Головна

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні положення
  3. VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни
  4. Б) контроль знань за результатами написання модульної контрольної роботи після вивчення змістового модуля.
  5. БІЛЕТ 9 1. Закон України «Про охорону праці». Основні положення.
  6. Білоцерківський договір 1651: основні положення
  7. Вивчення будови та роботи

Методичні вказівки до вивчення курсу

Теорія і практика журналістики

Художньо-публіцистичне відтворення дійсності

Для студентів 2 курсу

Факультету журналістики

Львів

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Третій завершальний розділ "Теорії і практики журналістики" - "Художньо-публіцистичне відтворення дійсності" охоплює нарисовий і сатирично-гумористичний методи відтворення дійсності. Відповідно цикл лекцій складається з тем: "Нарисове відтворення" і "Сатирично-гумористичне відтворення".

Мета і завдання дисципліни: Мета - практично освоїти написання зарисовки, нарису, сатиричної замітки, фейлетону, аргументацію думки за допомогою публіцистичних образів.

Завдання- вивчити специфіку нарисового і сатиричного відтворення, особливості художньо-публіцистичних образів, різновиди художньо-публіцистичних засобів відтворення та їх жанрові форми.

Начальний цикл із цієї дисципліни охоплює 3 лекції: "Художньо-публіцистичне відтворення", "Нарисове відтворення у публіцистиці", "Сатиричне відтворення дійсності".

Окрім того, студенти працюють на практичних заняттях, на яких засвідчують свої знання з тем та під керівництвом викладача готують зарисовку (портретну і на вільну тему), нарис, сатиричну замітку і фейлетон.

Вивчивши дисципліну, студент повинен знати:

· Специфіку нарисового відтворення, різновиди нарисів і малих нарисових форм, методику їх написання.

· Особливості творення публіцистичних, літературно-художніх і сатиричних образів, їх типологію,методику творення.

· Що таке комічне і смішне, сатира і гумор. Їх мета і завдання.

· Різновиди сатиричних і гумористичних засобів відтворення.

· Великі і малі жанрові форми сатири і гумору в пресі.

· Що таке сатирична замітка, її специфіка, методика підготовки і написання.

· Фейлетон, його завдання, різновиди, методика підготовки і написання.

· Памфлет, його завдання, різновиди, методика підготовки і написання.

і вміти:

· Писати зарисовку, портретний, подорожній і проблемний нариси, сатиричну замітку і фейлетон.

· Аргументувати думку за допомогою публіцистичного, літературно-художнього і сатиричного образів.

· Використовувати сатиричні прийоми.

· Визначати різновиди малих і великих нарисових і сатиричних жанрових форм.

· Підготувати навчальну газету"Молодий журналіст" (різножанрова і різнотематична!) Кожнаакадемічна група готуєоднунавчальну газету

Методи навчанні і викладання:

У запропонованій програмі курсу з метою посилення пізнавального інтересу та творчої мотивації студентів розумно поєднані різноманітні технології і навчальні методи. Окрім ґрунтовних теоретичних лекцій - використовуватимемо дискусії, письмові опитування, творчі роботи. Популярним і результативним є впровадження на практичних і семінарських завданнях у студентських групах інтерактивних методів навчання.

Структура курсу - 24 лекційні години і 40 практичних занять у семестрі, що складає 0,5 кредита за європейською болонською системою.

Завершується курс "Теорія і практика журналістики. Художньо-публіцистичне відтворення дійсності" іспитом.

Витяг з навчального плану

Форма навчання   Семестр К-ть год. ауд У тому числі
      Лекції практ. консульт. іспит
Денна ІV
             


Исследовать на равномерную сходимость . | Лекція - 2 год.

Література | Лекція - 2 год. | Література | Тема 3. Сатиричне відтворення дійсності у сучасних ЗМІ | Кредитно-модульна система оцінювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати