Головна

Українські народні думи та пісні XV -XVIII ст., їх тематика та особливості. Феномен кобзарства.

  1. III. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
  2. VІ. ЖАРГОНІЗМИ ЯК ЛЕКСИКА ОБМЕЖЕНОГО ВЖИТКУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 108
  3. А. Шюц и социологизация феноменологии.
  4. Анализ феноменов
  5. Биологическая систематика.
  6. Велична постать Т. Г. Шевченка в українській, європейській та світовій культурах.
  7. Вкажіть основні міжнародні організації в сфері охорони праці

У XV-XVI століттях історичні думи та пісні стають одним з найяскравіших явищ української народної музики, своєрідним символом національної історії та культури. Безпосереднім джерелом, з якого розвинулися думи, стала традиція історичних та величальних пісень, що були дуже поширені ще в умовах князівського побуту Київської держави. У них звичайно прославляли князів, походи та інші історичні події. Так, ще в XI ст. співали князям Мстиславу, Ярославу та іншим «славословія». У літописах міститься багато вказівок також на виконання різних історичних оповідей про походи «на греки і хозари», про «свари і бійки князів» тощо. Творцями і виконавцями історичних пісень та дум, псальмів, кантів називали кобзарями. Вони грали на кобзах чи бандурах, які стали елементом національного героїчно-патріотичного епосу, волелюбної вдачі і чистоти моральних помислів народу.

Величезна увага в думах приділена боротьбі з турецькими та польськими поневолювачами. До «татарського» циклу відносяться такі відомі думи, як «Про Самійла Кішку», «Про трьох братів Азовських», «Про бурю на Чорному морі», «Про Марусю Богуславку» та інші. В «польському» циклі центральне місце займають події Народно-визвольної війни 1648-1654 років, велике місце приділене народним героям - Нечаєві, Кривоносові, Хмельницькому. Згодом з'являються нові цикли дум - про шведчину, про Січ та її руйнування, про канальські роботи, гайдамаччину, панщину і про волю.Оборонна архітектура XIV - XVII ст. Замки і фортеці України. | Роль козацтва у культурній розбудові України XVII ст.

Монголо-татарська навала та її негативний вплив на культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. | Галицько-Волинське князівство як безпосередній спадкоємець культурної спадщини Київської Русі. Галицько-Волинський літопис. | Особливості розвитку культури на українських землях у складі Великого князівства Литовського. | Становище української культури в умовах польського панування в Україні. | Вплив західноєвропейських ідей Ренесансу, Реформації та Контрреформації на розвиток української культури. | Релігійне життя в Україні в ХІV - перша половина XVII ст. Берестейська церковна унія. | Полемічна література кінця XVI - XVII ст.: причини появи, проблематика, видатні автори. | Роль міщанства, церковних православних братств і братських шкіл у розвитку української культури в XVI - XVII ст. | Острозький культурно-освітній осередок. Острозька академія. | Поширення книгодрукування в Україні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати