На головну

Модель організації як відкритих соціальних систем Р. Катца і Д. Кана

  1.  B. Основна система Шести йог Наропи
  2.  B. Система суспільно-економічних формацій (формаційний підхід).
  3.  B.5. Нутрощі операційної системи
  4.  CAD / CAM системи високого рівня
  5.  CAD / CAM системи нижнього рівня
  6.  CAD / CAM системи середнього рівня
  7.  Cущность організації та її основні ознаки

Даніель Катц (1903) і Роберт Кан (1918) вивчали психологію і познайомилися в Мічиганському університеті ті. Катц по праву вважається засновником теорії відкритому тих систем стосовно організаціям. Його стрем ление інтегрувати психологію особистості та вивчення соціальних систем привело до створення свого розумі ня організацій. Метою концепції Катца і Кана стала інтеграція мікро- и макроаналітичних підходів до організації. Особистість робочих пов'язана з організацією, так як вони приймають на себе ролі ре дині цієї системи. Ключовими проблемами є ефек тивність організації та ознаки рольової системи.

Згідно Катцу і Кану (1966), організації виникають в поле на напруги між потенційними техні тичними можливостями виробничих них процесів і вимог зовнішнього середовища. Вони служать для трансформації цієї енергії напруги, перетворюючи сировину і робочу силу в продукт. Тому зміст організації визначається тим:

* Що привносить зовнішнє середовище

* Що відбувається всередині організації;

* А також відносинами між організацією і ок Ружені.

Організації розвиваються з простих структур у складні соціальні системи і при цьому проходять чотири стадії. На першому етапі, який позначається також як проста організація, найбільший інтерес представляє изго товление продукту. Люди збираються разом, щоб запропонувати на ринку новий продукт або нову слу гу. Технічні та виробничі завдання составля ють основу для такого співробітництва і являють собою технічну або виробничу систему.

На другому етапі організаційного розвитку, участни ки організації зайняті побудовоюдопоміжних систем: необхідність поставки сировини і збуту това рів стають ще більше. Організація виконує вже три функції: закупівлю сировини, виготовлення конеч ного продукту і його продаж на ринку.

На третій ста дии оптимізується і узгоджується внутрішня структура всіх трьох функцій - система управління. Далі йде створення підтримують систем орга нізації: створюється відділ кадрів, бухгалтерія та оздоб ли, які підтримують зв'язки з громадськістю.

Так як зовнішнє середовище динамічне, на четвертій стадії організаційного розвитку будуютьадаптивні систе ми, мета яких - спостереження, діагностика, Адапту ція організації до мінливих умов середовища (на приклад, відділ маркетингу).

Всі ці чотири системи мо гут бути об'єднані в одну організацію або утворити власну організацію (наприклад, консультаційний ні фірми, які пропонують свої послуги, як підтримувальної або адаптивні системи). Теорія сторін Р. Лайкерта |  Теорія социотехнической організації Е. Триста і Ф. Емері

 Цільова концепція організації |  Цільовий підхід до побудови типології організацій |  Природна концепція організації |  інституційна концепція |  Значення інституційного підходу в діяльності організацій |  Етапи розвитку соціології організації |  Бюрократична теорія організації М. Вебера |  Структурний функціоналізм Т. Парсонса |  Функціональний аналіз і поняття аномії Р. Мертона. |  Теорія соціального обміну Дж. Хоманса і П. Блау |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати