Статистична сукупність, її види. Одиниці сукупності і класифікація їх ознак. |  Класифікація ознак |  Метод статистики та основні етапи статистичного дослідження. |  Організація статистики в Російській Федерації. Джерела і способи отримання статистичної інформації. |  Види статистичного спостереження. Способи збирання статистичних відомостей |  Статистична звітність, принципи її організації, програма і види. |  Статистичні таблиці, їх види та основні правила побудови і оформлення. |  Статистичні показники і їх класифікація. |  Абсолютні статистичні величини, їх види, значення та одиниці виміру. |  Види відносних вів-н. |

загрузка...
загрузка...
На головну

Похибки (помилки) статистичного спостереження. Методи перевірки достовірності статистичних даних.

  1.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
  2.  I. Якісні методи системного аналізу.
  3.  I. Первинна обробка статистичних даних
  4.  III) Методи управління
  5.  III. МЕТОДИ РІШЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ
  6.  III. Технологія і методи менеджменту.
  7.  IV. МЕТОДИ СКЛАДАННЯ

В процесі наблюд завжди мають місце помилки, іот призводять до знижуючи. точності наблюд.Точність стат наблюд- Ступінь соотв знач ознаки, получ-го при наблюд його фактич-му знач. Точність хар-ся ставленням або різницею даних наблюд і фактич знач. Расхожде між данн наблюд і фактич знач-помилки наблюд, кіт бувають навмисні і ненавмисні. У відповідності із цими особенн, методи контролю даних бувають різними. Предняя помилки змінюють фактич знач як правило в одному направл. Вони мають місце як при сплошн, так і при несплошном набл. Для устан вів-ни цієї помилки необх фінанс-ть витрати на доповнить обстежують-я. Случ помилки діють завжди в протилежних направл і при больш числі наблюд під дійств закону великих чисел підвищ-ся. Систем-кі помилки наблюд-я як правило навмисні і діють тільки в одному направл. Помилки репрезентативності відносять-ся тільки до несплошном наблюд. Такий помилкою наз-ся відхилення-ня вів-ни изуч-ї ознаки в отбрать частини совок-ти від його вів-ни в усій совок-ти, т. К. Совок-ть відобр-х в случ порядку од-ц неповно відтворює сов-ть в цілому. Вів-на случ помилки репрезентат-ти оцінивши-ся методом мат-кою стат-ки і на вів-ну цієї помилки справ-ся поправка при распростр даних вибірки на всю совок-ть. Після провед стат наблюд виробляють логич і счётн контроль рез-тов. Логічний сост в тому, що сопост-ся між собою відповіді на питання формуляра і з'ясувати їх логічний совмест-ть. В случ обнаруж логич несоотв необх з'ясувати, який з відповідей явл неправий-ним. Аріфметіч сост-т в перевірці арифмет розрахунків, рез-ти кіт наведені в формулярі в чесність підсумків, відсотків, розрахунків середніх і т. Д. При виявляючи помилок необх повторно звернутися до джерела інф і встановити факт.

11. Зведення - друга стадія статистичного дослідження. Її завдання, програма, план і техніка.

зведення-техніка підрахунків підсумків в групах і підгрупах всередині совок-ти і оформл-е мат-лов у вигляді табл. Зведення-угрупування мат-ла з сост-ем з-ми показат, характ-чих стандартний групи і підгрупи в совок-ти, підрахунок числа од-ц і підсумків в кожн групі і сост-ня табл.

Способи провед группир впливають на її рез-т. Тому сущ слід принципи провед зведення:

1) Групп-ку пров по самому суттєвого ознакою.

2) Вибір істотного ознаки повинен враховувати місце і час і особливості совок-ти.

3) Чисельність од-ц в кожн групі повинна бути така, щоб в ній міг проявитися закон великих чисел

4) При изуч сложн явл слід строітьгрупп-ки по різн призн для избеж помилки при неправильному виборі ознаки.

5) Групп-ки повинні пров-ся по комбінації группир ознак.

розрізняють:

1. Проста зведення-предпол підрахунок підсумків по мат-лу.

2. Групова, або змішана-препол і підрахунок підсумків, виділення отдельн груп, відмінних від інших.

При провед зведення сложн явл разраб-ся програма зведення, кіт вкл в себе присудок і підлягає.

Стат подлеж зведення сост групи або частини, на кіт розділена совок-ть, т. Е. Це об'єкт стат дослідні-я.

Стат оповідь-е-с-ма показ-лей, характ групи по різн призн. Упоряд-ся план зведення, кіт вкл спосіб обро-ки даних, терміни виконання, види таблиць (макети розроблювальні таблиць) е

  Перепису та інші види спеціально організованих статистичних спостережень. |  Поняття про угруповання, її завдання і види
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати