На головну

Особливості розвитку культури на українських землях у складі Великого князівства Литовського.

  1. I. О ПРОИСХОЖДЕНИИ УЧЕНИЙ ВЕЛИКОГО СИМВОЛА
  2. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Речі Посполитої в 1 пол. 17 ст.
  3. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії
  4. Аналіз політичного спектру українських політичних партій Наддніпрянської України початку 20 ст ????????????????????????
  5. Аналіз проблеми: особливості протікання процесу
  6. Аналіз розвитку українського комп'ютерного жаргону як нової субкультури
  7. Аналіз соціального розвитку підприємства

Розвиток української культури в ХІУ-ХУ століттях відбувався в несприятливих умовах. Якщо литовці змушені були рахуватися з культурними надбаннями українців, їх традиціями і навіть у другій половині XIV - на початку XV столітть польські королі видавали свої грамоти для населення Галичини часто українською мовою, то подальші часи були важкими для українців і їх культури в умовах зростаючого національно - культурного поневолення. Негативно відбивались на розвитку культури переслідування православної церкви, постійні руйнівні набіги татар. Поширення влади польського короля на Галичину, а Великого князівства Литовського - на інші українські землі. Розпочалися зміни традиційного укладу на українських землях, зокрема було ліквідовано найбільші українські удільні князівства. Литовсько-руська держава почала втрачати руські традиції, натомість посилювалися польські. Городельської унії Литви з Польщею 1413 р. Угода, підписана в замку Городло, передбачала, зокрема, призначення на вищі урядові посади Великого князівства Литовського тільки литовців-католиків. Однак на відміну від Київської Русі державна влада концентрувалася в руках великого литовського князя, який одноособово розпоряджався військовими силами і матеріальними засобами країни. Місцеві князі були лише дорадниками і виконавцями його волі, бо земельні володіння мав тільки той, хто служив великому князю. Українські удільні князівства користувалися самоуправлінням, але поширювалося воно лише на господарські відносини, суд, релігію і в жодному разі не на державну адміністрацію. Так воно і сталося після Кревської унії Литви з Польщею (1385 р.), коли значно посилилися польсько-католицькі впливи на литовську знать і, відповідно, опір руських аристократів.



Галицько-Волинське князівство як безпосередній спадкоємець культурної спадщини Київської Русі. Галицько-Волинський літопис. | Становище української культури в умовах польського панування в Україні.

Матеріальна культура давніх слов'ян. Побут, поселення, прикладне мистецтво. | Духовна культура давніх слов'ян. | Матеріальна і духовна культура східних слов'ян до прийняття християнства. | Запровадження християнства у Київській Русі та його вплив на розвиток культури. | Писемність та освіта в середньовічній Русі. Визначні пам'ятки писемності. | Літописання та література в середньовічній Русі. | Архітектура та містобудування в Київській Русі та Галицько-Волинському князівстві. | Музичне мистецтво та театральні видовища в середньовічній Русі. | Образотворче мистецтво, іконопис Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. | Монголо-татарська навала та її негативний вплив на культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати