На головну

Співвідносність модальнихслів з іншими частинами мови

  1.  Біологія як наука, її досягнення, методи дослідження, зв'язку з іншими науками. Роль біології в житті і практичної діяльності людини
  2.  У зв'язку з іншими обставинами
  3.  Взаємодія маркетингових служб автодилера з іншими центрами відповідальності
  4.  Взаємодія необоротних ІМАО (фенелзин, ниаламид і ін.) З іншими медикаментами
  5.  Взаємодія служби маркетингу з іншими службами підприємства
  6.  Взаємовідносини РКП (б) з іншими політичними партіями і опозицією.
  7.  Взаємини з іншими процесами

Модальні слова як особливий лексико-граматичний розряд слів співвідносні з різними частинами мови, а саме:

а) з іменниками: правда, факт, право. Пор .: Правда очі коле (погов.). - Він, правда, в туз з пістолета в п'яти сажнів потрапляв (П.);

б) з іменами прикметниками короткої форми і говірками: очевидно, звичайно, дійсно, вірно і ін. Ср .: Я бачив щасливу людину, заповітна мрія якого здійснилася так очевидно (Ч.). - Вікна були закриті жалюзі. Очевидно, в будинку все ще спали (Ч.);

в) з безособово-предикативними словами: видно, чутно. Пор .: Хоч убий, сліду не видно (П.). - Так, видно, вона [Дуня] заміжня? (П.);

г) з різними формами дієслова: здається, зрозуміло, значить, мабуть, знати і ін. Ср .: Як вам здається лист Чаадаєва? (П.). - Я, здається, господині міл (П.);

д) з займенниками: ніяк, само собою. Пор .: Воєводи не дрімали, але ніяк не встигали (П.). - Ти, ніяк, Фішка, стогнеш? (Марк.); Очі закрилися самі собою (Арс.). - Коли ж ми побачимося? - Чи не раніше літа, має бути. Взимку чи ... Само собою, якщо трапиться що, то дайте знати - приїду. (Ч.).

Співвідносність модальнихслів з іншими частинами мови є чисто зовнішньої: перехід в розряд модальнихслів супроводжується повним перетворенням лексико-граматичної структури слова. Модальні слова є омонімами по відношенню до знаменних словами, з якими вони збігаються за звучанням. Пор .: Людина завжди має право на навчання, відпочинок і на працю (Л.-К.) (право - іменник). - Та де ж це мій очіпок? Куди це він подівся, право? (Т.) (право - модальне слово в значенні «справді, дійсно»).

233. Союзи сурядні і підрядні |  Лексико-граматичне своєрідність модальнихслів

 Прислівники, утворені від іменників |  Перехід прислівників в інші частини мови |  Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки безособово-предикативних слів |  Розряди безособово-предикативних слів за значенням |  Розряди безособово-предикативних слів за освітою |  Питання про безособово-предикативних словах в граматичної літературі |  Характерні особливості службових слів |  Частинки і їх функції в мовленні |  Розряди часток за значенням |  Морфологічний склад прийменників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати