На головну

завдання 58

  1.  Amp; завдання 7.1
  2.  Amp; Завдання 9.2 Визначення категорії приміщення цехуфарбування
  3.  D. До завдань соціальної комунікації не відноситься
  4.  II. Наше найближче завдання - зробити всіх колгоспників заможними
  5.  Uml; Питання про екстрасенсі.
  6.  Адаптація як основне завдання і метатехнология соціальної роботи.
  7.  Друге завдання динаміки. Методи і підходи до її вирішення.

Елементи мають е.р.с. E1= E2= L, 5 В і внутрішні опору r1= r2= 0,5 Ом. опору R1= R2= 2 Oм і R3= 1 0м. опір амперметра RA= 3 Ом. Знайти показання амперметра.

дано: E1= Е2 = 1,5 Br1= r2= 0,5 ОмR1= R2= 100 ОмR3= 1 ОмRA= 3 Ом Рішення:Розглянемо еквівалентну схему, в якій всі опору замінимо на одне еквівалентний опір і знайдемо силу струму I в такому колі, такий же струм буде на резисторі R1 и R2 і на Rзаг, Тому що вони з'єднані
IA -?  послідовно, де Rзаг - еквівалентне

 опір резистора і амперметра, R3 и RA.

З паралельності їх з'єднання слід, що

 (1)

де I3 - Сила струму на резисторі R3, IA - Сила струму на амперметр. Накреслимо еквівалентну схему.

Позначимо напрямки струмів і обходу контурів як показано на малюнку.

За першим правилом Кірхгофа напишемо рівняння для вузла С:

I1+ I2-I = 0 ? I = I1+ I2. (2)

За другим правилом Кірхгофа напишемо рівняння для контурів abdeA и FCDEF.

ABDEA: I1r1+ IR = E1,

FCDEF: I2r2+ IR = E2.

Звідси висловимо I1 и I2 і підставимо їх вираження в (2), отримуємо:

звідси

 (3)

де R = Rекв.

Оскільки опору R3 и ra з'єднані паралельно, то
U3 = UA, Тобто

 (4)

Підставами (4) в (1), отримуємо:

 (5)

знайдемо Rекв

1) з паралельності з'єднання R3 и ra їх

2) з послідовності з'єднання R1, R2 и Rзаг їх

 (6)

Підставляючи (6), (3) в (5), отримуємо

обчислення:

відповідь: показання амперметра в даній галузі ланцюга буде IA= 75 · 10-3А. завдання 57 |  завдання 59

 завдання 48 |  завдання 49 |  завдання 50 |  завдання 51 |  Правила Кірхгофа |  завдання 52 |  завдання 53 |  завдання 54 |  завдання 55 |  завдання 56 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати