Головна

Відомість залишків на рахунках бухгалтерського обліку на 01.01.2012 р, руб.

  1.  D) книзі обліку господарських операцій
  2.  I. Методику обліку
  3.  II. техніку обліку
  4. " Приклад цьому (єству) є те, що тварина, народжуючи дитинча народжує його без будь-яких недоліків в органах. Чи бачили ви коли-небудь тварина, народжене з недоліками ".
  5.  Абонентські вводи. Вузли обліку теплової енергії. Призначення, обладнання, класифікація
  6.  Автоматизована форма бухгалтерського обліку
  7.  Аналіз бухгалтерського балансу
 № рахунку  Найменування рахунку  сальдо
 Дебет  кредит
 Основні засоби  1 500 000  
 Амортизація основних засобів    200 000
 матеріали  800 000  
 каса  
 Розрахунковий рахунок  325 500  
 Статутний капітал    2 000 000
 Розрахунки по короткострокових кредитах    100 000
 Розрахунки з постачальниками та підрядниками    76 000
 Розрахунки з персоналом з оплати праці    200 000
 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню    50 000

Для виконання розрахунково-графічного завдання необхідно виконати наступне:

1. Скласти журнал господарських операцій за формою:

 Номер господарської операції  Зміст господарської операції  Сума (руб.)  кореспонденція рахунків
     
 ...      
 ...      
 ...      
     

2. Скласти схеми бухгалтерських рахунків із зазначенням кореспондуючих рахунків з наведеного прикладу:

Д 10 «Матеріали» К

 800 000  
 60) 20 000  250 100 (20/1130 100 (20/2
 20 000  380 200
 439 800  

3. Скласти оборотно-сальдову відомість за формою:

 Номер рахунку  Сальдо на 1 січня  Оборот по рахунку за січень  Сальдо на 1 лютого
 Дебет  кредит  Дебет  кредит  Дебет  кредит
           
 ...            
 ...            
           
Разом:            

Таблиця 2

Перелік господарських операцій за січень, руб.

 № п / п  Зміст господарської операції  Сума (варіанти)
 1.  Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості постачальником  16 100  16 200  16 300  16 400  16 500  16 600  16 700  16 800  16 900  17 000
 2.  Прийнято від постачальника на склад матеріали ПДВ, включений в рахунок постачальника  20 000 3600  20 000 3600  20 000 3600  20 000 3600  20 000 3600  20 000 3600  20 000 3600  20 000 3600  20 000 3600  20 000 3600
 3.  Списані матеріали на основне виробництво: - виріб А - виріб Б  250 100 130 100  250 200 130 200  250 300 130 300  250 400 130 400  250 500 130 500  250 600 130 600  250 700 130 700  250 800 130 800  250 900 130 900  251 000 131 000
 4.  Витрачені матеріали на ремонт: - цеху основного виробництва - котельні - адміністративної будівлі  72 000 18 000 23 000  72 000 18 000 23 000  72 000 18 000 23 000  72 000 18 000 23 000  72 000 18 000 23 000  72 000 18 000 23 000  72 000 18 000 23 000  72 000 18 000 23 000  72 000 18 000 23 000  72 000 18 000 23 000
 5.  Акцептований рахунок енергозбутової організації за електроенергію, витрачену на потреби: - основного виробництва - котельні - адміністративної будівлі  45 000 5000 1000  45 100 5000 1000  45 200 5000 1000  45 300 5000 1000  45 400 5000 1000  45 500 5000 1000  45 600 5000 1000  45 700 5000 1000  45 800 5000 1000  45 900 5000 1000
 6.  Нарахована заробітна плата: - робітникам на виробництві продукції А- робочим на виробництві продукції Б  230 000140 000  230 100140 100  230 200140 200  230 300140 300  230 400140 400  230 500140 500  230 600140 600  230 700140 700  230 800140 800  230 900140 900

Продовження табл. 2

   - Працівникам котельні - адміністративно-управ-лінських персоналу  60 000 80 000  60 000 80 000  60 200 80 200  60 300 80 300  60 400 80 400  60 500 80 500  60 600 80 600  60 700 80 700  60 800 80 800  60 900 80 900
 7.  Нараховано страхові внески до соціальних фондів на заробітну плату за діючими ставками: - робітників на виробництві продукції А- робочих на виробництві продукції Б працівників котельні - адміністративно-управлінського персоналу ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 8.  Утримано ПДФО із заробітної плати в розмірі 13% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 9.  Сплачено% банку за користування кредитом  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000
 10.  Нараховано амортизацію основних засобів: - цеху основного виробництва - котельні - будівля адміністрації  10 000 3000 2000  10 000 3000 2000  10 000 3000 2000  10 000 3000 2000  10 000 3000 2000  10 000 3000 2000  10 000 3000 2000  10 000 3000 2000  10 000 3000 2000  10 000 3000 2000
 11.  Включені витрати котельні: - в собівартість продукції А - собівартість продукції Б - склад витрат на управління ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 12.  Включені загальновиробничі витрати в собівартість: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Закінчення табл. 2

   - Продукції А - продукції Б                    
 13.  Включені загальногосподарські витрати в собівартість: - продукції А - продукції Б ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 14.  Оприбуткована продукція на склад за повної виробничої собівартості: - виріб А - виріб Б ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 15.  Відвантажено готову продукцію покупцеві за договірною вартістю  2 000 000  2 000 100  2 000 200  2 000 300  2 000 400  2 000 500  2 000 600  2 000 700  2 000 800  2 000 900
 16.  Нараховано ПДВ до платежу в бюджет в розмірі 18% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 17.  Списано виробнича собівартість проданої продукції ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 18.  Прибуток від продажу продукції віднесена на рахунок 99 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 19.  Надійшла виручка на розрахунковий рахунок  2 000 000  2 000 100  2 000 200  2 000 300  2 000 400  2 000 500  2 000 600  2 000 700  2 000 800  2 000 900
 20.  Нараховано до бюджету податок на прибуток у розмірі 24% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 21.  Погашено заборгованість бюджету: - по податку на прибуток - ПДВ - страхових внесках - ПДФО ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 


4. Скласти таблицю «Розподіл непрямих витрат» за формою:

 Дебет  кредит
%
 20А          
 20Б          
Х     Х Х
Разом:        

5. Скласти калькуляцію собівартості виробів за такою формою:

 Стаття витрат  виріб А  виріб Б
 Всього (грн.)  На одиницю (руб.)  Питома вага, %  Всього (грн.)  На одиницю (руб.)  Питома вага, %
 Оплата праці з нарахуваннями            
 матеріали            
 амортизація            
 Поточний ремонт            
 електроенергія            
 опалення            
 Накладні витрати            
 всього:        

Завдання № 2. Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова, класифікація, використання.

Варіант 1

1. Відобразіть на рахунках господарські процеси.

2. Визначте і відобразіть на рахунках бухгалтерським записом результат з продажу продукції.

3. Складіть схеми бухгалтерських рахунків.

Дані для виконання завдання

Залишки по рахунках на початок місяця:

 № рахунку  Найменування рахунку  Сума, руб.
 Дебет  кредит
 матеріали  50 000  
 Заготівля та придбання матеріальних цінностей  
 Розрахунки з підзвітними особами  20 000  
 Основне виробництво  70 000  
 Готова продукція  100 000  
 Розрахункові рахунки  1 000 000  

Журнал господарських операцій:

 № п / п  Зміст господарської операції  Сума, руб.
 1.  Акцептовані рахунки постачальників за надійшли матеріали  280 000
 2.  Акцептовані рахунки транспортної організації за доставку матеріалів  30 000
 3.  Оплачено з підзвітних сум вантажно-розвантажувальні роботи  20 000
 4.  Відпущені матеріали: - на виробництво продукції-цехові потреби-загальногосподарські потреби  85 00040 00030 000
 5.  Списуються транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з витраченим матеріалами: - на виготовлення продукції-цехові потреби-загальногосподарські потреби-цехові потреби-загальногосподарські потреби  ? ? ? ? ?
 6.  Нарахована заробітна плата: - робітникам за виготовлення продукції-цехового персоналу- управлінському персоналу  300 000220 000180 000
 7.  Нараховано страхові внески у позабюджетні фонди в розмірі 30% заробітної плати: - робітників, зайнятих виготовленням продукції-цехового персоналу-управлінського персоналу  ? ? ?
 8.  Нараховано амортизацію основних засобів: - обладнання-загальногосподарського призначення  15 00028 000
 9.  Випущена з виробництва готова продукція (облікова оцінка)  780 000
 10.  Списуються в кінці непрямі витрати на витрати виробництва ?
 11.  Списується перевитрата по випущеної продукції  75 000
 12.  Відправлена ??продукція покупцеві  700 000
 13.  Витрати по відправці продукції  35 000
 14.  комісійні витрати  10 000
 15.  Списуються витрати по відвантаженню і комісійні витрати, пов'язані з проданої продукції  45 000
 16.  Нараховано ПДВ по проданій продукції  300 000
 17.  Відображається заборгованість покупця за відправлену продукцію  1 800 000
 18.  Списується результат з продажу продукції ?
 19.  Надійшли платежі від покупців за продукцію, в тому числі ПДВ  300 000

Варіант 2

1. Відкрийте рахунки бухгалтерського обліку за наведеними нижче даними балансу на 1 березня 201__г.

2. На кожну статтю балансу, по якій в балансі вказана сума, відкрийте окремий рахунок бухгалтерського обліку навчальної форми.

Початкові дані

Баланс машинобудівного заводу на 1 березня 201__г., Руб .:

актив Пасив

 Найменування статті  сума  Найменування статті  сума
 Основні засоби  1 520 000  Статутний капітал  1 929 200
 матеріали  62 000  Нерозподілений прибуток  250 000
 каса  Розрахунки з персоналом з оплати праці  100 000
  Розрахункові рахунки  840 000  Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню  38 200
     Короткострокові кредити банку  60 000
     Розрахунки з постачальниками  45 000
 баланс  2 422 400  баланс  2 422 400

Запишіть на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції за березень 201_г.

Початкові дані

Господарські операції за березень 201_г .:

 № п / п  Документ і зміст операції  Сума, руб.
 1.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПеречіслено з розрахункового рахунку в погашення короткострокової позики банку  60 000
 2.  Прибутковий касовий ордер № 25Получено з розрахункового рахунку готівкою на заробітну плату  100 000
 3.  Видатковий касовий ордер № 10Видана з каси заробітна плата  : 98 000
 4.  Довідка бухгалтерііОтчіслена прибуток до резервного капіталу  50 000
 5.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПеречіслено з розрахункового рахунку в погашення заборгованості: - постачальникам за матеріали-по соціальному страхуванню і забезпеченню  15 00038 200
 6.  Видатковий касовий ордер № 11Видан з каси аванс на відрядження Петрову А. І.  
 7.  Прибутковий ордер складаПоступілі основні матеріали від постачальника  46 800
 8.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПеречіслено постачальнику за матеріали  46 800

Підрахуйте обороти за місяць і залишки на кінець місяця на рахунках бухгалтерського обліку, скласти баланс на 1 квітня 201_г., На кожному рахунку обороти і залишки.

варіант 3

1. Відкрийте рахунки за даними балансу на 1 вересня 201_г.

2. Запишіть на рахунках господарські операції за вересень 201_г.

3. Підрахуйте на рахунках обороти за вересень і залишки на 1 жовтня.

4. Складіть баланс на 1 жовтня 201_г.

Початкові дані

1. Баланс швейної фабрики на 1 вересня 201_г., Руб .:

актив Пасив

 Найменування статті  сума  Найменування статті  сума
 Основні засоби  5 613 000  Статутний капітал  6 390 400
 матеріали  946 200  Нерозподілений прибуток  568 000
 каса  Розрахунки з персоналом з оплати праці  194 400
 Розрахункові рахунки  748 900  Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню  82 000
 Розрахунки з підзвітними особами  600  Розрахунки з постачальниками  70 000
 Розрахунки з дебіторами  Розрахунки з кредиторами
 баланс  7 313 900  баланс  7 313 900

2. Господарські операції за вересень 201_г .:

 № п / п  Документ і зміст операції  Сума, руб.
 1.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПеречіслено з розрахункового рахунку постачальникам за матеріали  70 000
 2.  Видатковий касовий ордер № 5Видан з каси аванс на відрядження Федорову Н. Н.  
 3.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеЗачіслена на розрахунковий рахунок короткострокова позика банку  114 000
 4.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПеречіслено кредиторам в погашення заборгованості  
 5.  Прибутковий касовий ордер № 2Поступілі гроші з розрахункового рахунку на заробітну плату  194 600
 6.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПеречіслено з розрахункового рахунку в погашення задолженностіпо соціальному страхуванню і забезпеченню  82 000
 7.  Видатковий касовий ордер № 6Видана з каси заробітна плата  194 400
 8.  Прибутковий касовий ордер № 3Поступіло готівкою від дебіторів  
 9.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПоступіло від різних дебіторів  
 10.  Прибутковий ордер складу № 5Поступілі матеріали від постачальників  156 000
 11.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПолучена довгострокова позика банку  1 600 000
 12.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПеречіслено банку в погашення короткострокової позики  70 000

варіант 4

1. Відкрийте рахунки бухгалтерського обліку за даними балансу меблевої фабрики на 1 вересня 201_г.

2. Зареєструйте в журналі операцій і запишіть на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції за вересень 201_г.

3. Підрахуйте підсумок журналу операцій, обороти за вересень і сальдо на 1 жовтня на рахунках бухгалтерського обліку.

4. Складіть оборотну відомість за вересень за даними рахунків бухгалтерського обліку.

5. Звірте підсумок оборотів оборотної відомості з підсумком по журналу операцій за вересень 201_г.

6. Складіть баланс меблевої фабрики на 1 жовтня 201_г.

Початкові дані

1. Баланс меблевої фабрики на 1 вересня 200_ р., Руб .:

актив Пасив

 Найменування статті  сума  Найменування статті  сума
 Основні засоби  1 250 000  Статутний капітал  1 322 031
 матеріали  24 100  Нерозподілений прибуток  14 000
 паливо  Короткострокові кредити банку
 Незавершене виробництво  27 896  Розрахунки з постачальниками  16 200
 Готова продукція  15 000  Розрахунки з персоналом з оплати праці  79 000
 каса  Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню  
 Розрахункові рахунки  45 000    
 Розрахунки з підзвітними особами    
 баланс  1 368 231  баланс  1 368 231

2. Господарські операції за вересень 201_г .:

 № п / п  Документи і короткий зміст операції  Сума, руб.
 1.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПеречіслено в погашення заборгованості: - поставщікам- банку за позикою  16 000
 2.  Рахунок постачальника № 60 і прибутковий ордер № 40Акцептован рахунок постачальника за яке надійшло паливо  
 3.  Вимога № 60-65Отпущени в виробництво основні матеріали  
 4.  Прибутковий касовий ордер № 23С розрахункового рахунку в касу по чеку № 216878 на заробітну плату робітникам і службовцям  
 5.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПеречіслено в погашення заборгованості по соціальному страхуванню  
 6.  Видатковий касовий ордер № 26Видана з каси заробітна плата  

Закінчення табл.

 7.  Наряди № 75-80Начіслена заробітна плата робітникам за виробництво продукції  
 8.  Видатковий касовий ордер № 27Видано з каси під звіт на відрядження інженеру Гусєву А. А.  
 9.  Накладні № 20-25Поступіла з виробництва на склад готова продукція  40 000
 10.  Довідка бухгалтерііОтчіслена прибуток до резервного капіталу  
 11.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПеречіслено постачальнику за паливо  
 12.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеОплачена електроенергія для виробництва  
 13.  Виписка з розрахункового рахунку в банкеПолучена довгострокова позика банку  60 000
 14.  Розрахунок бухгалтерііНачіслен соціальний податок з суми заробітної плати (див. Опер. № 7)  

варіант 5

1. Відкрийте активний рахунок «Каса».

2. Відобразіть операції по руху грошових коштів в касі.

3. Підрахуйте обороти і визначте кінцевий залишок.

4. Складіть схему рахунку.

Дані для виконання завдання

1. Залишок грошей в касі на 01.09.201_г. - 2100 руб.

2. Надійшли 01.09.201_г. в касу грошові кошти:

- За продану продукцію - 2800 руб .;

- Залишок не витрачених підзвітних сум - 500 руб .;

- З банку для виплати заробітної плати працівникам організації -122 000 руб .;

- З розрахункового рахунку на господарські витрати - 50 000 руб.

3. Видано з каси:

- Під звіт - 3600 руб .;

- Заробітна плата працівникам - 120 000 руб .;

- На відрядження - 25 000 руб.

варіант 6

1. Відкрийте пасивний рахунок «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

2. Відобразіть операції по руху заборгованості по заробітній платі, підрахуйте обертів і кінцевий залишок.

3. Складіть схему рахунки «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Дані для виконання завдання

1. Залишок непогашеної заборгованості по заробітній платі працівникам організації на 01.09.201_г. склав 25 000 руб.

2. Нарахована заробітна плата:

- Робітникам за виготовлення продукції - 140 000 руб .;

- Цехового персоналу - 80 000 руб .;

- Адміністративно-управлінського персоналу організації - 70 000 руб .;

3. Утримано з заробітної плати:

- ПДФО - 36 000 руб .;

- Недостача матеріалів - 29 000 руб .;

- За браковану продукцію - 2000 руб .;

- Аліменти - 10 000 руб.

4. Виплачено з каси заробітна плата працівникам організації - 238 000 руб.

варіант 7

1. Відкрийте рахунки.

2. Відобразіть господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку способом подвійного запису.

3. Підрахуйте обороти і залишки.

Дані для виконання завдання

1. Залишки по рахунках на 01.09.201_г .:

- «Основні засоби» - 100 000 руб .;

- «Вкладення у необоротні активи» - 50 000 руб .;

- «Розрахункові рахунки» - 70 000 руб .;

- «Каса» - 1000 руб .;

- «Матеріали» - 6000 руб .;

- «Основне виробництво» - 18 000 руб.

2. Господарські операції за звітний місяць:

 № п / п  зміст операції  Сума, руб.
 1.  Здано в експлуатацію верстат  40 000
 2.  Надійшли від постачальників матеріали  15 000
 3.  Відпущені матеріали на виготовлення продукції  10 000
 4.  Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції
 5.  Нараховано страхові внески у позабюджетні фонди
 6.  Зарахований короткостроковий банківський кредит на розрахунковий рахунок  15 000
 7.  Погашено заборгованість перед постачальниками за отримані від них матеріали  15 000
 8.  Випущена з виробництва готова продукція  25 000
 9.  Утриманий податок на доходи з фізичних осіб
 10.  Отримано гроші в касу на виплату заробітної плати
 11.  Виплачено заробітну плату працівникам організації
 12.  Погашено заборгованість перед банком за кредитом  15 000

варіант 8

1. Відкрийте бухгалтерські рахунки і запишіть в них залишки на 1 січня.

2. Складіть кореспонденцію рахунків (бухгалтерські проводки) за господарськими операціями.

3. Запишіть операції по рахунках методом подвійного запису.

4. Підрахуйте по кожному рахунку обороти по дебету і кредиту за січень і визначте сальдо на 1 лютого.

5. Складіть оборотну відомість за синтетичними рахунками на 1 лютого.

Залишки по рахунках на 1 січня поточного року:

 Номер і найменування рахунки  Сума, руб.
 Дебет  кредит
 01 «Основні засоби»  540 000  
 02 «Амортизація основних засобів»    12 400
 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей»  
 41/1 «Товари на складах»  41 000  
 41/3 «Тара під товаром і порожня»  
 50 «Каса»  
 51 «Розрахункові рахунки»  142 000  
 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»    130 620
 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»    45 000
 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках»    305 000
 68 «Розрахунки з податків і зборів»  
 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»    19 800
 71 «Розрахунки з підзвітними особами»
 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»    24 700
 80 «Статутний капітал»    182 000
 82 «Резервний капітал»    12 500
Разом:  738 200  738 200

Господарські операції комерційних фірм:

 Назва документу  зміст операції  Сума, руб.  
 
 
 Прибутковий касовий ордер  Внесений до каси організації залишок невикористаних підзвітних сум  
 Рахунок-фактура  Прийняті до обліку надійшли товари: - покупна вартість-ПДВ (18%)  90 00016 200  
 Рахунок-фактура  Пред'явлено рахунок покупцеві на відвантажені товари за продажною вартістю  45 000  
 накладна  Списана з матеріально-відповідальної особи покупна вартість проданих товарів  35 000  
 інвентарна картка  Нараховано амортизацію обладнання торгового складу відповідно до норм  
 Товарний чек  Оприбутковані придбані підзвітною особою господарське приладдя  

Закінчення табл.

 Прибутковий касовий ордер  У касу з розрахункового рахунку надійшли кошти для виплати заробітної плати та на господарські потреби  18 000
 Платіжна відомість  Видана заробітна плата працівникам комерційної фірми за минулий місяць  19 800
 Виписка з розрахункового рахунку  Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості бюджету
 Розрахункова відомість  Нарахована заробітна плата працівникам комерційної фірми за поточний місяць  22 000
 Видатковий касовий ордер  Видана з каси підзвітній особі сума перевитрати за авансовим звітом
 Розрахункова відомість  Утриманий із суми нарахованої заробітної плати податок на доходи з фізичних осіб
 Розрахункова відомість  Зроблені обов'язкові відрахування єдиного соціального податку від суми нарахованої заробітної плати (суми визначити): а) на соціальне страхування працівників (2,9%) б) пенсійне забезпечення працівників (22%) в) медичне страхування (5,1%) г) додаткове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань (0,3%)  

варіант 8

1. Відкрийте рахунки і запишіть в них залишки на 1 березня.

2. Складіть кореспонденцію рахунків за господарськими операціями.

4. Запишіть операції по рахунках методом подвійного запису.

5. Підрахуйте по кожному рахунку обороти по дебету і кредиту за березень і визначте сальдо на 1 квітня.

6. Складіть шахову оборотну відомість на 1 квітня.

Сальдо за рахунками синтетичного обліку на 1 березня:

 Номер і найменування рахунки  Дебет  кредит
 01 «Основні засоби»  500 000  
 02 «Амортизація основних засобів»    112 500
 10 «Матеріали»  32 400  
 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей»  
 20 «Основне виробництво»  43 000  
 43 «Готова продукція»  63 000  
 50 «Каса»  
 51 «Розрахункові рахунки»  51 000  
 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»    211 500
 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках»    120 000
 68 «Розрахунки з податків і зборів»  
 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»    25 000
 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»  10 300  75 000
 80 «Статутний капітал»    153 000
 99 «Прибутки та збитки»  
Разом:  710 000  710 000

Господарські операції виробничої фірми:

 Назва документу  зміст операції  Сума, руб.  кореспонденція рахунків
 Дебет  кредит
 1. Виписка з розрахункового рахунку банку  Отримано під матеріальні запаси короткостроковий кредит банку  300 000    
 2. Платіжна вимога, рахунок-фактура  Надійшли на склад від постачальників матеріали: - покупна вартість-ПДВ (18%)  120 00024 000    
 3. Лімітні картки  Відпущені зі складу матеріали в основне виробництво.  125 000    
 4. Розрахунково-платіжна відомість  Нарахована заробітна плата виробничого персоналу за березень  35 000    
 5. Чек, прибутковий ордер  Отримано з розрахункового рахунку в касу на виплату заробітної плати та інші витрати  25 000    
 6. Платіжна відомість  Видана з каси заробітна плата виробничого персоналу за лютий  23 000    
 7. Накладні  Оприбуткована на склад за фактичною собівартістю готову продукцію, випущена з основного виробництва  160 000    
 8. Виписка з розрахункового рахунку  Надійшли і зараховані на розрахунковий рахунок грошові кошти від покупців у погашення дебіторської заборгованості  30 000    
 9. Виписка з розрахункового рахунку  Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості: а) банку по ссудамб) постачальникам за що надійшли матеріали) бюджету по відрахуваннях від прібиліг) ВАТ «Електрозв'язок» за телефонні переговори  10 00012 000    

варіант 9

1. Відкрийте рахунки і запишіть в них залишки на 1 березня.

2. Складіть кореспонденцію рахунків за господарськими операціями.

3. Запишіть операції по рахунках методом подвійного запису.

4. Підрахуйте по кожному рахунку обороти по дебету і кредиту за листопад і визначте сальдо на 1 квітня.

5. Складіть шахову оборотну відомість на 1 квітня.

Сальдо за рахунками на 1 березня ВАТ «Селена»:

 Номер і найменування рахунки  Сума, руб.
 Дебет  кредит
 01 «Основні засоби»  380 000  
 02 «Амортизація основних засобів»    112 500
 10 «Матеріали»  52 400  
 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей»  
 20 «Основне виробництво»  43 000  
 43 «Готова продукція»  13 570  
 50 «Каса»  
 51 «Розрахункові рахунки»  52 500  
 58.2 «Короткострокові фінансові вкладення»  48 300  
 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»    145 400
 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»  106 830  41 000
 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»    -25 300
 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»  70 000  24 000
 80 «Статутний капітал»    423 000
 99 «Прибутки та збитки»  
Разом:  781 000  781 000

Господарські операції ВАТ «Селена»:

 Назва документу  зміст операції  Сума, руб.  кореспонденція рахунків
 Дебет  кредит
 1. Виписка банку, рахунок-фактура  Надійшли і зараховані на розрахунковий рахунок: а) грошові кошти від покупців за відвантажену в минулому місяці продукціюб) платежі від різних дебіторів  106 83070 000    
 2. Виписка банку, платіжне доручення  Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості постачальникам за що надійшли минулого місяця матеріали  145 400    
 розрахунок  Податок на додану вартість по оплаченому рахунку постачальника пред'явлений до відшкодування з бюджету  22 175    
 3. Розрахунок, інвентарні картки  Нараховано амортизацію об'єктів основних засобів загальногосподарського призначення за встановленими нормами    
 4. Договір оренди, рахунок-фактура  Нараховано суму орендної плати за оренду складу (в тому числі ПДВ - 1464 руб.)    
 5. Грошовий чек, прибутковий касовий ордер  Надійшла в касу з розрахункового рахунку сума на виплату заробітної плати та господарські витрати  20 000    
 6. Платіжна відомість  Видана заробітна плата персоналу організації за минулий місяць  23 000    
 7. Видатковий касовий ордер  Видано під звіт з каси організації Д. Н. Платонову кошти на придбання канцелярського приладдя    

Закінчення табл.

 8. Лімітно-забірні картки  Відпущені зі складу в основне виробництво матеріали  41 400    
 9. Розрахунково-пла-тіжних відомість  Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва  21 400    
 10. Розрахунково-платіжна відомість  Зроблено відрахування єдиного соціального податку від нарахованої заробітної плати (суми визначити): а) на соціальне страхування працівників (2,9%) б) пенсійне забезпечення працівників (22%) в) медичне страхування працівників (5,1%)      
 12. Прибуткова накладна  Оприбутковані на склад за фактичною виробничою собівартістю готову продукцію, випущена з основного виробництва  110 000    
 13. Рахунок-фактура  Відвантажена зі складу готова продукція покупцям в рахунок раніше надійшли авансових платежів (у тому числі ПДВ - 6252 руб.)  41 000    
 14. Видаткова накладна  Списано виробнича собівартість відвантаженої і реалізованої продукції  33 800    
 15. Виписка банку  Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості: а) управління «Міськенерго» за спожиту електроенергію  12 400    
 16. Рахунок-фактура  Відвантажена покупцям продукція  45 000    
 17. Накладна  Списана фактична собівартість відвантаженої продукції  40 000    

варіант 10

1. Відкрийте рахунки і запишіть в них залишки на 1 березня.

2. Складіть кореспонденцію рахунків за господарськими операціями.

3. Запишіть операції по рахунках методом подвійного запису.

4. Підрахуйте по кожному рахунку обороти по дебету і кредиту за березень і визначте сальдо на 1 квітня.

5. Складіть оборотну відомість і баланс на 1 квітня.

Сальдо за рахунками синтетичного обліку на 1 березня 201_ р .:

 Номер і найменування рахунки  Сума, руб.
 Дебет  кредит
 01 «Основні засоби»  550 000  
 02 «Амортизація основних засобів»    287 000
 10 «Матеріали»  
 19.3 «ПДВ по придбаних матеріально-виробничих запасів»  10 000  
 50 «Каса»  
 51 «Розрахункові рахунки»  190 000  
 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»    187 000
 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках»    145 000

Закінчення табл.

 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»    18 100
 76 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами»  34 голосів 100  58 000
 80 «Статутний капітал»    62 000
Разом:  757 100  757 100

Господарські операції виробничо-комерційної фірми:

 Назва документу  зміст операції  Сума, руб.
 1. Чек, прибутковий касовий ордер  Отримано в касу з розрахункового рахунку на виплату заробітної плати працівникам за березень  18 000
 2. Розрахунково-платіжна відомість  Видана з каси заробітна плата працівникам за лютий  18 100
 3. Видатковий касовий ордер  Видано з каси підзвіт на господарські потреби
 4. Виписка з розрахункового рахунку  Оплачено з розрахункового рахунку постачальникам за матеріали, отримані в минулому місяці (в тому числі ПДВ - 20%)  156 000
 5. Авансовий звіт, товарний чек  Представлений авансовий звіт підзвітної особи по витраті підзвітних сум на закупівлю господарського інвентарю
 6. Виписка банку  Надійшли і зараховані на розрахунковий рахунок в банку грошові кошти від різних дебіторів в погашення заборгованості
 7. Рахунок фактура  Отримано від постачальника матеріали (в тому числі ПДВ (20%) - 10 500 руб.). Розрахунки з постачальником не проведені  63 000
 8. Виписка з розрахункового рахунку  З розрахункового рахунку погашена заборгованість банку за отриманою позикою  12 000

Завдання № 3. Оцінка і калькуляція - основа вартісного відображення витрат організації.

За даними завдання № 1 відповідно до вашим варіантом складіть калькуляцію собівартості виробів за такою формою:

 Стаття витрат  виріб А  виріб Б
 Всього (грн.)  На одиницю (руб.)  Питома вага, %  Всього (грн.)  На одиницю (руб.)  Питома вага, %
 Оплата праці з нарахуваннями            
 матеріали            
 амортизація            
 Поточний ремонт            
 електроенергія            
 опалення            
 Накладні витрати            
 всього:         Умова задачі |  Методичні вказівки до виконання РГЗ № 2

 Бухгалтерський облік і аналіз |  Оформлення, виправлення і захист РГЗ № 2 |  Завдання до РГЗ № 2 |  бібліографічний список |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати