Головна

Робочі характеристики двигуна паралельного збудження

  1.  I. ХАРАКТЕРИСТИКИ
  2.  I. ХАРАКТЕРИСТИКИ
  3.  I. ХАРАКТЕРИСТИКИ
  4.  V. Розвиток неформальних організацій та їх характеристики.
  5.  Абсолютні і відносні показники динамічного ряду
  6.  Автоматизовані робочі місця (АРМ)
  7.  Аналіз робочих характеристик асинхронного двигуна

Залежність швидкості обертання n, Струму якоря Iя, Крутного моменту М і коефіцієнта корисної дії h від корисної потужності Р2 на валу двигуна при постійній напрузі ланцюгів якоря і збудження (IB= Const) називається робочими характеристиками двигуна.

Ріс.18.2. Робочі характеристики двигуна паралельного збудження

Так як зі збільшенням корисної потужності крутний момент зростає, швидкість обертання двигуна зменшується.

Зі збільшенням крутного моменту збільшується пропорційний йому струм якоря.

Найбільший к.к.д. досягається при навантаженнях, кілька менших номінальної.

  Робота двигуна паралельного збудження |  Регулювання швидкості обертання двигуна постійного струму паралельного збудження.

 Засоби поліпшення комутації. |  Системи збудження генераторів постійного струму. |  Характеристики генератора постійного струму. |  Зовнішня характеристика генератора з паралельним збудженням. |  Зовнішня характеристика генератора з послідовним збудженням. |  Схема генератора змішаного збудження |  Зовнішня характеристика генератора зі змішаним збудженням. |  Рівняння електрорушійної сили двигуна |  Рівняння моментів двигуна. |  Енергетична діаграма двигуна. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати