На головну

завдання 59

  1.  Amp; завдання 7.1
  2.  Amp; Завдання 9.2 Визначення категорії приміщення цехуфарбування
  3.  D. До завдань соціальної комунікації не відноситься
  4.  II. Наше найближче завдання - зробити всіх колгоспників заможними
  5.  Uml; Питання про екстрасенсі.
  6.  Адаптація як основне завдання і метатехнология соціальної роботи.
  7.  Друге завдання динаміки. Методи і підходи до її вирішення.

Елемент має е.р.с. Е= 200 В. Опір R1= 2 кОм і R2= 3 кОм. опір вольтметрів RV1= 3 кОм і RV2= 2 кОм. Знайти показання вольтметрів V1 и V2, Якщо ключ К: а) розімкнути, б) замкнутий. Завдання вирішити, застосовуючи правила Кірхгофа.

дано: R1= 2000 OмR2= 3000 Oм RV1= 3000 OмRV2= 2000 OмЕ= 200 В Рішення:а) Розглянемо випадок, коли ключ К розімкнений. Показання вольтметра U складається з твору власного опору вольтметра на силу струму, що протікає по ньому.
U1, U2-? -?  

 Струм на першому і другому вольтметрах буде дорівнює за величиною, тому що вони з'єднані послідовно, отже, їх можна замінити еквівалентним опором і знайти струм на ньому. Аналогічно замінюємо опору R1 и R3 еквівалентним опором. Звідси еквівалентна схема набуде вигляду:

 тут

 (1)

Позначимо напрямки струмів і обходу контурів як показано на малюнку.

За першим правилом Кірхгофа напишемо рівняння для вузла С:

За другим правилом Кірхгофа напишемо рівняння для контуру ABCFА.

ABCFA: I1RеквV= E.

Або, з використанням (1), отримуємо:

 (2)

Отримавши струм, що проходить через вольтметри, знайдемо їх показання:

б) Розглянемо другий випадок, коли ключ К замкнутий. Перетворимо цю схему в більш зручну для розглянутого випадку:

Токи, поточні через Rекв1 и Rекв2, Рівні, тому що вони з'єднані послідовно.

При цьому замінимо паралельне з'єднання R1 и RV1 їх еквівалентним опором Rекв1 знаючи що показання вольтметра буде дорівнює різниці потенціалів на цьому еквівалентному опорі

 (3)

Аналогічну заміну твором для паралельного з'єднання опорів R2 и RV2, Знаючи, що вольтметр показуватиме різницю потенціалів на цьому еквівалентному опорі Rекв2

 (4)

 Застосовуючи друге правило Кірхгофа напишемо рівняння для контуру ABCDA:

IRекв1 + IRекв2 = Е (5)

Підставами (3), (4) в (5), отримуємо

Звідси

З раніше запропонованого міркування показання вольтметрів будуть визначатися за формулою, як

U1 = IRекв1

U1 = IRекв2

Використовуючи формули (3) і (4), отримуємо

обчислення:

відповідь: при розімкнутому ключі вольтметри показують напруги U1= 120 В і U2= 80 В. При замкнутому ключі - U1= U2= 100 В.

Тема 7 завдання 58 |  Питома провідність електроліту визначається формулою

 завдання 49 |  завдання 50 |  завдання 51 |  Правила Кірхгофа |  завдання 52 |  завдання 53 |  завдання 54 |  завдання 55 |  завдання 56 |  завдання 57 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати