Головна

Словники мови письменників. Словники епітетів

  1.  III. Джерела на іноземних мовах. 1 сторінка
  2.  III. Джерела на іноземних мовах. 2 сторінка
  3.  III. Джерела на іноземних мовах. 3 сторінка
  4.  III. Джерела на іноземних мовах. 4 сторінка
  5.  III. Джерела на іноземних мовах. 5 сторінка
  6.  III. Джерела на іноземних мовах. 6 сторінка
  7.  III. Джерела на іноземних мовах. 7 сторінка

Найбільшим словником мови письменників є «Словник мови Пушкіна» в 4 томах, що містить понад 21000 слів (1956-1961; доповнення до словника - 1982). Словниками одного твору є «Словник-довідник 'Слова о полку Ігоревім'», складений  В. Л. Виноградової (вип. 1. 1965), «Словник автобіографічної трилогії М. Горького», укладачами якого є  А. В. Федоров та  О. І. Фонякова (Л., 1974; вип. 5. Л., 1986).

До числа словників, що містять матеріали по сполучуваності іменників з прикметниками, відноситься «Словник епітетів російської літературної мови», складений  К. С. Горбачевич і  Е. П. Хабло (1979). У словнику представлені різного роду епітети (загальномовного, народно-поетичні, індивідуально-авторські), а також широко поширені термінологічні визначення. Ще раніше (1975) був виданий «Короткий словник епітетів російської мови»  В. Н. Ведерникова. У словнику, що представляє собою навчальний посібник, міститься 730 іменників і 13270 епітетів до них; в кінці книги є алфавітний покажчик визначаються іменників. Граматичні словники. Словники правильно |  фонетика

 типи словників |  Найважливіші тлумачні словники |  Словники діалектні (обласні) |  історичні словники |  етимологічні словники |  Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів |  фразеологічні словники |  Словники іншомовних слів |  орфографічні словники |  орфоепічні словники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати