Головна

Тема 7. Визвольно-революційна боротьба в Україні: 1917 - 1920 роки

  1. Боротьба за політичну владу наприкінці 1917 р. причини громадянської війни в У.
  2. Боротьба міст з феодальними сеньйорами.
  3. Генеральний осавул Павла Тетері. Боротьба за булаву Правобережжя. 1663-1665
  4. Політична криза у Німеччині другої пол.11ст. Боротьба імператорів за інвеституру.
  5. Просвітництво в Україні: ідеологічні особливості і визначні представники.
  6. ТЕМА 5. ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ ЕТАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ.

Утворення і діяльність УЦР, її соціальна база і політична мета. Універсали УЦР. Брестський мирний договір. Українська гетьманська держава. Директорія УНР. Основні засади внутрішньої і зовнішньої політики. Західноукраїнські землі.: проголошення ЗУНР, боротьба проти польської експансії. Акт злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919р.

Утвердження радянської влади в Україні, політика "воєнного комунізму". Радянсько-польська війна. Підсумки і уроки української революції 1917-1920 рр.

Семінарське заняття 11.

1. Піднесення національно-визвольного руху в Україні. І-ІV Універсали УЦР. Внутрішня і зовнішня політика Центральної Ради.

2. Українська держава. Соціально-економічна платформа уряду П. Скоропадського.

3. Директорія в Україні. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Взаємовідносини УНР і ЗУНР.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Історичні постаті: М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра, П. Скоропадський .

2. Національні меншини в політиці урядів України.

3. Культурно-освітня політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії.

Семінарське заняття 12.

1. Встановлення радянської влади в Україні. Воєнний комунізм. Створення УРСР.

2. Радянсько-польська війна. Новий поділ українських земель.

3. Історичні уроки боротьби за українську державність у 1917-1920 рр.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Питання українських земель на Паризькій мирній конференції.

2. Селянські рухи в Україні 1918 - 1920 рр.

3. Політичні партії України на завершальному етапі громадянської війни.

4. Церковне життя в Україні 1917 - 1920 рр.

Тема 8. Міжвоєнний період в українській історії (1921 - 1939 рр.)

Завершення повоєнного поділу України. Політико-правовий статус УРСР в складі СРСР. Соціально-економічні перетворення в УРСР на основі непу: суть та наслідки. Українізація, національно-культурне відродження 20-х рр.

Політика "соціалістичного штурму": форсована індустріалізація, колективізація, особливості їх проведення в Україні. Голодомор 1932-1933 рр. Утвердження тоталітарного режиму.

Політико-правовий статус та економічне життя українців у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Націоналізм як суспільно-політичне явище української історії міжвоєнного періоду.

Семінарське заняття 13.

1. Новий поділ українських земель на початку 1920-х років. Утворення СРСР.

2. Нова економічна політика.

3. Українське національно-культурне відродження 1920-х років.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Українська радянська державність в координатах більшовицької моделі багатонаціональної держави.

2. Національні меншини в УРСР 20-х - 30-х років: етнополітичні та етнокультурні аспекти.

3. Українізація 20-х - початку 30-х років: обумовленість, суть та наслідки.

4. Українська діаспора в міжвоєнний період.

Семінарське заняття 14.

1. Більшовицька модернізація України та її наслідки. Голодомор 1932 - 1933 рр.

2. Масові репресії.

3. Західноукраїнські землі під владою Польщі, Румунії, Чехословаччини.

4. Націоналізм як суспільно-політичне явище української історії.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Голодомор 1932-1933 рр.: причини та наслідки.

2. "Розстріляне відродження".

3. Утвердження тоталітарного режиму в СРСР.

4. Український націонал-комунізм.

5. Український інтегральний націоналізм: теорія і практика.

Тема 9. Україна в роки Другої світової і Великої Вітчизняної воєн (1939-1945 рр.)

Українське питання напередодні і в початковий період війни. Включення до складу УРСР західноукраїнських земель.

Напад Німеччини на СРСР, оборонні бої. Фашистська окупація України. "Новий порядок". Радянські партизани та ОУН-УПА в роки війни.

Звільнення України, початок відбудови економіки. Українська РСР на міжнародній арені. Підсумки й уроки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.

Семінарське заняття 15.

1. Українське питання напередодні війни. Оформлення нового політико-правового статусу Західної України.

2. Напад Німеччини на СРСР. Оборонні бої в Україні. Окупаційний режим.

3. Всенародна боротьба проти фашистських загарбників. Діяльність радянських партизан та УПА.

4. Визволення України і завершення об'єднання її земель. Основні підсумки та уроки війни.

Завдання для самостійної роботи (3 год.):

1. Радянсько-німецький договір про ненапад від 1939 р.: погляд через роки.

2. Оборона Києва: героїзм і трагедія.

3. ОУН-УПА - невід'ємна частина руху Опору в Україні.

4. Київський університет в роки Другої світової війни.

 Семінарське заняття 10. | Тема 10. Українська РСР у 1945-1991 рр.

Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань з дисципліни. | Співвідношення складових у змістовому модулі | Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту | Тема 2. Східнослов'янська держава Київська Русь | Тема 3. Українські землі у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої | Тема 11. Розбудова незалежної України | ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | ТИПОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати