Головна

ПИТАННЯ 49. Поняття, форма і істотні умови договору купівлі-продажу нерухомості

  1.  A) працює з усіма перерахованими форматами даних
  2.  Amp; && 106. Де на робочому столі відображається інформація про запущені додатках Windows
  3.  Amp; && 264. Об'єднання декількох комп'ютерів з метою обміну інформацією називається
  4.  Amp; 17. Умови укладення шлюбу.
  5.  Amp; 32. Спільна власність подружжя: поняття, об'єкти. Володіння, користування, розпорядження.
  6.  Amp; 36. Зміна, розірвання шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним.
  7.  Amp; 66. Умови усиновлення.

За договором купівлі-продажу нерухомості продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду чи інше нерухоме майно, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну суму грошей (ціну).

Договір купівлі-продажу нерухомості - це різновид договору купівлі-продажу, тому відносини з купівлі-продажу нерухомого майна в субсидіарної порядку регулюються «Загальних положень про купівлю-продаж».

Закон відносить донерухомості земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені важливі об'єкти та інші об'єкти, міцно пов'язані з землею, тобто об'єкти, переміщення яких є неможливим без невідповідного збитку їх господарським призначенням, а також повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання і космічні об'єкти, що підлягають державній реєстрації.

2. Істотні умови договору купівлі-продажу нерухомості:

- предмет договору. У договорі повинні бути вказані дані, дозволяють точно встановити, яке нерухоме майно підлягає передачі, в тому числі дані, що визначають розташування нерухомості на відповідній земельній ділянці або в складі іншого нерухомого майна;

- Ціна договору.

3. Договір купівлі-продажу нерухомості укладається в простій письмовій формі шляхом складання єдиного документа, що містить всі істотні умови договору і підписаного обома сторонами. передача нерухомості

1. Перехід права власності на нерухоме майно підлягаєдержавної реєстрації. Саме з моменту такої реєстрації у покупця виникає право власності на куплену нерухомість.

2. За загальним правилом договір купівлі-продажу нерухомості вважається виконаним з моменту складанняпередавального акта або іншого документа про передачу майна, підписаного обома сторонами. Відмова від підписаного передавального акта розглядається як відмова від виконання договору і тягне відповідні наслідки (відшкодування збитків, неустойка і т. П.). У разі передачі продавцем нерухомого майна неналежної якості покупець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків, навіть якщо недоліки майна були зафіксовані в передавальному акті і покупець прийняв майно.

3. При продажу будівлі, споруди або іншого необхідну для його використання.

нерухомого майна до Покупця одночасно переходить певний право на частину земельної ділянки, зайняту нерухомістю і Якщо продавець має право власності на відповідну земельну ділянку, то і покупця переходить або зазначене право власності, або право оренди, користування і т. п. Якщо ж продавець володіє ділянкою на іншому праві, то і покупця переходить при продажу знаходячи шегося на цій ділянці нерухомого майна таке ж право на ділянку, як то, яким володів продавець.

У разі продажу земельної ділянки без знаходиться на ньому нерухомості за відсутності в договорі інших умов у продавця залишається обмежене речове право (сервітут) на ту частину проданої земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання Виконання договору поставки |  Особливості купівлі-продажу житлових приміщень.

 Види обмежених речових прав. |  Право оперативного управління. |  Система захисту права власності. |  Позов про відшкодування шкоди, заподіяної вилученням майна у власника. |  Співавторство - створення твору спільною творчою працею двох або більше осіб (співавторів). Авторське право на такий твір належить соавторамсовместно. |  Заходи захисту авторських і суміжних прав ". |  Застосування до боржника в разі невиконання або неналежного виконання своєї обязанностімер цивільно-правової відповідальності. |  Змішана. |  види договорів |  різновиди ренти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати