На головну

Колективний спосіб навчання КСВ (А. Г. Ривін, В. К. Дьяченко)

  1.  Amp; && 450. Які способи створення таблиць існують в Access?
  2.  Amp; 11. Правоздатність та дієздатність в сімейному праві.
  3.  Amp; 48. Здійснення батьківських прав, в тому числі батьків, які проживають окремо від дитини, а також неповнолітніми і недієздатними батьками.
  4.  I. МОЇ СПОСОБНОСТИ І СИЛЬНІ СТОРОНИ
  5.  I. Управління конкурентоспроможністю
  6.  II Конкурентоспроможність продукції
  7.  II СПОСІБ (Поперечний).

Навчання - це спілкування людини з людством, А. Петровський

Ривін Олександр Григорович(1877-1944) -російський радянський педагог-новатор, автор методу колективної навчальної роботи із застосуванням диалогических пар змінного складу.

Дьяченко Віталій Кузьмич- професор, завідувач кафедри педагогіки Красноярського ІПК працівників освіти, сучасний теоретик колективного способу навчання (КСВ).

заВ. К. Дьяченко, навчання є спілкування навчальних і учнів. Вид спілкування визначає і організаційну форму навчання. Історичний аналіз показує, що розвиток способів навчання грунтувалося на застосуванні різних видів спілкування.

Організаційна структура навчального процесу та стадії її розвитку

 організаційна форма
 вид спілкування  навчання  спосіб навчання
 1. Опосередковане  1. Індивідуальна  1. індивідуальний спо-
 спілкування через пись-  соб навчання (ІСО) - до  
 менную мова  2. Парна (один вчить  XVI-XVII ст .; включає
 іншого)  дві форми: парну і ін-  
 2. Спілкування в парі  індивідуальну  
 3. Групова (один од-  2. Груповий спосіб обу-  
 3. Групове спілкування  новременно вчить багатьох)  чення (ДСО) - XVII-XX
 ст .; включає три форми:    
 4. Спілкування в парах  4. Колективна (каж  групову, пар-
 змінного складу  ний вчить кожного)  ву і індивідуальну
 3. Колективний спосіб    
 навчання (КСВ); включає    
 всі чотири форми: коллек-    
 тивную, групову, пар-    
 ву і індивідуальну    


 Технологія індивідуалізації навчання (Інге Унт, А. С. Граніцкого, В. Д. Шадриков) |  Колективним способом навчання є така його організація, при якій навчання здійснюється шляхом спілкування в динамічних парах, коли кожен вчить кожного.

 проблемне навчання |  Технологія комунікативного навчання іншомовної культури (Е. І. пасів) |  класифікаційні параметри |  Опора - орієнтовна основа дій, спосіб зовнішньої організації внутрішньої розумової діяльності дитини. |  VI. Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу |  класифікаційні параметри |  диференціація навчання |  Особливості диференціації за рівнем |  Рівнева диференціація навчання на основі обов'язкових результатів (В. В. Фірсов) |  класифікаційні параметри |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати