Головна

Класифікація методів виховання

  1.  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.
  2.  I. Класифікація систем за їх походженням
  3.  II. Класифікація систем по опису вхідних і вихідних процесів
  4.  IV. Класифікація систем по способам управління
  5.  lt; " '2. Класифікація корпорацій
  6.  Абонентські вводи. Вузли обліку теплової енергії. Призначення, обладнання, класифікація
  7.  Адекватність математичних методів.
 сутнісна сфера  Домінуючий метод виховання  метод самовиховання
 ИнтеллектуальнаяМотивационнаяЭмоциональнаяВолеваяСаморегуляцииПредметно-практическаяЭкзистенциальная  УбеждениеСтимулированиеВнушениеТребованиеКоррекцияВоспитывающие сітуацііМетод дилем  СамоубеждениеМотивацияСамовнушениеУпражнениеСамокоррекцияСоциальные пробиРефлексія

Критерії та показники ефективності виховного процесу. Для оцінки результативності процесу виховання учнів, на думку розробників концепції, недоцільно використовувати єдині для всіх освітніх установ критерії та показники. Вони можуть бути визначені самими учасниками педагогічного процесу з урахуванням конкретних цілей і завдань виховної роботи та відповідно до рівня розвитку виховної системи навчального закладу. Ці критерії служать перш за все інструментом для самоаналізу і самооцінки педагогів, учнів та їх батьків. Вони повинні бути досить конкретними, доступними для вимірювання, зрозумілими для дітей і дорослих.

Найбільш важливими компонентами діагностики виховного процесу, як вважають автори концепції, є:

а) вивчення вихованості школярів, інтегративним показником якої виступає спрямованість особистості, що виражається в поглядах, переконаннях, ціннісних орієнтаціях дитини;

б) діагностика рівня розвитку колективу і сформованих у ньому емоційно-психологічних і ділових відношенні;

в) дослідження організаційних аспектів виховної діяльності, спрямоване на визначення найбільш ефективних педагогічних засобів і встановлення малорезультативних і негативних впливів, на виявлення причин, що знижують ефективність виховного взаємодії, і шляхів, що сприяють розвитку процесу виховання

Особливий інтерес представляють методичні поради організаторам вивчення ефективності виховного процесу. Рекомендується діяти наступним чином.

1. При проведенні діагностичного дослідження необхідне дотримання педагогічного такту. Неприпустимо без згоди автора публічне сповіщення відповідей на питання поради або бесіди, повідомлення результатів, які принижують гідність окремих вчителів або школярів.

2. При дослідженні ефективності виховного процесу слід використовувати не одну методику, а їх систему, в якій методи доповнювали б один одного і підтверджували об'єктивність, достовірність результатів вивчення. Методики повинні по можливості представляти собою звичайний навчальний або виховний засіб, враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів, специфіку колективу і взаємовідносин в ньому.

3. У ряді випадків при проведенні вивчення важливо виключати вплив випробовуваних один на одного. Це може бути забезпечено заповненням кожним персонального опитувальника, анкети. Педагог підкреслює важливість незалежності думок при вивченні проблеми. Необхідно також враховувати, що застосовувати деякі методики може тільки фахівець або незнайомий для опитуваних осіб, щоб нейтралізувати вплив або деколи навіть тиск знайомого для випробовуваних педагога.

4. При вивченні результативності виховної роботи в школі особливо важливо передбачити можливість як якісного, так і кількісного аналізу отриманих даних. З цією метою потрібно продумати конкретні показник і, способи їх фіксації, їх математичну обробку. Методики повинні бути досить простими і не вимагати громіздких процедур для обробки та інтерпретації отриманих результатів. Корисно скласти спеціальні таблиці, доступні для сприйняття дітей і дорослих, де щорічно фіксуються основні, найбільш важливі дані «зрізовий» досліджень.

5. Об'єктивність інформації, її порівнянність можливі в тому випадку, якщо забезпечується систематичність »вивчення, результатів виховного процесу. Для цього потрібно:

а) проведення «зрізовий» досліджень в один і той же час навчального року;

б) дотримання певної періодичності вивчення (одні показники доцільно фіксувати щомісяця, інші - щорічно, треті - через 2-3 роки);

в) забезпечення наступності у використанні діагностичного інструментарію дослідження.

6. Систематичність вивчення стану виховної системи передбачає його плановість, яка допомагає дотримуватися почуття міри в організації досліджень в колективі, щоб не перевантажувати педагогів, школярів та їх батьків заповненням анкет або виконанням якихось завдань. В іншому випадку може знижуватися об'єктивність одержуваної «інформації. Нам здається недоцільним проведення анкетного опитування з одними і тими ж учнями, батьками, педагогами більше двох разів на рік. Корисно скласти план вивчення стану і результатів виховного процесу в колективі, структура якого може бути наступною:

 що вивчати  Методика (методи) вивчення  Дата  відповідальний
       

- Складність досліджуваного процесу вимагає проведення опитування по одній і тій же проблемі з усіма учасниками педагогічного процесу - педагогами, учнями, батьками. Ступінь подібності їх суджень, думок, оцінок забезпечує більшу об'єктивність інформації та висновків.

- При відборі змісту і способів вивчення стану результатів виховного процесу важливо враховувати, то більшість методик дозволяють зафіксувати не один, кілька показників. Так, при складанні «зрізовий» анкет включаються питання на визначення психологічної атмосфери в колективі, взаємодії членів колективу, вихованості та активності дітей. Звичайно, кожна школа, колектив мають свою специфіку, тому при вивченні результатів виховної роботи доцільно використовувати методики, адекватні особливостям педагогічного процесу в навчальному закладі.

Вивчення результатів виховання в шкалі буде більш плідним, якщо здійснюється управління діагностичної діяльністю. Перш за все у вирішенні даного питання повинна проявити зацікавленість адміністрація школи. Вона підбирає групу фахівців, які могли б організувати систематичне і планомірне вивчення стану і результатів виховного процесу. Адміністрація визначає замовлення, направляє і регулює роботу цієї групи. У той же час керівництво школи прагне включити в дослідну діяльність всіх вчителів школи, що сприяє підвищенню їх суб'єктної ролі в побудові і розвитку виховного процесу навчального закладу. Класні керівники, організатори проведеної роботи освоюють різні методи вивчення учнів і колективу, способи аналізу матеріалів дослідження виховного процесу в первинних колективах.

Дотримання організаторами вивчення ефективності виховного процесу перерахованих вимог дозволяє виконати складну діагностичну роботу якісно, ??коректно і без зайвих витрат часу і сил. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИХОВАННЯ |  Мета і принципи виховання. На думку Н. Е. Щурковой, мета виховання - це особистість, здатна будувати своє життя гідну Людину.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати