Головна

Аналітичні показники динамічного ряду, способи їх розрахунку і взаємозв'язок.

  1.  Amp; && 450. Які способи створення таблиць існують в Access?
  2.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  3.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  4.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  5.  II. непрямі показники
  6.  II. Способи знаходження присудка
  7.  III. Способи очищення.

При изуч. дин. явл-й ісп-т стат. хар-ки, кіт. дозволяють виміряти зміна явл. в часі.

Стат. хар-кт засновані на абсол. або відносять. порівняннях рівнів динаміки рядів.

1. абсол. приріст

2. темпи зростання, приросту

3. абс. значення1% приросту

поточний - порівнюваний рівень, з кіт. порівняй-т-базис-й (пред-й, почав-й або НЕ присутності-й в ряді). Якщо сравн. кожен Ур. з пред-м, получ. ланцюгові пок-ли динаміки. З базісн.- базисні. за базу мож. прин-ся середовищ. ур-нь будь-якого предше. періоду.

абс. приріст - пок-ль, вир. різницею 2хрядом располож-х ур-й, або - між послід. і першим. (Мож. Б. Полож і отр., Показ., На скільки од-ц тек. Ур-й вище / нижче баз-го. Якщо ур-ні підвищ-ся-абс приріст полож.) Рассчит. баз. або ланцюговим способом. Пов'язані так:

1. Сума n послід-х ціп. абс. прир., починаючи з 1-го = n-му баз. абсол. прир-ту

2. різниця між суміжними баз. абс. пр-ми = соотв. ціп-му пр-ту.

темп росту-отнош-е посл-Гоур. до пред-му (баз.). Виражений. в частках до 1 або%. Показ., У скільки разів ур. тек пров. вище / нижче баз або відкол.% сост-т. Рассчит. ланцюг. і баз. темпи зростання. Темп р. мож. б. »або« 1, завжди полож. Якщо = 1, кр. тек = ур. баз. Якщо <1, ряд регресує.

темп пріроста- (хар. відносить-ю скор. приросту.) ставлення абс. приросту до баз. ур-ню. Вир. у вигляді коеф-та чи%, показ., на яку частку зрад-ся послід. ур. по сравн. з Попер. або скільки%. Мож. б. полож і отр. Полож-зростання по сравн. з попер. якщо негативні. - Наз. темп зниження. рассчит:

темп зростання - 1 = темп приросту.

абс значення1% пріроста- (яка відносять. вів-на соотв. відносить-му показ-лю% приросту.) ставлення абс. приросту до темпу ін. в%. Хар. абс. значення1% зміни ур-й, т. к. темпи зростання можуть знижуючи. при одновр. зростанні абс. змін. Рассч. як 0,01 від Попер. ур-ня. має сенс тільки на ціп. основі.

  Поняття про рядах динаміки, їх види та правила побудови. |  Середні показники динамічного ряду і методи їх розрахунку.

 Статистичне вивчення варіації. Показники варіації і методи їх розрахунку. |  Розмах варіації (R) |  Середнє лінійне і квадратичне відхилення |  Середнє квадратичне відхилення |  дисперсія |  Відносні показники варіації |  Види дисперсій та правило складання дисперсій. |  Види і способи відбору одиниць у вибіркову сукупність. |  Визначення необхідної чисельності (обсягу) вибірки. |  Способи поширення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність. Практика застосування вибіркових досліджень в статистиці. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати