Головна

Марта 2013 року

 1.  III 1 березня 26
 2.  III 10 березня 43
 3.  III 11 березня 44
 4.  III 12 березня 45, 46
 5.  III 13 березня 47, 48, 49, 50
 6.  III 14 березня 51, 52
 7.  III 15 березня 53

Кафедра економіки промисловості та організації виробництва

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

(м Дніпропетровськ)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Кафедра обліку і аудиту

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м.Дніпропетровськ)

Кафедра управління персоналом і соціології

Уральського державного університету шляхів сполучення (г. Екатеринбург, Росія)

Інститут економіки та менеджменту

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини« Україна »(м.Київ)

Красноярський інститут економіки

Санкт-Петербурзької академії управління та економіки (НОУ ВПО) (р Красноярськ, Росія)

Полтавська державна аграрна академія (м.Полтава)

НП «Асоціація Професійних Бухгалтерів Співдружність» (НП АБС)

(М.Москва, Росія)

ВНЗ Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості

(м Дніпропетровськ)

Запрошують взяти участь в

Міжнародній науково-практичній Інтернет - конференції:

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ»,

яка відбудеться

березня 2013 року

Тематичні напрямки конференції:

Секція 1. Економіка та управління національним господарством.
Секція 2. Економіка та управління підприємством.
Секція 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 4. Гроші, фінанси і кредит.
Секція 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 6. Оподаткування та бюджетна система.
Секція 7. Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності.

Для участі в конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.

Контрольні дати конференції:

 Дата проведення конференції  13-14 березня 2013 р
 Останній термін подання матеріалів  06 березня 2013 р
 Термін виходу з друку збірника  29 березня 2013 р

Форма участі в конференції - заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: український Російський англійський.

За результатами | за наслідками | роботи конференції кожному учаснику буде направлений збірник тез.

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті: conf.at.ua

Умови участі в конференції:

 1. Тези доповідей направляються тільки в електронному виглядіна e-mail: conf.at.ua@gmail.com
 2. Чи не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресуоргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану | сканує | копію квитанції.
 3. Файли називати за прикладом: Zayavka_Petrov |; Tezy_Petrov |; Chek_Petrov |.
 4. Після відправки матеріалів обов'язково очікуйте підтвердження про їх отримання.
 5. Вартість участі в конференції, публікації тез доповіді та пересилання друкованих матеріалів становить:

- Для учасників з України - 100 грн.;

- Для учасників з країн СНД та інших країн - 40 USD.

6. Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн. і 20 USD.

Платіжні реквізити:

Для учасників з України:

Одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна

Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129

Поточний рахунок | рахунок-фактура |: 26002060367610

Призначення платежу: за участь у конференції та публікацію тез (вказати прізвище).

Для іноземних учасників:

Одержувач (Beneficiary): DROBYAZKO SVETLANA IGOREVNA

оплата через платіжні системи Western Union, Money Gram, «Золота корона», Contact, Unistream, Migom.

Вимоги до оформлення тез:

1. Учасник має право представити кілька доповідей,які раніше не публікувалися.

2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді - три учасника.

3. Якщо науковий керівник не є співавторомтез, то вказуватийого в тексті не потрібно.

4. Обсяг матеріалів - 2-3 сторінки, Що не нумерують.

5. Формат - А4, гарнітура - MS | Word |.

6. Шрифт - T | N | R |, кегль (розмір) - 14, міжрядковий | міжрядковий | інтервал - 1,5; абзац - 1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч | направо |, зліва - | зліва | 20 мм.

8. По центру рядка напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче - звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом - установа.

9. Нижче - через | через | один інтервал - назва доповіді (великими | великими | літерами | літерою | по центру напівжирним шрифтом) - не більше | більше | 8 слів.

10. Нижче - через | через | один інтервал - текст доповіді (тез).

11. В кінці тексту - через один інтервал - література (Напівжирним шрифтом по центру). Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування, наприклад: [5, с.18].

12. Використання ілюстративних матеріалів, формул,в тезах має бути мінімальним.

13. Формат таблиць та рисунків має бути виключно книжковим.

14.Малюнки, діаграми, таблиці,будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Всі малюнки і таблиці повинні мати назву. Для назв таблиць, підписів рисунків, використовувати шрифт Times | New | Roman 14. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул М s Office. Забороняється використовувати скановані об'єкти!

15. формулислід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках, наприклад (2).

16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

17. Матеріали, які | які | не відповідають встановленим вимогам | зажаданню |, розглядатися не будуть.

Зразок оформлення тез: Перевірка виконання коригувальних дій |  Зразок № 2
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати