Головна

Класифікація систем автоматичного керування за ціллю керування.

  1. B. Основная система Шести йог Наропы
  2. B. Система общественно-экономических формаций (формационный подход).
  3. B.5. Внутренности операционной системы
  4. CAD/CAM системы высокого уровня
  5. CAD/CAM системы нижнего уровня
  6. CAD/CAM системы среднего уровня
  7. DSS - системы поддержки принятия решений - СППР

В залежності від цілі керування, тобто від потрібного характеру змінювання керованої величини системи керування прийнято поділяти на :

- системи стабілізації, тобто системи, які підтримують регульований параметр на необхідному значенні (Рис.1.33) ;

- системи програмованого керування, які забезпечують необхідну зміну керованої величини згідно з наперед заданим законом зміни збуджуючого впливу (Рис.1.34) ;

- слідкуючі системи керування, які забезпечують зміну керованої величини згідно з наперед відомою функцією часу, яка визначає заданий вплив (Рис.1.35) ;

- кібернетичні системи, які забезпечують підтримку оптимальних значень цільових функцій при неповній інформації про керований процес та діючих на нього збуджувань (Рис.1.36)

Рис. 1.33 Типова система стабілізації швидкості обертання валу навантаження з ДПС

Рис. 1.34 Типова програмна система керування швидкістю обертання валу

навантаження з ДПС

Рис. 1.35 Типова слідкуюча система керування швидкістю обертання валу

навантаження з ДПС

Рис.1.36 Типова оптимальна система керування швидкістю обертання валу

навантаження з ДПСВаріант дослідження дискретної системи | Лінійні системи автоматичного керування.

Розділ І Системні поняття теорії автоматичного керування | Основні поняття теорії автоматичного керування. | Основні задачі теорії автоматичного керування. | Основні поняття теорії автоматичного керування. | Підсистема керування (пристрій завдання, регулюючий пристрій, виконавчий пристрій, вимірювальні пристрої). Поняття типової ланки системи керування. | Система автоматичного керування та її основна задача | Класифікація систем керування за принципом організації (за принципом дії). | Принцип розімкненого керування. | Варіант дослідження дискретної системи | Принцип замкненого керування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати