На головну

завдання 37

  1.  Amp; завдання 7.1
  2.  Amp; Завдання 9.2 Визначення категорії приміщення цехуфарбування
  3.  D. До завдань соціальної комунікації не відноситься
  4.  II. Наше найближче завдання - зробити всіх колгоспників заможними
  5.  Uml; Питання про екстрасенсі.
  6.  Адаптація як основне завдання і метатехнология соціальної роботи.
  7.  Друге завдання динаміки. Методи і підходи до її вирішення.

Два паралельно з'єднаних елемента з однаковими е.р.с. Е1= Е2= 2В і внутрішніми опорами r1= 1 Ом і r2= 1,5 Ом замкнуті на опір R= 1,4 Ом. знайти струм I в кожному з елементів всьому ланцюгу.

дано: Е1= Е2= 2 Вr1= 1 Омr2= 1,5 ОмR= 1,4 Ом Рішення:Позначимо напрямки струмів і виберемо напрямку обходу контурів так, як показано на малюнку. За першим правилом Кірхгофа складемо рівняння для вузла А:
I -? I1 -? I2 -?
E1r1 B C I1 E2r2 A D I2 R F E

За другим правилом Кірхгофа складемо рівняння для контурів BCEF и ADEF відповідно:

для знаходження I, I1, I2 знайдемо рішення системи

отримаємо

обчислення:

;

відповідь: струми I1, I2 в кожному з елементів Е1 и Е2 відповідно рівні I1= 0,6 A, I2= 0,4 A і струм у всьому ланцюгу дорівнює I= 1 A. завдання 36 |  завдання 38

 завдання 27 |  завдання 28 |  Електричний струм. Закон Ома |  завдання 29 |  завдання 30 |  завдання 31 |  завдання 32 |  завдання 33 |  завдання 34 |  завдання 35 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати