На головну

опис експерименту

  1.  C.1.3. опис розсилок
  2.  IV. Опис ціннісних орієнтирів змісту навчального предмета
  3.  VII. Правопис ні і ні
  4.  Августа 1972 року й успішне продовження експерименту
  5.  Активність експериментатора в психологічному експерименті
  6.  АЛГОРИТМ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ.
  7.  Асиметрія виведення на основі експериментальних даних

 Крім GFG-8216A в даній роботі використовується додатковий генератор гармонійних коливань, зібраний на операційному підсилювачі DA (мікросхема А2 на макеті). Схема такого генератора наведена на Рис.4.

 Як індуктивного елемента використовується соленоїд L, конденсатори С1 и С2 мають ємність 100нФ. резистори R1 и R2 з'єднані з входами ОУ на макеті, а R3 розташований під мікросхемою. Висновки харчування ОУ на складальному полі не показані, тому що харчування на мікросхему подається автоматично, при включенні лабораторного макета.

Правильно зібраний генератор починає працювати відразу при подачі на нього живлення, при цьому форма вихідного сигналу в точці А близька до прямокутної, а в точці В - Синусоїдальна. У даній роботі буде використовуватися саме гармонійний сигнал з виходу В.

 При виконанні роботи коливання зібраного генератора будуть складатися з гармонійним сигналом від GFG-8216A. Для складання коливань одного напрямку використовується схема Рис.5. Такий поділ джерел коливань резисторами необхідно для виключення їх взаємного впливу. на схемі U1 - Сигнал з виходу В генератора на ОУ, R1 - Резистор номіналом 100 кОм, з'єднаний з R3 на Рис.4. напруга U2 подається з виходу генератора GFG-8216A, R2 - Резистор 51 кОм.

Для складання взаємно перпендикулярних коливань одне з них подається на вхід Х осцилографа, інше на вхід Y. Додавання взаємно перпендикулярних гармонійних коливань з різними частотами. |  Вправа 1. Додавання коливань одного напрямку

 соленоїд |  опис установки |  Диференціальне рівняння вимушених коливань |  Періодичний режим (загасання мало) |  Загасання велике (апериодический режим) |  Вимушені коливання. резонанс |  Вправа 1. Дослідження вільних згасаючих коливань |  Вправа 2. Вивчення резонансу |  Додавання гармонічних коливань одного напрямку з однаковими частотами |  Додавання взаємно перпендикулярних гармонійних коливань з однаковими частотами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати