидкості точки

Б) прискорення точки | А) складний рух точки у площині | Визначення швидкості точки | Визначення прискорення точки | Визначення швидкості точки | Визначення прискорення точки | Визначення прискорення точки | Задача К.4. Знаходження абсолютної швидкості та абсолютного прискорення точки, яка здійснює складний рух |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати