На головну

Деу жобасын тұрғызу

  1. Жазық иінді механизмнің жылдамдық жобасын тұрғызу
  2. Күш жобасын тұрғызу
  3. Орналасу жобасын түрғызу.

Үдеуді келесі формуламен анықтаймыз:

(5.1)

Үдеу қозғалысқа байланысты әртүрлі анықталады.

Ілгерілмелі қозғалыс.Нүктенің үдеуі қозғалыстың бағытына қарай бағытталады, шамасыда өз ара тең болады. (5.1 сурет)

Айналмалы қозғалыс.Нүктенің үдеуінің бағыты айналу радиусына перпендикуляр болады. Шамасы формула арқылы анықталады. Айналмалы қозғалыста абсолют үдеу нормаль және жанама үдеулерден құралады:

= + (5.2)

- абсолют үдеу, нормаль үдеу, бағыты айналу радиусына параллель, центрге қарай, - жанама үдеу, бағыты айналу радиусына перпендикуляр, қозғалыс бағытына қарай. Өлшем бірлігі м/с2.

n - нормаль, - жанама.

Мысал

Берілгені: төртзвенолық механизм, звенолардың ұзындықтары lOA, lAB, lBC, lOC, lBE және бірінші звеноның бұрыштық жылдамдығы ω1. Жылдамдық жобасынан қозғалатын нүктелердің жылдмдықтары белгілі.

Табу керек: қозғалатын нүктелердің үдеулері.

План бойынша:

1. Теңдеу: = , (5.3)

соның ішінде әр вектор нормаль және жанама болып бөлінеді.

(5.4)

= +

(5.3) теңдеуге қойғанда:
= + + (5.5)

2. теңдеудегі векторларды талдаймыз.

1) ║ВС, С нүктесіне қарай бағытталады, шамасы = = белгілі

2) белгісіз.

3) ║ОА, О нүктесіне қарай бағытталады, шамасы = белгілі

4) =0

5) , A нүктесіне қарай бағытталады, шамасы белгілі

6) , шамасы

Сонымен, теңдеудегі алты вектордың екуі белгісіз, шешімін графикалық жолмен табамыз, үдеу жобасын салу арқылы.

3. Масштаб таңдаймыз.

Белгілі үдеулерді салыстыра отырып, масштаб таңдаймыз:

(5.6)
- үдеу масштабы, - В нүктесінің нормаль үдеуінің шын мәні, - В нүктесінің нормаль үдеуінің сызбадағы векторы.

(5.7)

(5.8)

- векторының сызбадағы кесіндісі, - векторының сызбадағы кесіндісі. - үдеу масштабының полюсы, қозғалмайтын нүктелер полюсқа жиналады.

1. Сызба. векторынан бастап сызамыз. Келесі тоқтаған нүктеден векторын сызамыз. Келесі бағытын сызамыз. полюстен бастап векторын сызамыз. Келесі бағытын сызамыз. Екі бағыттын қиылысқан жерін в нүктесі деп белгілейміз. Пайда болған бесбұрыштын қабырғалары (*) теңдеудегі векторларға тән.

2. Есептеу

Ұқсастық теоремасын қолдана отырып Е нүктесінің үдеуін табамыз:

ве=(ВЕ∙ав)/АВ

E =

=

=

=

= , = ,

Сұрақтар

1. Үдеудің анықтамасы.

2. Нормаль үдеуді анықтау.

3. Жанама үдеуді анықтау.

4. Үдеулер жобасының ұқсастық теоремасы.

6-Дәріс. Тақырыбы:Жазық фигураның қозғалысы және оның нүктелерінің жылдамдықтары мен үдеулері. | Хорда тәсілі және жанама тәсілі

Негізгі ұғымдар мен анықтамалар | Звенолардың және кинематикалық жұптардың шартты кескіндері | Кеңістік пен жазықтықтағы еркін звенолардың орнын анықтау | Кинематикалық жұптар және олардың классификациясы | Пассив байланыстар және артық еркіндік дәрежелер. Жалпыланған структуралық формула | Ассур топтары және олардың классификациясы | Механизмдер классификациясының негіздері | Орналасу жобасын түрғызу. | Жазық иінді механизмнің жылдамдық жобасын тұрғызу | II кластық жазық рычаг механизмдердің графоаналитикалық кинематикасы. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати