На головну

Тема 10. Українська РСР у 1945-1991 рр.

  1. Божественна мудрість. Українська філософія XIV-XVI ст.
  2. Заняття 14. Українська держава і суспільство
  3. Західноукраїнська народна республіка
  4. ІV. Класична українська культура.
  5. Колоквіум на тему: "Українська держава і право
  6. Тема 11. Новітня Українська держава і право 1917-1920 рр.

Україна в системі міжнародних відносин. Возз'єднання українських земель Відбудова економіки республіки. Політико-ідеологічна реакція. Західноукраїнські землі у повоєнний період.

Хрущовська "відлига". Непослідовність лібералізації суспільно-політичного життя. Дисидентство. Наростання реакційних тенденцій у суспільно-політичному житті республіки та кризових явищ у економіці.

М. Горбачов. Зростання суспільно-політичної активності населення України. Розпад СРСР. Прийняття Акту проголошення незалежності України.

Семінарське заняття 16.

1. Україна в системі міжнародних відносин післявоєнного періоду.

2. Відбудова народного господарства.

3. Відновлення сталінізму в Україні.

4. Західна Україна: суперечливий характер суспільно - політичного розвитку. Військове протистояння у суспільстві.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Голод в Україні 1946-1947 рр.

2. Розвиток наукових знань в Україні у другій половині ХХ століття (відповідно профілю факультету).

3. Відбудова і соціально-економічний розвиток Києва у другій половині 1940 - 1960-х роках.

Семінарське заняття 17.

1. Доба постсталінізму: зміни в системі політичної влади.

2. Опозиційних рух. Етнонаціональні та релігійні проблеми в Україні .

3. Соціально-економічна політика і практика другої половини 1950 - 1980-х років.

4. "Перебудова" і початок суверенізації України. Розпад СРСР.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Світовий науково-технічний прогрес та його вплив на розвиток науки і техніки в Україні.

2. Видатні вчені України: О. Патон, М. Боголюбов, В. Глушков.

3. Космічні програми СРСР і участь України в освоєнні космосу. Видатні конструктори авіаційної та космічної техніки: С. Корольов, М. Янгель, О. Антонов.

4. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

 Тема 7. Визвольно-революційна боротьба в Україні: 1917 - 1920 роки | Тема 11. Розбудова незалежної України

Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань з дисципліни. | Співвідношення складових у змістовому модулі | Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту | Тема 2. Східнослов'янська держава Київська Русь | Тема 3. Українські землі у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої | Семінарське заняття 10. | ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | ТИПОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати