На головну

Безпосереднє цифрове керування

  1. Адаптивні системи керування
  2. Безпосереднє ( пряме ) програмування ЦР.
  3. Безпосереднє виявлення службовою особою кримінального правопорушення
  4. Вагова (імпульсна) перехідна функція неперервних систем керування
  5. Векторно-матричні моделі дискретних систем керування.
  6. Векторно-матричні моделі систем керування

Безпосереднє цифрове управління - це функція керуввання, яка забезпечує керування змінними процесу таким чином, щоб вони відповідали сигналам еталонних значень, які видаються у вигляді певної послідовності процедур та керуючих впливів. При цьому ЕОМ керування процесом замінює собою звичайні аналогові автоматичні пристрої, за допомогою яких реалізується закон керування процесом (Рис. 1.73)

Рис. 1.73 Безпосереднє цифрове керування

Безпосереднє цифрове керування складається із таких операцій:

1)виробка вихідних даних вимірювальної величини за допомогою давача та аналого-цифрове перетворення її у код ;

2)згладжування та фільтрація даних ;

3)зрівняння величини з еталонним заданим значенням для одержання сигналу розузгодження (сигналу похибки);

4)перетворення сигналу похибки за допомогою алгоритму управління для одержання вихідного сигналу;

5)приведення в дію відповідних запобіжних пристроїв та виконання мір безпеки перед операцією видачі вихідного сигналу;

6)запуск цифро-аналогового перетворювача для видачі сигналу управління , який підсилюючи-перетворюючим пристроєм ППП перетворюється у відповідний управляючий вплив , який поступає на виконавчий пристрій ВП.

 Дискретні системи автоматичного керування. | Коректування впливу похибки перетворення аналогового сигналу у дискретний.

Варіант дослідження дискретної системи | Принцип замкненого керування. | Варіант дослідження дискретної системи | Класифікація систем автоматичного керування за ціллю керування. | Лінійні системи автоматичного керування. | Нелінійні системи автоматичного керування. | Класифікація нелінійностей | Наприклад: інерційна нелінійна ланка | Класифікація за характером зміни оператора системи у часі. | Класифікація систем керування за кількістю каналів керування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати