Головна

Особливості екологічної культури українського суспільства в сучасних умовах.

  1. Аналіз проблеми: особливості протікання процесу
  2. Аналіз розвитку українського комп'ютерного жаргону як нової субкультури
  3. АНАТОМІЯ ЯК НАУКА. ЗАГАЛЬНА|спільна| ОСТЕОЛОГІЯ. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ|споруди| КІСТОК ЧЕРЕПА
  4. Біологічні особливості культури
  5. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI - першій половині ХVII ст.
  6. В атмосфері українського патріотизму
  7. ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648-1654 рр. ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

Розглядається екологічна культура - як тип життєдіяльності людини, що успадковується, та її взаємовідносин з навколишнім середовищем, що сприяють здоровому способові життя, стійкому соціально - економічному розвитку, екологічній безпеці країни і кожної людини, і виступає регулятором екологічної діяльності. Автор підкреслює, що функціонування екологічної діяльності пронизує всі компоненти культури та спрямовує їх на гармонізацію соціоприродних відносин.

Соціальні проблеми завжди тісно пов'язані зі станом природного середовища. Людство з перших кроків природокористування взяло на себе роль підкорювача природи, що обумовило формування та ствердження антропоцентричного підходу у взаємовідносинах з природним оточенням, негативні наслідки якого особливо гостро почали проявлятись із середини ХХ століття. На той час прогресивні вчені світу головною причиною наростаючої кризи визнали людські якості - антропоцентризм, недосконалі ментальні настанови, які виправдовували застосування сили в міжетнічних конфліктах, нетерпимість до інших рас, націоналізм тощо. Але зараз більшість людей починає розуміти, що вихід із глобальної соціально - екологічної кризи можливий лише через трансформацію людської свідомості - зміну менталітету і перехід від антропоцентризму до природоцентризму, який визнає паритет життєвих інтересів усіх представників біосфери.

Для кожної країни прийняття Концепції переходу до стійкого розвитку - справа надто поважна та відповідальна. Тут не місце випадковостям, байдужості, оскільки йдеться про людське життя, стратегію розвитку суспільства, держави, а в кінцевому підсумку - світу на тривалу перспективу.Розвиток освіти і науки в Україні на зламі XX - XXI ст. | Роль української діаспори у збереженні та розвитку української культури.

Український театр, музика і кіномистецтво в 20 - 30 - ті роки XX ст. | Розвиток культури в Західній Україні в міжвоєнний період. | Українська культура в роки другої світової війни. | Культурне життя України в умовах ідеологічних репресій (друга половина 1940 - х - початок 1950 - х рр.). | Основні тенденції та характерні ознаки розвитку української культури в часи хрущовської «відлиги». | Шістдесятники» та їх внесок у розвиток української культури. | Суперечливий розвиток культурного і духовного життя України у другій пол. 1960 -х - першій пол. 1980 -х рр. | Стан української культури в період «перебудови» в СРСР (1985 - 1991 рр.). | Національно-культурне відродження українського народу на зламі XX - XXI ст. Відновлення історичної пам'яті та національних традицій. | Постмодернізм як визначальний напрям розвитку сучасної культури в Україні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати