Головна

Література

  1. VIII. Довідкова та навчальна література
  2. Джерела і література
  3. Джерела і література
  4. Джерела і література
  5. Джерела і література
  6. Джерела і література
  7. Джерела і література

1. Війни і мир / За загальною редакцією Л. Івшиної. - Видання перше. - К.: АТЗТ "Українська прес-група", 2004. - 560 с.

2. День і вічність Джеймса Мейса / За загальною редакцією Л. Івшиної. - Видання перше. К.: ЗАТ "Українська прес-група", 2005. - 448 с.

3. Здоровега В. Й. Іван Франко і українська публіцистика // Пресознавчі студії. Збірник праць кафедри української преси. - Львів, 2006. - Вип. 7. - с.113-133.// http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/publications/zbirnyk07/Zbirnyk07_Zdorovega.htm

або http://www.dt.ua/3000/3760/53591/ (Дзеркало тижня. - 2006. - №22. - 10-16 червня).

4. Кривошия Г. П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці. - Київ: КиМУ, 2003. - 302 с.

5. Кузнецова О. Д. Аргументація в публіцистиці. - Львів,1992. - 130с.

6. Парандовський Ян. Алхімія слова. - К., 1991 - 373 с.

7. Здоровега В. Мистецтво публіциста. - Львів, 1969;

8. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. Л., 2004 с. 218-230.

9. Здоровега В. Й. У майстерні публіциста. - Л., 1969.

10. Лось Й. Публіцист: мотивація творчості // Вісник Львівського університету. - Серія журналістики. - 2006. - Вип.28. - с.85-110.

11. Михайлин И. Л. Основи журналистики: Учебник. - Харьков: ХИФО, 2004. - 350 с.

12. Тертичний А. А. Расследовательская журналистика. - М., 2002

13. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Вибрані твори у трьох томах. - Дрогобич: "Коло", 2004. - с.116-190.

14. Шаповал Ю. Феномен журналістики. Рівне, 2005. -с.37-56.

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть функції публіцистики

2. Об'єкт і предмет публіцистичного твору.

3. Публіцистичний метод, його види.

4. Історія української публіцистики: її представники

5. Публіцистика і мислення. Види мислення.

6. Назвіть типи публіцистичних узагальнень.

 Лекція - 2 год. | Лекція - 2 год.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Література | Тема 3. Сатиричне відтворення дійсності у сучасних ЗМІ | Кредитно-модульна система оцінювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати